“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти

ћ»Ѕј за първи път връчва наградата ДЅизнес анализатор на годинатаУ

Ќосител€т на отличието ще бъде определен на Ѕалканската конференци€ по бизнес анализ

от , 10 юли 2017 0 1790 прочитани€,

Ќа 6-7 октомври 2017 г. ¬ Ramada Sofia City Center, —офи€, —офийската секци€ на ћеждународни€ институт по бизнес анализ (ћ»Ѕј) организира третата Ѕалканска конференци€ по бизнес анализ (BBA2017). «а първи път тази година ще бъде връчена наградата „Ѕизнес анализатор на годината“. Ќаградата се учред€ва, за да се отличат индивидуалните постижени€ на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в сво€та професи€. «а не€ може да се кандидатства до 20 август т.г.

ћ»Ѕј за първи път връчва наградата „Ѕизнес анализатор на годината“


Ќие в —офийската секци€ на ћ»Ѕј се стремим да повишим информираността за нашата професи€, за нейната значимост, за незаменимата рол€, ко€то т€ играе. ≈дин от начините е да дадем признание на водещи бизнес анализатори със съществен принос в проектите си, които с работата си надвишават очаквани€та на заинтересованите страни“, съобщават от организаци€та. ¬с€ка година ще се определ€т по три области, в които кандидатите за наградата ще се състезават. «а 2017 г. “ова са: Ѕизнес стойност:  ак чрез работата си като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за сво€ клиент/клиенти? ¬ъвличане на заинтересованите страни:  ак въвл€кохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношени€ с т€х? ¬изуализаци€ на изисквани€та:  ак успешно приложихте техники или средства за визуализаци€ на изисквани€та за т€хната €снота, разбиране и по-добра комуникаци€? Ќаградата за 2017 г. ўе бъде определена по време на Ѕалканската конференци€ по бизнес анализ BBA2017. ѕобедител€т ще се избере от петима номинирани участници. ‘ормул€рът за участие може да се изтегли от https://sofiabg.iiba.org/.


ћеждународни€ институт за бизнес анализ – ћ»Ѕј International Institute of Business AnalysisIIBA е най-престижната професионална организаци€ на бизнес анализатори в света. ¬ не€ членуват професионалисти, които работ€т за установ€ването и поддържането на общоприети стандарти и добри практики в областта на бизнес анализа. —ъздаден през 2003 г. в  анада, институтът има над 29 хил. „лена по света. ћ»Ѕј създава най-пълната колекци€ от знани€ и добри практики в тази област Business Analysis Body of KnowledgeBABOK. »нститутът е въвел и критериите за сертифициране на професионалист по бизнес анализ Certified Business Analysis ProfessionalCBAP.

—офийската секци€ на ћ»Ѕј е създадена през 2009 г. ѕри основаването си е петата в ≈вропа след ¬еликобритани€, ‘ранци€, »тали€ и “урци€. Ќасто€щи€т президент на структурата е ћариана ћитевска. ¬ момента в секци€та членуват 49 из€вени професионалисти.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов