“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

»ма ли право шефът да следи Facebook профила ни?

ћоже ли при наемане на работа работодател€т да "проучва" кандидатите за дадена позици€ чрез профилите им в социалните мрежи?

от , 26 юли 2017 2 4139 прочитани€,
—траница 1 от 2

—оциалните мрежи отдавна са част от ежедневието ни. » при това в т€х имаме контакти не само с при€тели и познати, а и с нашите колеги, преки ръководители или специалисти по подбор. “ова, че нашето "аз" е активно и в социалните мрежи обаче, може да има както положителен, така и негативен ефект. «атова е важно не само да бъдем по-внимателни в информаци€та, ко€то сподел€ме, но и да знаем как да защитим правата си, ако н€кой злоупотреб€ва с това, което сме споделили.

Ќовите европейски правила

ќтговори и насоки във връзка с правото и ограничени€та за използване на личните данни от профилите ни в социалните мрежи се съдържат в новото становище на т.нар. работна група по чл.29, от 8 юни 2017 г.

Ќа първо м€сто - какво представл€ва работната група по чл.29 и защо становищата й са важни? –аботната група по чл.29 е европейски независим консултативен орган, създаден въз основа на чл.29 от ƒиректива 95/46/EC за защита на личността при обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни. ¬ негови€ състав влизат представители на надзорните органи на вс€ка страна - членка на ≈—; представител/и на органа/органите по надзор на институциите на ≈— и представител на ≈вропейската комиси€.

 ато част от сво€та работа работната група приема различни документи, в които дава насоки как тр€бва да се прилагат в държавите - членки на ≈—, законите в областта на защита на личните данни, т.е. от какви правила се вод€т регулаторните органи при осъществ€ване на контролната им дейност.

» така, в допълнение на два други свои документа, свързани с обработка на лични данни на служители, от 2001 г. (Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context (WP48)) и 2002 (Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace (WP49)) г., на 8 юни 2017 г. работната група по чл.29 публикува становище относно обработването на лични данни на работното м€сто (Opinion 2/2017 on data processing at work).

Ќовото становище е провокирано от динамичното развитие и навлизане на все повече и по-нови технологии на работното м€сто, както и с оглед на нови€ ќбщ регламент за защита на личните данни (т.нар. GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г. и за който вече ви разказахме в бро€, публикуван на 9 юли ("Ќова ера в правата ни при защита на личните данни").

¬ъв връзка с новите рискове за правото на служителите на личен живот, свързани с новите технологии, работната група по чл. 29 прави нова оценка на баланса между законните интереси на работодател€ и очаквани€та на служителите и посочва н€колко основни неща, които работодател€т тр€бва да прецени във всеки един случай, когато има риск, че обработката на лични данни може да доведе до висок риск за правото на личен живот на служителите:
- дали обработването е необходимо и ако да, кое е законовото основание за това;
- дали планирането обработване е честно към служителите;
- дали обработването е съразмерно на причинените притеснени€
- дали обработването е "прозрачно".

Ќа следващо м€сто становището разглежда различни "стандартни" ситуации, където има обработване на лични данни във връзка с трудовите правоотношени€, и посочва за какво работодател€т тр€бва да внимава в конкретни€ случай.

Facebook - при€тел мой, враг мой

“ова ни връща към въпроса: ћоже ли при наемане на работа работодател€т да "проучва" кандидатите за дадена позици€ чрез профилите им в социалните мрежи и личните данни, съдържащи се там? »менно това е и един от "стандартните" случаи, коментирани в становището.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов