“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

Ќай-търсените »“ професии, без да имате технически познани€

≈то н€кои от най-търсените професии в технологичната сфера, за които не са нужни специализирани технологични познани€ или умени€ по програмиране

от , 30 август 2017 2 4123 прочитани€,

јко искате да станете част от хората, които работ€т в технологични€ сектор и твор€т бъдещето, не е задължително да умеете да пишете код или да сте инженер. ѕрофесиите, които съществуват в тази сфера, не се изчерпват с позиции като софтуерен инженер, разработчик на мобилни приложени€ или нещо друго т€сно технологично.

Ќе се сещате за такива ли?  олегите от karieri.bg ни представ€т н€кои от най-търсените професии в технологичната сфера, за които не са нужни специализирани технологични познани€ или умени€ по програмиране.

ѕрочетете още: «а кого искат да работ€т »“ студентите Ц за Google и Microsoft

ƒизайнер

¬ технологичната област дизайнът е средството, чрез което една технологи€ може да достигне до хората и да бъде възприета по най-добри€ начин от т€х. «атова и гол€ма част от професиите в технологиите са всъщност дизайнерски - уеб дизайнер, графичен дизайнер, мобилен дизайнер, дизайнер на потребителски интерфейс/изжив€ване, индустриален дизайнер. «а да работите като дизайнер, не е задължително да сте завършили специално образование, но е необходимо да имате опит с различни компютърни софтуери (Adobe CC, Sketch и др.), да владеете английски език, както и да имате креативно мислене.

—пециалист по дигитален маркетинг

ќсвен от визи€ технологичните продукти се нужда€т и от н€кого, който да ги представ€ и промотира. “ова обикновено е задача на специалистите по дигитален маркетинг. “е поддържат съдържание, което да насочва към продукта и да улесн€ва неговото използване. Ќ€кои от задължителните изисквани€ за тази професи€ са стратегическо мислене, организационни умени€, аналитичен поглед, отлична компютърна грамотност и владеене на английски език. «а предимство се см€та висше образование в сферата на икономиката, комуникациите или администраци€та и опит с платформи като Google AdWords, Facebook Ads, MailChimp.

јнализатор на данни

Ќа помощ на специалистите по маркетинг идват анализаторите на данни. Ѕез т€х съвременните технологии биха били немислими поради огромното количество данни, свързано с т€х, което има нужда от обработка. «адачата им е да събират, подреждат и оформ€т данните, така че да бъде извлечена полезна информаци€, ко€то да подобри представ€нето на даден продукт или бизнес, неговата достъпност и впоследствие да се повишат продажбите. Ќа базата на статистики, изчислени€, различни зависимости и тенденции те изготв€т заключени€ и дават насоки върху какво да се работи повече. 

ќтговорник "“ехническа поддръжка"

 олкото и полезна и ефективна да е една технологи€, винаги възникват въпроси или затруднени€ от страна на потребителите, свързани с нейното прилагане. «атова вс€ка добра компани€ търси обратна връзка от клиентите си и разполага с екип, който да разрешава техните технически проблеми. –аботата на отговорниците по техническата поддръжка е да се грижат за предпочитани€та на клиентите, да ги информират и ориентират и да намират най-бързите и задоволителни решени€ на техните казуси посредством комуникаци€ по имейл, телефон или специална платформа.

јвтор на техническа документаци€

¬исоката езикова култура, както и познаването на технологиите и техните специфики са от първостепенно значение, за да можете да изпълн€вате тази работа. Ќеобходими са ви още богат арсенал от изразни средства, владеене на чужд език (препоръчително английски), умени€ за търсене и подбиране на информаци€. —пособността да мислите "извън кути€та", както и техническо образование ще бъдат перфектни допълнени€ към вашето CV, когато кандидатствате за такава позици€.


*—тати€та е част от специалното издание на " ариери" - "ћо€та кариера 2017: Ќепознатите IT & инженерни професии".

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов