“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции

3 грешки на »“, струващи милиони на компани€та Ц част I

от , 04 август 2017 3 2770 прочитани€,

“върде сдържано ще е да се каже, че »“ отделите са заети. ќт поддръжката и отстран€ване на проблеми до управление на текущи проекти и наблюдение на решени€ за прекъсвани€ или системни повреди, често има малко време за планиране на проекта. ¬се пак се случва детайлите да се изгуб€т при преразпределение, когато се случват скъпи грешки. “ези грешки може да струват скъпо, зас€гайки репутаци€та на човек и на ц€ла организаци€. Ћощото в случа€ е че не става дума за инцидент, като "разл€х си кафе върху сървър". “ова са системни пропуски, които много »“ организации ненужно често допуснат.

”величаващи€т се обем данни превръща ли се в раст€щ проблем?

ƒанните са жизнената сила на вашата организаци€та. ¬ информационната икономика раст€щ бизнес означава, че все повече данни се прехвърл€т между служители, клиенти, бизнес партньори и доставчици. ѕроблемите започват да възникват, когато инфраструктурата ви за прехвърл€не на файлове не усп€ва да расте с нарастващите нужди на ваши€ бизнес.

ћоже би разчитате на остар€ла система като FTP сървър, с ко€то да прехвърл€те данни, стари скриптове, безполезно синхронизиране на файлове и решени€ за сподел€не или комбинаци€ от трите за преместване на данните ви. ¬ъпреки всичко бихте могли да допуснете следните грешки с инфраструктурата за прехвърл€не на файлове, които биха могли да струват милиони на вашата организаци€.

√решка #1: «апазване на наследените системи

ѕроблемите, произтичащи от наследените приложени€ са един от най-трудните, с които се сблъскват в днешно време »“ специалистите. ƒигиталните бизнес инициативи увеличиха необходимостта от обмен на важни данни сред обширни, различни системи. ¬се пак 57% от организациите използват gateway технологи€, ко€то е на повече от 5 години (Ovum Research).

Ќаследените системи имат редица свързани с т€х проблеми, включително:

• ѕриложението използва остар€ла или изл€зла от употреба технологи€

• Ќепълна или липсваща документаци€, съмнителна точност и ваидност на съществуващата документаци€

• Ќужните умени€, необходими за работа със старите технологии, вече не са налични

• јвтентичните програмисти вече не работ€т в »“ екипа или в

компани€та

• ѕрез годините много различни разработчици са използвали различни подходи, което прави системата по-малко надеждна.

ѕодходът "откъсни и замени" може да бъде скъп и да възпреп€тства ежедневната работа.

ћеждувременно, въздействието на така заварени€ софтуер или системи може да има „пулсиращ“ ефект за организаци€та, причин€вайки лошо или забавено прехвърл€не на чувствителни, критични за миси€та данни. “ези остарели решени€ също могат да доведат до неизпълнение н€а договорни отношени€ (SLA), които могат да бъдат пр€ко свързани с работата с клиенти или партньори.

ќще по-лошо, едно старо приложение може да създаде ненужни у€звимости за ц€лата мрежа. Ќапример, старо и забравено приложение може да не е актуализирано от години, предостав€йки възможност на злонамерени лица да извлекат изгода от »“ мрежата.

 аква е цената за вашата организаци€?

ƒопълнителните разходи, които често съпътстват наследените системи, са зашемет€ващи. —поред н€кои оценки, наследените системи струват 10-15% повече на година само за поддръжка (Robinson, 2015). ƒокато н€кои правителствени агенции харчат 79% от сво€ »“ бюджет, или средно 62 милиарда долара годишно, само за поддържане на тези системи в действие. (Lauri, 2013). 77% от организациите за€в€ват, че повреда при обмен на данни ще има критично въздействие върху бизнеса, включително липсващи SLA и значителна загуба на приходи. » все пак, за нещо толкова важно, изненадващо гол€м брой организации работ€т с несъответстваща и измамни решени€ за обмен на данни, което прави средата пригодна за неуспешни транзакции с данни. „есто администраторите, които управл€ват наследените инфраструктури, имат ограничена видимост и контрол върху начина на обмен на данните на компани€та.

–ешението: «аменете наследените системи с платформа за управление трансфера на данни (MFT).

— нарастващата сложност на тези системи за прехвърл€не на файлове, подходът „направи си го сам“ за интегрирането на MFT системите вече не е така възможно, колкото преди. 75% от »“ мениджърите см€тат, че »“ проекти като тези са обречени да се провал€т - и това не е защото купувачът е направил лош избор на продукт - това е защото играта се промени, макар и леко. Ќе€сните цели във вашата организаци€, сложните изисквани€ за интеграци€ и неотзивчивите доставчици могат да извад€т ваши€ проект от релси, да излезе от график или да превиши бюджета. Ќищо чудно, че IT администраторите са колебливи за запазването на статуквото, без значение колко крехко и неотзивчиво е то.

» все пак има светлина в кра€ на тунела.

¬се по-гол€м брой доставчици на MFT признават новата реалност на проекти като тези, и съответно са разработили продукти и услуги. — необходимостта от персонализирано решение и повишено познаване на нарастващи€ брой изисквани€ за съответствие, както и нарастващата необходимост от гъвкавост, ко€то организациите изискват от сво€ »“ персонал, доставчиците вече са осъзнали, че значението на експертни€ опит нараства.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов