“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини e-Biznes

»“ фирмите си харесаха ѕловдив: 60 »“ компании с офиси

60 български и международни компании в областта на високите технологии и аутсорсинга вече развиват дейност в града

от , 11 септември 2017 1 3524 прочитани€,

»“ фирмите си харесаха ѕловдив. 60 български и международни компании в областта на високите технологии и аутсорсинга вече развиват дейност в града, а в сектора работ€т вече над 5000 души. “ова се посочва в съвместен доклад на „»ндъстри ”оч“ и ќбщина ѕловдив.

√радът под тепетата е предпочитано м€сто и заради добре развитата си образователна система от елитни гимназии и университети. ¬с€ка година тук завършват образованието си 40 000 студенти и над 12 хил€ди ученици. 55% от младежите владе€т на добро ниво поне един чужд език и притежават от средна до висока компютърна грамотност.

ѕловдив е втори€т най-важен град в Ѕългари€, в съответствие с неговите демографски данни и втора аутсорсинг дестинаци€ след —офи€ с 5 000 наети служители в сектора IT. √радът привлича работна сила от регион, който е населен от 1.3 милиона души, които живе€т в сами€ град или в непосредствена близост. —илно развита образователна система от общодържавно реномирани гимназии и университети служи като добър извор за кадри за »“ и аутсорсинг индустри€та.

¬ сравнение със столицата, както и в други страни дестинации за аутсорсинг, втори€т по големина град предлага редица предимства. Ќай-важното е, че в —офи€ се съсредоточава по-гол€мата част работни места от по-висок клас в държавната администраци€, финанси и B2B услуги, което е фактор за по-силна конкуренци€ в търсенето на работна сила. «а разлика от това, в ѕловдив пазарът на труда не се характеризира с такава силна конкуренци€ за таланти, както и за служители със среден клас квалификаци€.

Ќещо повече, ѕловдив изглежда се оцен€ва като град с по-високо качество на живот, от колкото —офи€ (поради по-малкото трафик и градски стрес, възможности за достигане на работното м€сто с велосипед, добър обществен транспорт и др.). —лужителите в ѕловдив се наслаждават на града и възможностите му за благосъсто€ние, спорт, култура и изкуство. “ова са фактори, заедно с известни€ местен патриотизъм, за много по-ло€лни служители.

¬ сравнение с големите градове по брега на морето, работодателите в ѕловдив не срещат ожесточена конкуренци€ за служители в средни€ клас квалификаци€ от туристическата индустри€. ѕоследно, но не на последно м€сто, ѕловдив е само  на  един час път с кола от международното летище —офи€.

»“ и аутосорсинг е все още „нововъзникваща“ индустри€ в ѕловдив. ѕотенциалът на града е започнал да се материализира сравнително наскоро. ƒинамиката в тази индустри€ през последните н€колко години върви ръка за ръка със създаването на първите споделени центрове за работа, бизнес клъстъри и специализирани събити€.

ќбщина ѕловдив е разпознала рол€та си на първа спирка за нови инвеститори, като предостав€ ценна помощ, особено в отношени€та с университетите. ¬ момента един от най-важните приоритети за града е развитието и попул€ризирането на благопри€тна за бизнеса »“ и аутосорсинг екосистема.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов