Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ мениджмънт
бр. 7, 2017

Как се променят технологиите за съхранение на данни

Флаш паметта продължава да печели популярност. Очаква се все по-активно разпространение на хиперконвергентните системи. Интензивните атаки на вирусите-изнудващи стимулират внедряването на нови технологии за криптиране

от , 25 юли 2017 1 1051 прочитания,

Ако не сте забелязали бурните промени в сферата на технологиите за съхранение на данни през миналата година, това означава, че сте пропуснали редица важни събития. Достатъчно е да напомним, че най-крупната компания, специализирана в съхранението на данни, продаде всичките си активи на Dell. А при това, темповете на развитие на сторидж индустрията продължават да се ускоряват.

Промените в сектора на съхранението на данни стават все по-стремителни, а тяхното влияние върху корпоративната информационна среда е все по-осезателно. Съхранението на данните в цифров вид е основна парадигма на дигиталната цивилизация – след като все повече аспекти от нашия живот се трансформират в цифров вид, нашата зависимост от достиженията в областта на съхранението на данните расте. Ето кои са основните направления в развитието на сторидж системите, които трябва да отчитаме:

Продължава настъплението на флаш паметта

Наскоро компанията Kroll Ontrack публикува своята прогноза за новите тенденции в сферата на съхранението и възстановяването на данни, които ще бъдат особено актуални през тази и следващата година. Експертите очакват редица промени в технологиите, използвани в дейта центровете, внедряване на нови решения за криптиране на данни, както и по-активна работа по осигуряването на безопасност на корпоративната информация.

Анализаторите предсказват, че технологиите за флаш памет ще продължат да печелят популярност в сферата на съхранението на мащабни обеми от данни. “Нашите персонални устройства стават все по-малки, предоставяйки възможност за съхраняване на все повече данни – същата тенденция е валидна и при решенията за съхранение на корпоративна информация. Флаш паметта продължава да променя пазара с бързи темпове. Макар че цената на SSD носителите все още надвишава цената на традиционните твърди дискове, много предприятия вече преминават към хибридни решения”, коментират експертите от Kroll Ontrack. Според тях, към момента флаш паметта най-често се използва в съчетание с по-стари HDD технологии с цел намаляване на разходите. В същото време предприятията добре осъзнават предимствата на флаш технологията, която е по-бърза, предлага значителни обеми достъпна памет и консумира по-малко енергия.

Хиперконвергентни системи се внедряват все по-често

Експертите прогнозират, че през следващата година ще продължат да печелят популярност хиперконвергентните системи в ИТ инфраструктурата. Ако през 2015 г. внедряването на хиперконвергентни системи се отбелязваше като иновативна тенденция, днес тази технология постепенно се превръща в повсеместно разпространено решение.

“Въпреки високата си степен на сложност, тези нови системи предлагат по-интуитивен потребителски интерфейс. Като цяло те са по-прости за настройка и управление при първоначално въвеждане. Това позволява на организациите да наемат сътрудници по управлението на сторидж системите, без да изискват от тях най-високо ниво на квалификация”, отбелязват представителите на Kroll Ontrack.

Подобно е и мнението на анализаторите от Gartner. Според техния доклад “2017 Strategic Roadmap for Storage”, новите разработки в сферата на системите за съхранение на данни трябва да бъдат фокусирани върху създаването на гъвкави и автоматизирани решения с висока производителност, възможности за разширяване и разумна крайна цена за потребителите. Затова все по-разпространени ще стават твърдотелните дискове (SSD) и хиперконвергентните интегрирани системи (HCIS). Наред с това, ще расте интересът към програмното осигуряване за системи за съхранение и опростени устройства за резервно копиране.

Нов етап в еволюцията на сторидж системите ще бъдат програмно дефинираните хранилища (SDS), в които софтуерът е отделен от хардуера. SDS ще се развиват в две направления: като част от HCIS, която използва независими от хипервайзора инфраструктурни решения, а също като платформи с разпределени файлови хранилища за неструктурирани данни, казват още представителите на Gartner.

Не на последно място анализаторите от Gartner отбелязват, че хиперконвергентните решения снижават разходите за експлоатация за сметка на промяна в подходите за управление на програмното осигуряване, така че с тях компаниите могат да управляват по-добре своите разходи за съхранение на данни.

Облачните хранилища

Облачните хранилища все още си остават обект на дискусии. Потенциалните потребители като цяло са настроени оптимистично към облачните услуги, но компаниите подхождат към тяхната оценка изключително внимателно.

Независимо от това, според прогнозата на Gartner повечето компании ще използват облачни технологии като елемент от инфраструктура като услуга (IaaS). Хибридните облачни решения, които свързват корпоративния дейта център с публичния облак, се характеризират със съществени ограничения на производителността. Разгръщането на облачни системи за съхранение се забавя също така заради сложността на извличането на данни от общо достъпни облаци. За това говори бавното разпространение на корпоративни облачни хранилища за резервно копиране и възстановяване.

Внедряването на хибридни облаци обаче вероятно ще се ускори с нарастването на пропускателната способност на комуникационните мрежи. А с нарастване на търсенето на корпоративни публични облаци ще се разширява и спектъра от услуги, предоставяни от доставчиците, казват от Gartner.

Изкуствен интелект

Технологиите за изкуствен интелект ще добавят към съхранението на данните и към самия процес на това съхранение, допълнителна ценност. След като имате възможност с помощта на система с изкуствен интелект от зърнистото изображение, получено чрез камера за видеонаблюдение да прочетете номера на заснетия автомобил или по размита фотография да установите коя е заснетата личност, ценността на съхранените данни расте – за добро или за лошо.

С все по-интензивното развитие на технологиите за изкуствен интелект можем да очакваме, че учените ще открият още повече начини за извличане на полза от съхраняваните данни с прилагането на машинна интелигентност.

Вирусите-изнудвачи ще продължат да атакуват предприятията

Анализаторите очакват, че разпространението на зловредните програми-изнудвачи (ransomware), които напоследък демонстрираха висока активност, ще продължи. Жертви на такъв тип вредоносен софтуер могат да бъдат както индивидуални потребители, така и организации от различни сектори, включително държавни ведомства и обществени учреждения.

Разпространението на програмите-изнудвачи и други вредоносни решения ще доведе до много по-активно внедряване на съвременни решения за криптиране на данни в организациите от всички сектори, но най-вече в държавните и финансовите институции, както и в организациите от сферата на здравеопазването. Като следствие, специалистите по информационна сигурност ще играят все по-значима роля при внедряването на различни корпоративни ИТ решения.

Източници:

2017 Strategic Roadmap for Storage, Gartner, 2017

Data Storage Trends, Kroll Ontrack, 2017

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов