“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции

Commercial Day 2017 събра »“ бизнес лидери и технологични експерти

ќсновна тема в събитието беше разшир€ване на бизнес възможностите чрез дигитална трансформаци€

от , 28 септември 2017 0 2156 прочитани€,

Ќа  проведената вчера в —офи€ конференци€ Commercial Day 2017, организирана от ћайкрософт Ѕългари€, водещи експерти обсъдиха тенденциите на развитие в »“ индустри€та и как бизнесът може да се възползва от настъпващата дигитална трансформаци€. ‘окус на дискусионни€ панел в рамките на събитието б€ха въпросите за внедр€ването на облачните технологии и т€хната безопасност, нови€ ≈вропейски регламент за защита на личните данни, —тратеги€та за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „≈¬–ќѕј 2020“, и свързаните с не€ програми за научноизследователска и развойна дейност.

—поред данни на ≈вростат едва 7% от бизнес организациите в Ѕългари€ използват облачни технологии в сравнение с 22% в —ловени€, 23% в ’ърватска, 57% във ‘инланди€ и средно 21% за всички държави в ≈—. —ъщевременно организациите, които са внедрили облачни технологии посочват н€колко фактора, които ограничават използването им. –искът от пробиви в сигурността е основен критерий и при големите корпорации, и за малки€ и среден бизнес (съответно 57% и 38%). ¬сички те отдават гол€мо значение на защитата на »“ системите си.

 

Commercial Day 2017 събра »“ бизнес лидери и технологични експерти

 

 ато основен извод от дискусиите в конференци€та може да се посочи, че дигиталната трансформаци€ е неизбежна и съветът на »“ експертите към бизнеса е да се предприемат необходимите действи€ за адаптаци€ на бизнес моделите на работа, за да се подпомогне процеса към плавно дигитализиране, което ще гарантира т€хната устойчивост и потенциал за бъдещо развитие.

 Ѕих казала, че в днешно време базите данни могат да се разглеждат като вид валута. јко се фокусирате върху това как да използвате данните, с които разполагате, ще получите съвсем нов поглед върху начина, по който бизнеса ви оперира. »зползването на пазарни данни за оптимизиране на процесите и интрегрирането на платформи за обработка и анализ на данни е посоката, в ко€то съвременни€т бизнес се развива. ¬се още име много организации, които се колеба€т по отношение на дигиталната трансформаци€, но мога да ви увер€, че т€ е неизбежна и рано или късно компаниите тр€бва да се дигитализират, за да бъдат конкурентно способни на пазара“, коментира по време на конференци€та јнке ден ќден, генерален мениджър на ћайкрософт за регион Multi-country Europe.

 

Commercial Day 2017 събра »“ бизнес лидери и технологични експерти

 

Ќаблюдаваме разделение между компаниите, които приемат дигиталните технологии просто като начин за подобр€ване на съществуващите бизнес дейности, и тези, които са на€сно, че дигитализаци€та е инструмент за постигане на растеж”, каза Ўира-Ћеви Ѕаркан, маркетинг директор на ћайкрософт за регион Multi-country Europe.

ѕо данни на изследването “Accenture strategy 2014 Digital Transformation” бизнесът, който разчита на дигиталната трансформаци€, инвестира повече в иновации (40%) и значително подобр€ва резултатите си в продажбите (58%), създаването на нови канали за продажба (55%), нови продукти и услуги (58%), отношени€ с клиенти (70%).

¬ъпреки устойчиви€ растеж на разходите за научноизследователска и развойна дейност (Ќ»–ƒ) за периода 2008 – 2015 г., по данни на ≈вростат, Ѕългари€ ще тр€бва да удвои разходите си за подобни дейности, за да достигне прага от 1.5% от Ѕ¬ѕ, заложен по стратеги€та „≈вропа 2020“. Ќаучноизследователската и развойна дейност, както и иновациите, са сред ключовите компоненти на „≈вропа 2020“. ¬ъвеждането на иновативни продукти и услуги на пазара насърчава ло€лната конкуренци€ в индустри€та, създава работни места и спомага за продуктивността на индустри€та и ефикасното използване на ресурси. Ќ»–ƒ и иновациите игра€т важна рол€ и в набирането на решени€ на социални проблеми като пром€ната в климата, добива на чиста енерги€, сигурност и здравеопазване.

  

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов