Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 7, 2017

Ролята на вътрешния одит при внедряването на GDPR

Новият регламент на ЕС задава редица принципно нови насоки, които засягат всички организации администриращи или контролиращи обработката на лични данни

от , 26 юли 2017 2 680 прочитания,

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

През май 2018г. в страните от ЕС предстои да влезе в сила новият Регламент 2016/679, отнасящ се до защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който заменя сега действащата Директива 95/46/EО - GDPR (General Data Protection Regulation). Основните промени, които се очаква да настъпят с въвеждането на регламента най-кратко се определят като:

 • Подобряване управлението на данните

 • Подобряване на оперирането с данните

 • Подобряване на практиките за управление на доставчиците на данни

 • Въвеждане на технически и организационни мерки за достъп до личните данни и цялостното им управление от индивида

 • Въвеждане на технически и организационни мерки за сигурност и защита на данните до нивата на риск, подходящи за индивида.

 • Въвеждане на защити на човешките права в механизмите за съответствие в технологиите за обработка на данни

 • Определяне на независими Длъжностни лица по защита на данните (DPO) в организациите контролиращи и обработващи данни

Въпреки, че много от постановленията на сега действащата Директива са вече отразени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и се запазват занапред, този регламент задава и редица принципно нови насоки, които засягат всички организации администриращи или контролиращи обработката на лични данни, изисквайки въвеждане на нови процеси или промяна на съществуващите в съответствие с новите повишени изисквания. Всяка организация може да избере да реализира тази мащабна инициатива самостоятелно или с външна помощ, като в двата случая служителите от функцията по “Вътрешен одит” (ВО) могат да изпълнят различни групи от задачи.

С какво могат да бъдат полезни вътрешните одитори

Предвид основната роля на вътрешния одит, която му определя отговорности по отношение на анализа и оценката на резултатите от разработването, развитието и изпълнението на бизнес процесите в организацията, той би трябвало да участва активно и в процеса на внедряване и поддържане на съответствието с правилата определени от GDPR. Освен с традиционните си действия по проверка и оценка на бизнес процесите в организацията, служителите на ВО могат да бъдат много полезни и в самия процес по внедряване на промените в организацията като изготвят предписания за отстраняване и дават предложения за начина за отстраняване на несъответствията.

Дейностите, в които служителите от ВО могат да съдействат са на всяка стъпка от процеса по внедряване на GDPR, а именно:

 • Анализ и оценка на текущото ниво на съответствие,

 • Изпълнение на програма за привеждане в пълно съответствие с изискванията

 • Внедряване на процес за управление на лични данни.

Етапът на анализ

По време на етапа за анализ и изготвяне на оценка на текущото състояние на съответствие на процесите в организацията към изискванията на GDPR, служителите от ВО могат да участват като извършват оценки както на действащите бизнес процеси, свързани с обработка и администриране на лични данни на физически лица, така и на извършваните обработки на такива данни с помощта на ИТ средства. При изпълнението на тези дейности, те следва освен обичайните проверки, които се извършват по програмата за провеждане на вътрешен одит, да проверяват и дали с помощта на възприетите практики и използваните ИТ средства за собствениците на личните данни може да се осигурява правото да:

 • Получават навременна информация относно използването на данните

 • Преглеждат и коригират личните си данни

 • Изтриват личните си данни от регистър/система/архив и т.н. („забравяне“)

 • Ограничават обработката на личните им данни

 • Бъдат уведомявани при компрометиране (нерегламентиран достъп, използване, променяне или изтриване) на лични данни или ограничаване на тяхното обработване

 • Изискват пренасяне на данните си към друг администратор на лични данни

 • Възразяват при несъгласие с начина на обработка/използване на техните данни

 • Могат да спрат вземането на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Конкретните анализи и оценки, които е подходящо да бъдат извършени от ВО, са преди всичко в областите на:

 • Организацията и отчетността при обработката и използването на лични данни

 • Степента на централизация на защитата на данни

 • Нивата на защита на данните

 • Нивото на съгласуваност на данните

 • Правата при управление на данните

 • Механизмите за известяване при компрометиране на данните

 • Действията при международни трансфери на данни

 • Ролите и отговорностите по защита на данни

 • Общото ниво на съответствие с GDPR

Изготвените от ВО оценки и предложения за промени следва да бъдат интегрирани в общия резултат от оценката на организацията, извършена в началото на внедряването на GDPR.

Изпълнението на програмата

По време на следващия етап от процеса - изпълнението на програмата за привеждане в съответствие с изискванията на GDPR, ВО може да окаже съдействие като изготвя препоръки по отстраняването на несъответствия при:

 • Дефинирането на необходимите промени в бизнес процесите по обработка на данни

 • Подготовката за извършване на промени в ИТ средата за обработка на данни

 • Определянето на подходящи контролни механизми при работа с данните

 • Разработването на усъвършенствани механизми за отчетност и известяване

Като ръководство в помощ при изпълнението на всички дейности по разработка на процеси, механизми и контроли служителите на ВО могат да използват дефинициите на COBIT®5 в секциите третиращи „Процеси“, „Информация“, „Култура, Етика и Поведение“ и „Принципи, Политики и Рамки“.

Внедряване

На етапа на внедряване на актуализираните процеси за управление на личните данни служителите от ВО могат да бъдат полезни при:

 • Дефиниране – създаване и/или актуализации на вътрешни правила

 • Разработване – проверка на извършените промени в ИТ средата и масивите от данни, бизнес процесите, вътрешните контроли, организацията на работа и отчетността

 • Внедряване - тестване на създадените правила и направените разработки

 • Провеждане на вътрешен одит – обща проверка на съответствието с изискванията на GDPR

На този етап участието на ВО може да намали чувствително вложените усилия, да повиши качеството на работа и да съкрати времето за изпълнение, както и да даде оценка на резултатите от завършения процес по внедряване на GDPR.

Проверката на съответствието

Дори ако ръководството на организацията реши да не включи пряко служителите от ВО в процеса на подготовка и внедряване на промените, свързани с изисквания на GDPR, отговорностите на функцията следва задължително да бъдат разширени в посока на присъщите задължения по изпълнението на проверката на съответствието. В рамките на годишния одит план трябва да се добавят дейности по анализ и оценка на дизайна и изпълнението на всички дейности, извършени при внедряването на GDPR за постигането на съответствие с изискванията, както и адекватността и ефективността на въведените контролни механизми за непрекъснато поддържане на такова съответствие. Това означава, че в обхвата на одита следва да се включи както самия проект по внедряване на GDPR, така и промените в организацията, които са резултат от неговото изпълнение.

В зависимост от дейността и структурата на организацията при планиране на одита е необходимо да бъдат обхванати в една или друга степен следните области:

 • Лични данни – идентификация, поверителност, собственици, покритие

 • Характер и обхват на дейността – администратор/DPO, териториални единици

 • Законово основание за администриране на лични данни – обем, характер

 • Прозрачност на процеса по обработка и администриране

 • Ниво на защита на данните и отчетност

 • Спазване на правата на собственика на лични данни

 • Ниво на сигурност на данните

 • Мониторинг и реакция при пробив (изтичане, промяна, изтриване) на данни

 • Практики при международен трансфер на данни извън ЕС

 • Работа на DPO, доставчици на данни, подизпълнители при администрирането

Ръководителят на функцията по Вътрешен одит трябва да предложи подходяща работна програма на одита, актуализиран списък на контролните области и новите вътрешни контроли, които следва да бъдат обект на проверка и се отнасят конкретно до съответствието с изискванията на GDPR. В обхвата задължително трябва да се включат организацията на изпълнение на дейността, управлението на бизнес процесите, архитектурата за сигурност, управлението на непрекъсваемостта на бизнеса, управлението на идентификациите, управлението на риска и управлението на жизнения цикъл на записите в регистъра на физическите лица.

Въвеждането на новата регулаторна рамка GDPR в страните от ЕС при всички случаи ще предизвика значително увеличаване в натоварването на функциите по ВО през настоящата година. От друга страна, се очаква в дългосрочен план внедряването на съответствие с изискванията на Регламента да подобри и облекчи както обработката, така и контрола върху защитата на личните данни чрез въвеждане на дългосрочни решения за нея, ефективни и ефикасни защитни средства, намаляване на бюрокрацията и документооборота и опростяване и облекчаване на международни обмен на данни в и извън ЕС.

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

 
  
08:34, 11 септември 2017 # 1
NO AVATAR
chenlina20170911

yeezy adidas


moncler uk


uggs slippers


salvatore ferragamo


ray ban sunglasses


north face clearance


ugg boots


ugg clearance


cheap oakley sunglasses


dolce and gabbana sunglasses


ugg sale


coach outlet online


coach factory outlet


michael kors plånbok


polo ralph lauren

coach outlet


polo ralph lauren


michael kors uk


michael kors bags


ugg australia


ray ban wayfarer


ugg boots outlet


moncler jacket


nike factory outlet


coach outlet


north face jackets


ugg boots


air jordans


cheap nfl jerseys


fitflops


kate spade outlet


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses


longchamp outlet


ugg australia


under armour clearance


mlb jerseys cheap


ugg slippers


burberry outlet


tory burch outlet online


coach outlet


burberry outlet


tory burch outlet online


nfl jerseys wholesale


north face outlet


oakley vault


montblanc pens


ralph lauren uk


ugg boots outlet


nike air max uk


prada outlet


ugg boots


ugg outlet


longchamp handbags


kate spade outlet


ralph lauren outlet


jordan shoes


ugg sale


kate spade sale


oakley sunglasses


true religion uk


ray ban sunglasses


nike outlet store


ray ban sunglasses


ugg outlet


ugg factory outlet


cartier glasses


michael kors outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


coach factory outlet


ray ban sunglasses


ugg uk


nike air max


ralph lauren


coach factory outlet online


michael kors online


christian louboutin shoes


salvatore ferragamo outlet


uggs canada


retro jordans


ugg boots on sale 75% off


ray ban sunglasses


nike huarache uk


oakley sunglasses


coach outlet


michael kors outlet


ugg boots


ralph lauren polo


ugg boots on sale 70% off


canada goose sale


ugg boots


kate spade outlet online


superdry hoodies


ugg sale


nike air max


true religion


north face jackets


ugg australia


oakley sunglasses


michael kors outlet online


michael kors handbags outlet


cheap jordan shoes


ugg australia


michael kors outlet


hermes birkin bag


louis vuitton outlet


the north face jackets


ugg boots on sale 75% off


vans outlet


coach outlet online


coach outlet


ugg outlet


prada handbags


north face outlet


canada goose canada


versace glasses


michael kors handbags


michael kors plånbok


louis vuitton outlet


coach outlet


adidas jeremy scott


ugg boots


nike outlet


adidas yeezy boost


adidas outlet clearance


coach bags


ray ban outlet


ugg boots


mulberry uk


christian louboutin outlet


uggs clearance


ralph lauren sale


ugg boots


burberry uk


hermes uk


coach factory outlet online


mac cosmetics


north face outlet


uggs outlet online


ray ban sunglasses


michael kors canada


ray ban solglasögon


louis vuitton handbags


christian louboutin


canada goose outlet


uggs outlet


ray ban sunglasses uk


polo ralph lauren


rolex submariner


pandora bracelet


burberry sale


polo ralph lauren


snapbacks hats wholesale


michael kors handtaschen


polo ralph lauren


coach purses


longchamp outlet


ugg boots


michael kors handbags


nike running shoes


ugg boots on sale


canada goose clearance


ray ban wayfarer


ugg boots clearance


coach factory outlet


burberry sale


christian louboutin shoes


jordan shoes


ugg outlet


michael kors handbags


ugg australia boots


uggs outlet


rolex oyster perpetual datejust


nike outlet


coach factory outlet


nike nfl jerseys


yeezy 350


adidas stan smith


adidas shoes


louis vuitton outlet


longchamp outlet


pandora charms


ugg boots


discount nike


ugg boots clearance


michael kors geldbörse


oakley sunglasses


salvatore ferragamo shoes


nike nfl jerseys


canada goose canada


cheap nhl jerseys


louis vuitton outlet


ugg outlet


swarovski jewelry


louis vuitton


polo ralph lauren uk


air max uk


nike outlet store


ray ban sunglasses


nba jerseys


christian louboutin uk


cheap nfl jerseys


adidas shoes


adidas soccer shoes


kate spade handbags


jordan retro


cheap mlb jerseys


polo ralph lauren outlet


north face jackets


christian louboutin


michael kors outlet


uggs uk


adidas yeezy


ugg boots


coach factory outlet


true religion


nike roshe


cheap jordans


coach outlet online


nfl jerseys


adidas nmd


converse outlet


ralph lauren pas cher


ralph lauren outlet


giuseppe zanotti


tommy hilfiger canada


louis vuitton


moncler jacket


christian louboutin outlet


ugg outlet


polo ralph lauren


ralph lauren outlet


pandora jewelry


north face outlet

louis vuitton outlet


supreme uk


ralph lauren outlet


michael kors outlet


carrera sunglasses


baseball jerseys


oakley sunglasses


ugg boots


michael kors handtaschen


coach outlet


hermes bags


ugg boots


burberry outlet online


birkenstock sandals


zlatan ibrahimovic jersey


tory burch outlet


air jordans


jordan 14


oakley vault


coach handbags


ugg outlet


pandora charms


nike trainers


pandora jewelry


coach wallets


coach factory outlet


coach canada


fitflop shoes


michael kors outlet


true religion jeans


moncler outlet


ugg canada


ray ban canada


mlb jerseys


louis vuitton uk


true religion sale


north face outlet


moncler outlet


cheap nfl jerseys


louboutin shoes


canada goose outlet


michael kors outlet clearance


michael kors handbags


moncler outlet


air jordans


polo ralph lauren outlet


michael kors uk


cheap authentic nfl jerseys


oakley canada


montre rolex pas cher


pandora jewelry outlet


ugg boots


oakley sunglasses cheap


coach factory outlet


adidas yeezy


prada handbags


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


uggs classic boots


cheap ugg boots


nike outlet


adidas trainers


polo ralph lauren

ugg outlet


supreme new york


canada goose outlet


ugg outlet


michael kors handbags


true religion outlet


the north face jackets


canada goose


ferragamo belts


yeezy boost 350


ray ban sunglasses uk


sac longchamp


ralph lauren outlet


ralph lauren polo shirts


pandora uk


uggs clearance


coach factory outlet


armani sunglasses


christian louboutin uk


adidas stan smith shoes


michael kors outlet


uggs outlet


michael kors handbags


yeezy boost 350 kaufen


true religion jeans


pandora canada


prada sunglasses


nike factory outlet


ugg boots clearance


coach outlet store online clearances


adidas trainers


columbia outlet online


rolex datejust


hermes outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


michael kors handbags


ugg boots


uggs outlet


ugg boots


michael kors outlet


coach factory outlet


adidas wings


uggs outlet


oakley sunglasses


michael kors canada


coach outlet


fitflop shoes


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet

calvin klein outlet


nfl jerseys


michael kors outlet


coach outlet


the north face outlet


uggs australia


ugg slippers


fitflops sale clearance


ugg boots


tory burch outlet


mulberry uk


dior sunglasses


birkenstock sandals


fitflops shoes


true religion outlet


gafas de sol ray ban


michael kors handtaschen


ugg sale


burberry canada


kate spade outlet


longchamp outlet store


ugg boots


coach factory outlet


rolex submariner date


adidas originals


nfl jerseys wholesale


ralph lauren polo


nike huarache shoes


new balance shoes


coach outlet online


cheap jordans


coach factory online


uggs outlet


mulberry sale


ray ban zonnebril dames


mont blanc pens


michael kors handbags


louis vuitton


superdry uk


tory burch uk


coach factory outlet


supreme clothing


mont blanc pens


fitflops sale


canada goose for sale


louis vuitton outlet


coach outlet online


true religion jeans


prada shoes


oakley sunglasses


michael kors outlet 70% off


cheap jordan shoes


coach outlet


michael kors outlet


ugg boots


burberry scarf/strong>


red bottom shoes


eden hazard jersey


prada handbags


polo shirts


north face outlet


christian louboutin pas cher


fitflop sandals


manolo blahnik shoes


ugg outlet store


michael kors outlet


oakley sunglasses


coach outlet online


mcm outlet


uggs outlet


cheap ugg boots


blackhawks jersey


ugg outlet online


michael kors outlet online


fitflops sale clearance


soccer jerseys


fitflops shoes


nike blazer


mbt shoes


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


polo shirts


adidas outlet


nhl jerseys


jordan shoes


red bottom shoes


oakley sunglasses


hermes belt


yeezy boost 350 v2


ralph lauren outlet


uggs outlet


chenlina20170911
 
  
05:35, 23 септември 2017 # 2
NO AVATAR
20170923 leilei3915

michael kors outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren


asics outlet


mulberry uk


christian louboutin shoes


true religion outlet


polo ralph lauren


pandora jewelry


ugg boots


polo ralph lauren


kate spade handbags


moncler outlet online


ugg boots


nike shoes on sale


polo ralph lauren outlet online


ugg boots


ralph lauren uk


canada goose jackets


fred perry polo shirts


michael kors handbags sale


cheap uggs


polo ralph lauren outlet online


ralph lauren


canada goose outlet stores


michael kors outlet


true religion jeans sale


canada goose jackets sale


christian louboutin


canada goose jackets


adidas nmd


ugg outlet


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


cheap jordans for sale


michael kors outlet clearance


cheap jerseys wholesale


ugg boots


polo outlet


polo shirts


canada goose outlet store


coach outlet canada


nike outlet store


cheap ugg boots


coach factory outlet


ugg outlet


fred perry


polo ralph lauren sale


tory burch outlet online


mbt shoes


cheap uggs


christian louboutin uk


ray ban sunglasses


true religion outlet store


polo shirts


coach outlet


ralph lauren outlet


moncler jackets


christian louboutin shoes


ed hardy outlet


yeezy boost 350 v2


ugg boots


canada goose jackets


coach outlet store online


uggs outlet


christian louboutin


canada goose


ugg outlet


adidas outlet store


canada goose jackets


ugg boots outlet


ugg boots


nike outlet store


ralph lauren


michael kors handbags


polo outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


nike trainers


canada goose outlet


valentino shoes


prada outlet online


lacoste shirts


cheap ugg boots


ralph lauren


ray ban sunglasses


mulberry bags


michael kors outlet clearance


kate spade sale


true religion jeans


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


fitflops clearance


christian louboutin outlet


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet online


coach factory outlet online


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Ролята на вътрешния одит при внедряването на GDPR"    

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов