Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 7, 2017

Уязвимостите и разширяващата се вселена

от , 26 юли 2017 1 2438 прочитания,

д-р Велиян Димитров

Някои тенденции могат да бъдат откроени и обяснени по-ясно с помощта на аналогията. Ще се опитам да приложа този подход в тази статия, която обобщава най-важните изводи от издадeната моя монография „Тенденции в сигурността на ИКТ“. В тази публикация предлагам модел, базиран на аналогия за информационната сигурност в киберпространството и разширяващата се вселена, с който се надявам да привлека вниманието върху някои дълбоки качествени характеристики на процесите по сигурността, които съпътстват развитието на ИКТ. Според мен именно с тези характеристики са свързани предизвикателствата пред всички изследователи, работещи в индустрията за програмни и апаратни средства за сигурност на ИКТ. За мен това са факти от реалността, изведени от опита ми с продукти за информационна сигурност, произведени от различни високотехнологични компании.

Уязвимостите са наистина увеличаваща се вселена

Върху линията на времето се появяват непрекъснато различни нови дигитални технологии, сред които виртуализация, IoT, BYOD, Cloud и много други. 
Да се фокусираме върху жизнения цикъл на всяка инстанция от множеството системи от ИКТ в реалния действащ технологичен парк, към който принадлежат всички отделни инсталации на операционни системи, приложения, устройства, например принтер, маршрутизатор, фитнес тракер, интелигентен телевизор, медицински устройства в клиниките, банкомати, таблети, телефони, индустриални контролни системи, около 30 компютърни платформи в произволен съвременен автомобил и всички останали възможни компютризирани системи по кораби, самолети, сгради, улици, в домове, обществени сгради, под земята, под водата и във въздуха, радиоретранслатори, сателитни системи и други устройства, поддържащи телекомуникационни среди. 
 

От една страна, всички тези платформи трупат години и остаряват, а от друга, непрекъснато се роят нови технологии и производители с портфолио, съдържащо списък с нови продукти. Всеки продукт обаче е с нова версия. Всяка версия с множество инсталации. Машини за бази данни, операционни системи, фърмуери, пакети, услуги (SOA, SaaS и т.н.), онлайн продукти за графика, работа с бази данни и какво ли още не. Продуктите на стартиращите компании узряват, жизненият им цикъл напредва и после преминава и те остаряват, но през цялото време тези продукти участват в реално действащия дигитален технологичен парк. Бъдещето продължава непрекъснато да приижда с овеществени нови модели платформи, носещи екстри за потребителите.

На този фон в края на 2009 г. е установено, че 52% от всички уязвимости са били „изоставени“, тоест за тях не е бил наличен производител, който да се погрижи за актуализации с кръпки. Уязвимости с давност от две до четири години са използвани в 44% от успешните пробиви според отчета от 2015 г. на HP, който е описан в статията „Old Vulnerabilities Still Popular Targets for Hackers“. 
 Така или иначе и днес продължава експлоатирането на уязвимости с давност дори над десет години. Има достатъчно публикации и за остарелите интелигентни телефони с подобна статистика. Надали има смисъл да правим детайлни изследвания за стойностите на този параметър в следващите години… Смятам, че тенденцията е ясна.

Подобно на модела за разширяващата се вселена в астрономията, вселената от уязвимости, които се съдържат в реално действащия дигитален парк, се увеличава от гледна точка на броя на уязвимостите. 

В нова светлина...

Тази на пръв поглед странна междудисциплинарна аналогия (която обаче е познат методологически подход), ще използвам за основа на модел, който да послужи като инструмент, позволяващ да се погледнат уязвимостите в нова светлина, а от този изглед могат да се направят интересни изводи за процесите, свързани с тях. 

Освен че уязвимостите са събрани в регистри и списъци, като са описани тежестта и въздействието им върху сигурността на системите, те пораждат и процеси, които си струва да бъдат осветлени в дълбочина. За целта въвеждаме работен модел с линия на времето, на която условно обозначаваме миналото и бъдещето и виждаме, че тоталният брой уязвимости расте в две посоки – веднъж през жизнения цикъл на платформата (хардуерна, софтуерна или само обикновено приложение), което отбелязваме по оста в посоката на миналото, и втори път с новите продукти и версии, които пристигат от бъдещето. Тази гледна точка може да ни помогне за по-дълбоко изясняване на нови страни на проблема със сигурността в системите от ИКТ. Защо от ИКТ, а не само от ИТ? Защото инфраструктурните мрежови услуги, известни със слабостите си, например DNS, NTP, DHCP, както и SS7 и други протоколи от телекомуникациите, се използват и досега в какви ли не инсталирани инстанции от най-различни производители. Вярно, някои от тях имат нови версии, но те навлизат бавно и предстои разкриването и осветляването и на техните уязвимости. 
Как се увеличава тази вселена от уязвимости можем да разберем, като разгледаме следващите няколко аспекта.

Вселената на уязвимостите, базирана на платформите от миналото

Обратното действие „назад във времето“ е аспект, който трябва да отчитаме, тъй като количеството действащи платформи и инстанции на приложения в миналото непрекъснато се увеличава - миналото си остава на дневен ред и постоянно оказва въздействие върху тях. Тези  платформи и приложения имат различен жизнен цикъл. 
Индустриалните контролни системи (ICS и SCADA) са замислени за жизнен цикъл над 15-20 години и голяма част от производителите им засега не са възприели все още процеса производство на ъпдейти. В този бранш липсват опит и експертиза по темата сигурност. Същевременно тече процес на свързване на тези платформи с външни мрежи и системи, най-вече през интернет. 

Познатите ИТ платформи се ъпдейтват редовно, но паркът е огромен и операционните системи и приложенията остаряват. Устройствата в телекомуникационните среди пък най-често не се ъпдейтват, защото са недостъпни, отдалечени и трудно се рестартират.

Вече знаем, че са неизброими платформите с мобилни устройства, интелигентните битови уреди, носимите върху тялото дигитални принадлежности, всички онези артефакти, които станаха причина за въвеждане на термина Internet of Everything. Спомняме си, че IPv6 може да етикетира цялата вселена и даже остават номера...

Как нараства вселената на уязвимостите, базирана на платформите от миналото? Да видим как ще изглеждат нещата спрямо прогнозите за нарастване на IoT. Към миналото постоянно, в непрекъснат поток се отправят милиарди устройства, експониращи уязвимости, част от които ще бъдат известни и регистрирани, а от тях също част ще бъдат „закърпени”, но ще има и неизвестни, които ще бъдат експлоатирани заедно с известните, но „незакърпени”. Производителите изчезват по различни причини – от фалит до сливане или закупуване, а някои просто не са в състояние от определен момент нататък да произведат ъпдейти. В същото време злонамерените актьори усилено изследват остаряващите технологии и откриват уязвимости, които няма кой да поправи.

И така, върху всички тези платформи действат две сили, които са разположени в двете посоки на едномерното пространство на времето, съдържащо увеличаваща се по броя уязвимости вселена, която, припомням, служи само за модел. Едната сила е бъдещето, което иска нови продукти, още версии, подобрени услуги, а другата е миналото, което се изразява в остаряване, съпроводено с откриване на нови уязвимости и незаинтересованост към съществуващите. Колкото повече остаряват инсталациите, толкова повече уязвимости се откриват в тях. 
Специалният момент е, че уязвимостите не се откриват една по една, в единични инстанции -  редица случаи потвърждават това.

Например микро уеб сървъри са инсталирани в хиляди модеми, комутатори, хладилници... Новооткрита уязвимост в ядрото, което всички производители са взели от някой сайт с публично отворени сорсове и доработили за техни нужди, води до компрометиране на всички устройства, в които е приложено това ядро. За да не изгубим нишката, която следваме, само споменавам, че имаше няколко случая на големи количества, от порядъка стотици хиляди броя, произведени ADSL модеми, които са без елементарна защита и още си работят в интернет. Огромна част от пробивите в сигурността на ИКТ се извършват през уязвимости, които са известни от години. В устройствата с по-дълго минало има открити повече уязвимости и непрекъснато се откриват нови.

Експерти по сигурността са открили критична уязвимост в кода на стандарта ASN1, формална нотация за обмен на данни в телекомуникациите, осъществена в библиотека, която се използва в широк спектър от телекомуникационни продукти и би могла да позволи на хакерите да се възползват и поемат контрола на мобилни телефони и дори ключови части на телекомуникационната инфраструктура в света. Грешката е разположена в кода на библиотека, която се използва в различни комуникационни продукти, като радиостанции в клетъчни кули, маршрутизатори, комутатори, както и базова линия чипове в мобилните телефони. Познавате ли някой, който ъпдейтва такива артефакти?

В перспектива

Да се обърнем сега към бъдещето. Бъдещето носи непрекъснато бързащи да развиват своя бизнес стартиращи предприятия, които се интересуват единствено от екстремно проникване на пазара без всякакви изисквания за сигурност. Независимо дали става въпрос за автомобили и охрана на домове, животоподдържащи системи или фитнес тракери, никой не се интересува от конфиденциалност, неприкосновеност на личния живот и подобни съображения. Тези факти се комбинират с нарастващ дефицит от кадри за работните места, свързани с темата киберсигурност и близката до нея информационна сигурност. За всички тези твърдения съществуват достатъчно конкретни статии с описания на различни случаи: човекът имал в телефона си съобщение, че вратата и прозорците на дома му са затворени и заключени, но не било точно така, а автомобилите вече ги крадат не с „лапи“ и подобни „инструменти“, а с лаптопи, потребителите нямат никакви гаранции за данните, които се снемат от фитнес тракерите им и отиват в облака, където върви интензивен бизнес с тях...

Изводи

Всичко казано дотук води до извода, че процесът на нарастване на уязвимостите, неминуемо пораждащ и злономерени действия, е неотменима характеристика на съвременното състояние на дигитализацията и подходът към вкарването му в рамка или постигането на каквото и да е ниво на овладяването му е възможно единствено по пътя на законотворчеството и с налагането на технологични нормали и процеси, свързани с жизнения цикъл на уязвимостите. 

Да си припомним как с въвеждането на закон беше решен проблемът с огромните количества хардуерен отпадък (garbage) и компаниите от ИТ индустрията се организираха и овладяха процеса.
Налагането на технологичен подход към сигурността в случая е организационен проблем и решението му е извън технократите.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов