“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

5 съвета за оцел€ване в 4-та »ндустриална революци€

Ќасочете усили€та си към работата с данни, за да останете в крак със съвременните тенденции

от , 29 юни 2017 0 3500 прочитани€,

„етвъртата индустриална революци€ е вече тук и напълно преобраз€ва начина ни на живот и работа. “ози нов св€т се захранва от данни и свързани с интернет устройства, които могат да събират и обработват все по-големи обеми информаци€.

—мартфони, дигитални камери, сензор и социални медии създават днес повече информаци€ от вс€кога. ¬ действителност, през последните 18 месеца сме създали повече данни, отколкото в ц€лата досегашна истори€ на човечеството общо. —ега в YouTube се качват за час повече часове видео, отколкото всичките студи€ на ’оливуд произвеждат за ц€ла година.


5 съвета за оцел€ване в 4-та »ндустриална революци€

“ози взрив от данни промен€ начина ни на работа и какъв вид заетост ще има в бъдеще, според Forbes. ƒанните са сурови€т материал, позвол€ващ автоматизаци€, по-умни начини на работа и изкуствен интелект. —поред проучване на ”ниверситета в ќксфорд 35% от всички работни места във ¬еликобритани€ са заплашени от автоматизаци€ през следващите 20 години.

¬ажно за всички един, за вс€ко работно м€сто и вс€ка индустри€ е да определи последстви€та от тази нова трансформаци€ и как т€ ще промени перспективите за работа и заетост през следващите години.

≈то н€колко съвета, които ще ви помогнат да се задържите в предните редици и да оцелеете в цунамито от данни.

Ќамерете си позици€ в сферата на работа с данни

ƒнес данните са един от най-важните ресурси за всеки бизнес, но има проблем: има сериозен недостиг на хора с опит в превръщането на данните в знание и стойност. «атова не е изненадващо, че работата с изучаване на данни не само е определена за най-добрата работа през 2016 г., но се упоменава в Harvard Business Review като най-привлекателната работа на 21 век. ¬исоките заплати, страхотните възможности за кариера и гъвкави€ работен процес прав€т това привлекателна сфера за работа.

ќбмислете бъдещето на сво€та професи€

ѕомислете добре върху това, доколко вашата всекидневна дейност е стандартна и може ли да бъде вършена от интелигентни роботи или компютри. Ќе забрав€йте, че вече имаме автономни автомобили и камиони, дрони могат да ред€т тухли, а интелигентни компютри могат да постав€т диагнози и да предписват лекарства. —ферите, в които компютрите все още изпитват затруднени€ включват креативност, решаване на проблеми и свързване с хора на човешко ниво.  огато определите кои части от работата ви ще бъде трудно да се автоматизира, се фокусирайте върху т€х. ќпитайте да развиете умени€та си в тези сфери и променете работата си към извършване на нещата, които роботите н€ма да могат.

»зползвайте данните да намерите перфектната работа

√олемите данни (Big Data) не само промен€т нашите работни места, но също и начините, по които ги намираме. ѕлатформи, като LinkedIn, стават по-умни в разбирането и съчетаването на вашите умени€ с това, което търс€т компаниите. »зползвайте тези инструменти в сво€ полза – поддържайте сво€ профил, опит и препоръки според съвременните изисквани€. ƒори може да използвате услуги, като тези на glassdoor.co.uk, за да получите познани€ какво е да работиш за различни компании и дори да научите дали сте справедливо заплатен, провер€вайки средната заплата за вашата позици€ в региона ви.

ќбразовайте се относно данните

 огато постъпите на мечтаната работа, демонстрирането, че сте сред технологични€ елит, който е способен за използва данни за решаване на важни проблеми по оригинален начин, е най-сигурни€т път към успеха в информационната епоха. ƒа се чувствате комфортно при използването на данни в сво€та работа ще става все по-важно, затова започнете да използвате повече данни при вземането на решени€. „удесен начин да започнете е като търсите данни извън наличните в компани€та ви източници. ѕравителствата прав€т все повече данни достъпни, а инструменти като Google Trends ще ви дадат чудесни нови познани€.

—танете при€тели с вашите AI колеги

¬недр€ването на »зкуствени€ интелект (AI) придобива плашещи размери. “ова можем да видим дори в сво€ личен живот с AI асистентите, в който Apple Siri, Google Now, Microsoft Cortana и Amazon Alexa стават все по-компетентни в помощта си как да подредим своето ежедневие. “е управл€ват графици, информират за закъснени€, водещи новини, предсто€щи събити€. ¬се повече те прав€т това без да сме им казали, само чрез следене и анализиране на нашето поведение. “ова ще се превърне в обикновена практика в работата ни и е по-добре да свикнете с това.  

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов