“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 6, 2017

10 »“ специалности, за които най-трудно се намират опитни служители

ѕроучване на Burning Glass разкрива кои »“ позиции представл€ват най-гол€мо предизвикателство за попълване със специалисти

от , 20 юни 2017 1 1570 прочитани€,

Ѕързото развиващите се технологичните иновации в ерата на дигиталната трансформаци€ прав€т трудно за компаниите да откри€т и наемат опитни хора с нужната им комбинаци€ от модерни умени€ и опит. Ќо още по-трудно е намирането на кандидати с „меки“ умени€ и лидерски потенциал, притежаващи нужните технически познани€, отбел€зва ћат —игелман, изпълнителен директор на компани€та за пазарни анализи Burning Glass.

„¬ информационните технологии в момента повечето служители средно и високо ниво на пазара имат значително предимство заради своите технически умени€, а не поради своите управленски или „меки“ умени€. “ова означава, че определени позиции е неверо€тно трудно да бъдат попълнени, защото изискват освен технически познани€ също и лидерски умени€ и специфичен опит в съответната индустри€ или област.  огато искате от кандидат за работа да носи две различни шапки – в случа€ техническа и управленска – вие правите позици€та по-трудна за попълване, защото бро€т на потенциалните кандидати става по-малък“, казва —игелман.

Ќа база проучване на повече от 40 000 уебсайта за публикуване на об€ви за свободни работни места, проведено между август 2015 и септември 2016 година, Burning Glass прави класаци€ на десетте най-трудни за попълване позиции в »“ отделите според нужните за намирането на правилни€ човек дни.

1. “ехнически мениджър/директор

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 107

“ехнически€т мениджър е натоварен както с ръководенето на всички технически процеси в »“ отдела, така и с управление на персонал и подбор на нови служители.

2. SAP мениджър

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 64

SAP мениджърът, както и самото име подсказва, е натоварен със следене прилагането и интегрирането на SAP решени€ в ц€лата организаци€. “ой тр€бва да има опит със SAP Solution Manager, за да може да гарантира, че SAP решени€та работ€т ефективно и експедитивно в организаци€та.

3. —истемен анализатор

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 63

—истемни€т анализатор специализира в анализиране, разработване и изпълнение на информационни системи и »“ решени€ за бизнес потребители. —истемни€т анализатор настройва нови компютърни системи, включително хардуер и софтуер, и може да добав€ нови приложени€ за повишаване на продуктивността.

4. Java архитект

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 63

јрхитектите под Java дефинират, интегрират, обнов€ват и поддържат инфраструктура и приложени€ в компани€та за поддържане на Java приложени€. “ова може да включва всичко - от решени€ за електронна търгови€ до приложени€ за управление на финанси и уеб приложени€.

5. CRM разработчик

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 54

CRM платформата се превръща в основен елемент от днешни€ дигитален бизнес, отбел€зва —игелман, и позици€та изисква обширни познани€ за движещите бизнеса елементи в платформата и опит с т€хното интегриране и използване.

„Ќаблюдава се гол€мо търсене на хора с опит със Salesforce в различни индустрии, което говори за разпространеността на платформата“, уточн€ва експертът.

6. јрхитект на база данни

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 54

јрхитектът на бази данни е натоварен с проектирането, създаването, развитието и поддържането на архитектурата от данни на организаци€та. “ова означава, че има възможност за достъп до базата данни на организаци€та, вътрешна и външна, и да проектира, изгражда и управл€ва инфраструктурата за данни с цел съхранение и анализиране на тези данни.

7.  онсултант по киберсигурност

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 53

 онсултантът по киберсигурност анализира сигурността на организаци€та и възможните вектори на атака, след което съветва и напътства ръководството как най-добре да се защити организаци€та от заплахи. “ова може да включва хардуер, софтуер, мрежа и приложени€ за сигурност.

8. »нженер на вграден софтуер

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 52

— развитието на "»нтернет на нещата" инженерите със способности за разработване на вградени решени€ са много търсени и трудни за намиране, об€сн€ва —игелман. „Ќезависимо дали е за производството, здравеопазването или потреблението, инженерът на вграден софтуер е от критично значение за модифицирането на наличните системи за нови приложени€ или за създаване на изц€ло нови приложен舓, допълва той.

9. ћениджър данни

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 51

ћениджърите на данни помагат на компаниите да организират, съхран€ват и анализират данни с фокус върху сигурността и поверителността. “е тр€бва да имат обширни познани€ върху сложността на управлението на данни, известни работни познани€ за архитектура на данни и най-добрите практики за защита и съгласуване на данни.

10. »нженер/специалист интегриране на системи

ƒни за намиране на подход€щи€ кандидат: 51

»нженер интегриране на системи е специалност за свързването на различни изчислителни системи или приложени€, за да могат да работ€т заедно безпроблемно, като една система. “ой тр€бва да познава най-същественото в управлението на софтуер, мрежи, сигурност и бизнес процеси.

јлтернативата е обучение

¬същност, »“ директорите тр€бва да избират между търсенето на нови специалисти и преподготовката на кадри от своите екипи.

ќблачни, социални, мобилни технологии, обработка на големи обеми от данни – това са не просто нови технологии, а нови направлени€, трансформиращи цели индустрии, отбел€зва вицепрезидента по изследвани€та в областта на управлението на »“ персонала в изследователската компани€ Gartner ƒайан Ѕери. —поред не€ преподготовката на сътрудниците за работа в тези области е по-трудно осъществима, така че ръководителите тр€бва да се обмисл€т и планират назначаването на нови кадри.

ќще през 2010 година обаче, проучване на Gartner установи, че формални процедури за вземане на решени€ относно планирането на кадрите има в по-малко от една трета от »“ организациите. ј през 2016 година, в проучване на TEKsystems, 68% от участниците за€виха, че подбора на сътрудници за реализаци€ на »“ проекти е станал по-сложен, отколкото преди 5 години.

¬ Accenture, където под ръководството на директора по информационни технологии работ€т 400 души, проблемите се решават с обучение, за което компани€та е заделила $800 млн. ¬ AT&T наемат нови специалисти и ги ангажират в обучението на други сътрудници.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов