“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции

3 грешки на »“, струващи милиони на компани€та - част II

от , 07 август 2017 0 2368 прочитани€,

ѕреди време ви запознахме с първата грешка, ко€то »“ компаниите най-често прав€т, а също така дадохме н€колко съвета как да бъде коригирана т€. ѕродължаваме цикъла от материали с грешка номер 2 - по-задълбочен поглед в недрата на »“ компаниите и техните инструменти за работа. 

√решка #2: »зползване на грешните инструменти

ѕолзваните инструменти бързо се превръщат в гръбнака на вс€ка успешна модерна бизнес стратеги€. ќбединени с правилни€ екип, страхотните бизнес инструменти ще помогнат на вашата компани€ да достигне пълни€ си потенциал. ќбаче, разчитането на грешните инструменти ще направи невъзможно подобр€ването на вътрешната производителност и увеличаването на възвръщаемостта на инвестициите. јко вашите инструменти не осигур€т нужното ви, това е цената ко€то ще платите.

»“ отделите са заети и ваши€т екип е дърпан в различни посоки. Ќ€ма съмнение, че ваши€т екип работи усилено. Ќо работ€т ли те умно?

÷ената на това, че не разполагате с правилните инструменти, може значително да забави екипа ви.

ѕомислете за пестенето на време от автоматизаци€та за вършени на ръка бизнес процеси.

¬аши€т екип може да губи стотици часове в извършвани на ръка бизнес процеси и правейки скъпи грешки, които иначе не биха се случили, ако можете да автоматизирате н€кои от тези процеси. “ук идва истинската цена. ўе е срамно ако имате страхотен отбор и страхотна стратеги€, но ваши€т отдел пропуска цели или не вижда евентуалната възвращаемост, защото не разполагате с правилните инструменти.

Ќе е чудно, че при 54% от организациите проектите им не си спазват определени€ краен срок, превишават бюджета и се налагат непредвидени корекции. »менно ситуации като тези, застрашават вашата и на ваши€ отдел репутаци€.

—корошно проучване установи, че използването на грешни инструменти в организаци€та води до изтичане на »“ ресурси, разсейване на »“ персонал от стратегически проекти и вреди на марката или репутаци€та на компани€та. (Fadilpasic, 2016) “ези проблеми скоро н€ма да изчезнат.  омпани€та за анализи IDC изчисл€ва, че на всеки 18 месеца обема информаци€ в света се удво€ва (Woollacott, 2009). »мате ли в наличност инструментите да се справите с това пренасищане с информаци€ във вашето предпри€тие? »ли екипът ви ще бъде погълнат цели€ от осигур€ване на потребителски профили и прехвърл€не на увеличаващи€ се обем данни, нужни на предпри€тието ви за да си оперира?

“ова са важни въпроси, които тр€бва да си зададете, за да определите дали пром€ната е наред.

–ешението: ќценете нуждите си от трансфер на данни и разберете как да облекчите живота си

—ъс сигурност изглежда странно, че вие или екипът ви н€ма да разполагате с правилните инструменти, но тъй като организаци€та ви расте, начинът, по който вършите работата си може и да не върши работа вече. «а да може ваши€т отдел да се справи с новите изисквани€, зададени му от увеличаването на данните, задачите и новите бизнес изисквани€, тр€бва да използвате правилните инструменти за правилните дейности.

≈то 4 съвета, които ви помагат да разберете кои инструменти са ви нужни за ваши€ отдел.

1: ѕровеждайте одит на задачите в дейността на ваши€ екип

«наете, че ваши€т екип е зает, но най-много време прекарват в правейки какво? јко те работ€т по стратегически проекти, вие сте в добра форма. јко те работ€т върху безсмислени задачи, като попълване на специални за€вки за прехвърл€не на файлове и преглед на дейности, може да ви помогне да разберете какво ги бави. ѕомолете ги да поддържат електронна таблица с дейността им, което е добро начало.

2: Automate Manual Tasks

¬аши€т отдел отдел€ ли време за едни и същи задачи отново и отново? ћоже би имате групи от файлове, които идват по едно и също време вс€ка седмица? ¬аши€т отдел "„овешки ресурси" изпраща ли данни за заплати или отчети по едно и също време вс€ка седмица? »ли пък ваши€т маркетингов отдел редовно получава отчети за анализи?

јвтоматизирането на тези задачите може да премахне елемента на човешка грешка и да облекчи работата на ваши€ отдел.

“р€бва ли да създадете скрипт за тази задача? ќпределено можете, обаче, кой ще поддържа тази персонализаци€? ≈то как след два-пет години на установен модел на работа ваши€т отдел достига до проблеми, с резултат на това, че никой не е поддържал процеса с течение на времето. —офтуерът MFT с надеждни възможности за автоматизаци€ може да ви помогне да създадете безпроблемни работни потоци на бизнес процесите.

3: ”величете видимостта на прехвърл€ни€та

ƒруга жалба, ко€то често чуваме е, че ако прехвърл€не на файл е неуспешно, те имат малка или никаква видимост по отношение на това, кой трансфер е неуспешен, къде или защо.

¬същност те може да не зна€т, че въобще има проблем, докато клиент или бизнес партньора не го информира. ¬ този момент може да е твърде късно и вашата организаци€ може да е нарушила подписаното SLA.

ƒоброто решение за управление на прехвърл€не на файлове ще има налични разширени инструменти за видимост и записване, за да ви помогнем да проследите проблемите когато се по€в€т и да ги коригирате.

4: –азпредел€не на пълномощи€та

≈дин от най-често срещаните проблеми на »“ отделите са честите прекъсвани€ от бизнес потребители. “е може да имат файл за прехвърл€не, което тр€бва да бъде направено, или прехвърл€не на сметка, ко€то тр€бва да бъде осигурена за доставчик, бизнес партньор или клиент. “ези искани€ се по€в€ват често, без предупреждение и са спешни. ѕосто€нното усещане за спешност може бързо да въвлече н€кои от членовете на екипа ви в усещане, че само си губи времето.

јко ваши€т администратор не е на разположение в момента, бизнес потребителите могат да бъдат поставени в услови€ да търс€т свои собствени решени€, което е една от причините, поради които „сенчести€ »““ са вирее в корпоративни среди.

≈дин от начините за облекчаване на този проблем е да се дадат на крайните потребители инструментите и правомощи€та сами да извършват тези задачи. ћакар все още да е важно »“ да поддържа централизиран контрол и видимост над тези задачи, солидни€т и детайлен контрол на достъпа може да даде на ваши€ »“ екип правомощието да делегира н€кои отговорности на потребителите, които цен€т самосто€телността и възможностите за самообслужване, които подобно решение би осигурило.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов