“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции

7 нови »“ професии, за които се очаква да се задържат на пазара

ќт Углавен специалист »нтернет на нещатаФ до Уархитект по автоматизаци€таФ Ц нововъзникващите »“ професии се опитват да отговар€т на нуждите на бранша. Ќ€кои може да изчезнат, но други ги очаква светло бъдеще, защото нос€т основните тенденции

от , 15 август 2017 2 3193 прочитани€,

Ќеобичайните длъжности не са новост в »“ индустри€та. ѕреди “нинджата” на Twitter, “рок звездата” на социалните мрежи, “уебмастер”-а, от който се очакваше да пише вълшебен HTML, имаше една позици€ “софтуерен проповедник”, ко€то смесваше света на продажбите с този на религи€та. “€ беше измислена от Apple в началото на 80-те с цел да запали разработчиците и клиентите, да използват Macintosh. 
ќттогава, тъй като фирмите искат да стимулират нововъведени€та, да намал€т разходите си, да подобр€т сигурността, странните »“ професии, привличат вниманието и дават знак, че бизнесът се движи напред. 
–азгледайте сайтовете, които предлагат работа в сферата на технологиите като Glassdoor, Indeed или  LinkedIn и ще видите, че изобилстват от екзотични длъжности. Ќапример, Microsoft имат “главен разказвач”, а Google – “главен футурист”. »ма и стотици други нетрадиционни позиции, като “мениджър по иновациите”. 
ѕо-долу се спираме на 7-те нови »“ професии, за които специалистите считат, че макар да звучат малко странно, са необходими и по вс€ка веро€тност, ще се задържат. 

—пециалист/преговар€щ  по намал€ване цената на облачната услуга
“ъй като софтуерните услуги се използват все по-широко, компаниите търс€т хора, които да отговар€т за цената на облака. ѕозици€та изисква кандидатът да има бизнес и търговски умени€. 
√лавен специалист »нтернет на нещата (CIoTO)
√лавни€т специалист по »нтернет на нещата, заедно с »“ отдела, отговар€ за интеграци€та и развитието на новите продукти. Ќапример, нови устройства с интернет връзка или приложени€. ¬ н€кои компании, позици€та се среща и като “главен специалист по изкуствени€ интелект” (COAI). —тава дума за обработката на огромни€ масив от информаци€, който се събира от тези устройства или чрез безплатните приложени€, които потребителите инсталират на телефоните си. 
—пециалист защита на данни 
ƒогодина ≈— се готви да приеме ќбщ закон за защита на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR). ћного компании обмисл€т да разкри€т подобна позици€, за да има кой да отговар€ за програмите им за опазване частното пространство на клиентите. 
ќперативен мениджър по развитието 
»ма хил€ди об€ви за тази позици€, ко€то обхваща различни »“ потребности и развитие на продукти. «аплатите обикновено са шестцифрени. »зисквани€та към кандидатите включват опит в  ръководене на инженерни екипи, прослед€ване на разходи и внедр€ване на нови технологии. 
»зпитател по навлизането 
—поред работещите в »“ сферата, въпросът не е дали една компани€ има нужда от такъв човек - а от какъв точно “изпитател по навлизането”. “ака и така живеем в ерата на пробитите разплащателни системи. ¬ зависимост от това дали са на пълен работен ден или почасово, “изпитателите по навлизането” се занимават с атака на мрежата, хардуера, приложени€та или хората, които ги ползват. Ќай-добрите в професи€та тр€бва да имат и опит в социалното инженерство и измъкването на информаци€, да познават използвани€ софтуер и да след€т за у€звимостта на мрежата. 
ћениджър иновации
≈дин мениджър по иновациите, образно казано, може да носи различни шапки, според компани€та, в ко€то работи. Ќ€кои »“-та твърд€т даже, че във всеки отдел на по-големите компании има м€сто за такъв човек. 
ћениджърите по иновациите се занимават с предлагане и развиване на нови продукти, процеси или услуги. “е тр€бва да са креативни и да мисл€т за бъдещето. 
јрхитект по автоматизаци€та
јвтоматизаци€та е стар технически термин, но компаниите все още искат да повишат ефективността на данните, с които работ€т. 
¬ »“ средите има един израз “—офтуерът е господар”, което ще рече, че все повече и повече дружества използват различни приложени€ и не само това – ами те са се превърнали в “лицето на компани€та”. «атова автоматизаци€та на софтуера е от ключово значение. 
ѕозици€та е част от еволюци€та на технологиите в организаци€та и допринас€ за подобр€ване на скоростта и ефективността й.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов