“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

∆ените »“ у нас - най-много!

от , 19 юли 2017 0 3204 прочитани€,

2,7% от работещите у нас през 2016 г. са били заети в » “ сектора. “ова сочат данни на ≈вростат.

«а сравнение през 2011 г. те са били 1,8 на сто. —ъщо така у нас в отрасъла работ€т (процентно) най-много жени, като техни€т д€л е почти една трета. —редно в ≈— 83,3% от » “ специалистите са мъже.

ќбщи€т брой на работещите в технологични€ сектор в ≈— през 2016 г. е бил 8,2 млн., което е 3,7% от общата заетост.

ѕрочетете още: «а какво използвате интернет? 80% от българите за видео разговори


¬ едно от всеки пет предпри€ти€ през миналата година е работел » “ специалист, сочат още данните на ≈вростат, като вс€ко десето е наело или се е опитало да наеме такъв кадър. 41% от фирмите са изпитали трудности при попълването на щата си.

ƒ€лът на » “ специалистите е най-висок във ‘инланди€ (6,6%) и Ўвеци€ (6,3%). —лед това се нареждат ≈стони€ (5,3%), ¬еликобритани€ (5,1%) и ’оланди€ (5,0%). ¬ дъното на класаци€та са √ърци€ (1,4%) и –умъни€ (2,0%).

ћеждувременно работещите в сектора от три държави формират половината от » “ заетостта в ≈— – ¬еликобритани€ (1,6 млн.), √ермани€ (1,5 млн.) и ‘ранци€ (1,0 млн.).

¬ сравнение с 2011 г. абсолютни€т брой на » “ специалистите е нараснал в почти всички страни от ≈—. ”величението ней-гол€мо в ≈стони€, ‘ранци€, √ермани€, ѕортугали€, ‘инланди€, Ѕългари€, ’ървати€ и ”нгари€. Ѕро€т на заетите в сектора е наразнал с 1,8 млн. души, като д€л им в общата заетост се е увеличил от 3,0 на 3,7%.

∆ените са недостатъчно представени сред технологичните специалисти, заключват още от ≈вростат. 83,3 на сто от заетите в » “ сектора е ≈— са мъже. “е са най-много в —ловаки€

(90,8%), „ехи€ (88,8%), ћалта (88,3%), √ърци€ (87,3%) и ’ървати€ (86,7%). ѕроцентът на мъжете е най-нисък в Ѕългари€ (69,8%), –умъни€ (73,7%), както и в Ћатви€ и Ћитва (75,2%).

Ўест от всеки десет » “ специалисти е с висше образование, като техни€т най-висок д€л е в »рланди€ (82,4%) и Ћитва (80,7%). —ледват »спани€ (79,1%), ‘ранци€ (78,4%) и Ѕелги€ (76,2%). ” нас вишистите в отрасъла са 64,6 на сто. ¬ други€ край на скалата по този показател са »тали€ (24,5%), √ермани€ (49,6%), ѕортугали€ (51,2%) и ’ървати€ (52,5%).

≈дна трета от » “ специалистите в ≈— са на възраст под 35 г. според данните на ≈вростат. ѕод тази граница са заетите технологичните сектори в ћалта (63,1%), ѕолша (53,6%) и Ћитва (50,2%). Ќай-малко са под 35-годишните в »тали€ (24,5%) и в трите северни страни ‘инланди€ (28,6%), Ўвеци€ (30,0%) и ƒани€ (30,4%).

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов