“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини IT инфраструктура

”скор€ване на »“ иновациите чрез софтуерно-дефинирани HPC решени€

—офтуерно-дефинираните HPC решени€ могат да ускор€т »“ иновациите в компаниите, да елиминират сложността на центровете за данни и да намал€т разходите.

от , 13 октомври 2017 0 913 прочитани€,

 ”скор€ване на »“ иновациите чрез софтуерно-дефинирани HPC решени€

«а да оцеле€т в изключително конкурентната икономическа среда, компаниите тр€бва да развиват нови »“ способности, чрез които да постигат по-добри резултати и проактивно управление на риска,  да могат да прогнозират и да създадат едно хиперсвързано работно пространство.  омпаниите все повече започват да осъзнават, че само традиционните »“ инфраструктури н€ма да могат да помагат за изпълнението на бъдещите бизнес цели. ѕоради тази причина те тр€бва да подобр€т софтуерно-дефинираната »“ инфраструктура и да усъвършенстват технологиите за високопроизводителни изчислени€ (high performance computing – HPC), за да елиминират сложността на центровете за данни, да намал€т разходите за »“ и да ускор€т »“ иновациите.

“енденции като визуализаци€та, облачни€ изчислителен модел, анализирането на големи данни и мобилността много бързо усп€ват да натовар€т до краен предел традиционните »“ инфраструктури. —тарите »“ инфраструктури са базирани на хардуер, като вс€ка платформа има сво€ собствена среда за управление, хипервайзър и сторидж. “ова ограничава възможностите за обединение, автоматизиране и оптимизиране на »“ доставки, а също така пречи на гъвкавостта и скалируемостта.

—ъщевременно съвременните компаниите тр€бва да следват новите технологични промени, които изискват по-бързо намал€ване на разходите и »“ гъвкавост. “ъй като техните служители стават все по-мобилни, организациите тр€бва по един лесен и сигурен начин да управл€ват редица отдалечени клонове или офиси, да контролират разшир€ването на центровете за данни и да поддържат персонал с различни нива на квалификаци€. ¬сички тези фактори затрудн€ват управлението на центровете за данни и на системите, чрез които непрограмисти могат да създават приложени€.

Cофтуерно-дефинираните центровете за данни (SDDC) се състо€т от напълно виртуализирана инфраструктура, ко€то може лесно да бъде автоматично управл€вана от софтуер. SDDC предлагат един конвергиран и ориентиран към услуги модел за »“ внедр€ване.

Cофтуерно-дефинираните HPC решени€ предлагат редица значителни ползи за днешни€ бизнес:

  • стандартизаци€ на хардуера: чрез софуерно-дефинирани€ подход »“ се стандартизира в сървърна инфраструктура, елиминирайки необходимостта да се купува скъп хардуер или да се придобива специфични умени€ за ползването му;

  • намал€ване на разходите: организациите могат да увеличат ц€лостни€ си капацитет като разпредел€т наличните ресурси спр€мо работата, което помага за намал€ване на »“ административните разходи;

  • опростено ръководство: софтуерно-дефинираните технологии могат лесно да бъдат управл€вани чрез прости и интуитивни контролни табла, което елиминира необходимостта от специфични умени€ по програмиране;

  • »“ автоматизиране: способността да се автоматизират много »“ функции ускор€ва операциите и в крайна сметка позвол€ва на компаниите да се развиват по-бързо и ефективно.

ѕървата важна стъпка за компаниите, които искат да приложат SDDC подхода е да мигрират приложени€та си от старите платформи на сървър от ново поколение. —тарите сървъри са бавни, неефективни, скъпи за поддържане и сложни за управление и н€ма да могат да поддържат големи технологични промени като виртуализаци€та и облачни€ изчислителен модел.

”съвършенстването на виртуализаци€та е от първостепенно значение за успешното преминаване към хибриден »“ подход, така че организациите да виртиализират своите сървъри, сторидж и мрежи. радиционните »“ веро€тно едва ли ще изчезнат скоро, но бизнесът все повече обмисл€ алтернативи, основани на хибридно »“ внедр€ване. ¬ тази връзка компаниите тр€бва да се насочат към инвестиране в технологии, които поддържат преминаването към софтуерно-дефиниран подход.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов