Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 9, 2017

Ключови предизвикателства пред усвояването на облака

Организациите трябва да се адаптират бързо, за да останат конкурентни. Бизнес лидерите , включително CIO, трябва да трансформират своите организации с пъргави цифрови решения и процеси

от , 13 октомври 2017 0 679 прочитания,

Не е тайна, че присъединяването към различните видове облак непрекъснато нараства. Факторите зад инвестициите в корпоративен облак са многобройни, разнообразни и уникални за всяка организация. Натискът да се адаптират принуждава предприятия да опитат с ad hoc разполагане в облак, очаквайки широкото му приложение да послужи като панацея. Вместо това липсата на фокус при разгръщането може да доведе до прекомерно сложна ИТ среда, която не успява да даде желаните бизнес резултати. В много случаи ИТ отделите, насочващи капитал към частен облак, стигат дотам, че прекарват повече време в изграждането и поддържането на своето облачно решение, вместо да го използват за намаляване на разходи и вземане на решения, основаващи се на данни. За да подобрят качеството на инвестициите си, задачата пред тях вече се превръща в това как организациите да са сигурни, че техният подход към корпоративния облак има точния баланс между предварителни инвестиции, незабавно използване и текуща стойност.


Ключови предизвикателства пред усвояването на облака


Постигнете целите

Сред най-често цитираните ползи от внедряването на облак са намалени хардуерни разходи, подобрена

доставка на услуги и по-добра бизнес приемственост. Но докато цифровата трансформация става все по-важен приоритет за компании от цял свят, предлаганите от облака възможности се превръщат в съществен елемент за цялата организация, предоставящ среда за желаните бизнес резултати, включително:

 Овластяване на служителите с достъп до данни и приложения отвсякъде.

 Създаване на ангажиращо потребителско изживяване.

 Укрепване на вътрешни бизнес процеси.

 Разработване на по-ефективни стратегии за бизнес разузнаване.

 Пренасочване на ресурси към модела DevOps.

 Тези възможности съжителстват с друг важен мотив за цифровите технологии - компанията да бъде по-гъвкава. Дигиталните технологии предлагат директни и разходно ефективни средства за придобиване на гъвкавост, което дава възможност на предприятието непрекъснато да се развива и внедрява иновации. Докато промяната на бизнес климата изисква по-голяма отзивчивост и гъвкавост, предприятията разчитат на данни, които да ги насочват към най-добрия начин на действие. Но много компании не успяват да използват пълния обхват на данните си или да реализират пълната им стойност. Много собствени системи се затрупват с обработването на безпрецедентни потоци от данни , което води до проблеми със съхранението и обработката. Ситуацията се изостря от развитието на интернет на нещата (IoT) и това, което IDC нарича "технология на третата платформа", което обхваща социалните медии, облака, големи данни и мобилни компютри.

Облачните решения дават възможност на организациите да се мащабират бързо, ефикасно да удовлетворяват нуждите си от ново място за съхранение и обработка на данни. Но за постигането на повече от обикновено догонване предприятията трябва да намерят начини за извличане на стойност от тези данни, което води до стратегически ефективен бизнес анализ. Анализите, базирани в облака, ще бъдат ключови да се даде възможност тази стойност да задържи и определи успеха на преминаването в облак, както и оцеляване на предприятието по време на трансформацията.

 Преследване на новите резултати

Тъй като терминът цифрова трансформация може да означава различни неща за всяко предприятие, успешната дигитална стратегия ще изглежда различно за всяка организация. Предприятията трябва да развият отделен път за разгръщането в облак, който е дефиниран и обмислен според конкретните нужди. Новите модели за внедряване на облак помагат на ИТ екипите да гарантират, че тяхната облачна инвестиция осигурява незабавна разпознаваема стойност, която поддържа специфични за предприятието цели. С възникването на необходимост от нови приложения и технологии компаниите са снабдени с гъвкавост, данни и опит да се адаптират и развиват.

 Все повече пари за дигиталната трансформация

 От известно време насам се смята за модно CIO да използват фразата "цифрова трансформация" за описване използването на облак, мобилни, аналитични и други нововъзникващи технологии за стимулиране растежа на бизнеса. Компанията Gartner след проучване сред 2600 CIO в световен мащаб има някои числа, които дават емпирична подкрепа за цифровия потоп. ИТ директорите вече харчат 18% от своя бюджет в подкрепа на цифровизацията, но и това ще се увеличи до 28% до 2018 г., посочва анализаторът от Gartner Анди Роусъл-Джоунс. Най-резултатните фирми, в които цифровизацията вече е вплетена в процесите на планиране и техните бизнес модели, изразходват 34% от своя ИТ бюджет за дигитализация, а плановете им са да увеличат този показател до 44% до 2018 г. Водена от това, че потребителите са свикнали с мобилни приложения, интелигентни уреди и свързани автомобили, дигиталната бизнес промяна е в ход.

 Дигиталните нововъведения заплашват традиционния бизнес

Дигиталните новости (digital disruptors) съществуват навсякъде. Производителите и търговците на дребно следват десетките дигитални усилия на Amazon да доставят стоката до потребителите възможно най-ефективно. Gillette започна да продава бръсначи онлайн като Dollar Shave Club и достигна до три милиона клиенти. Индустриалният IoT на General Electric , в който създава "цифров близнак" за всяка физическа машина, която прави, принуждава други производители да преосмислят своите пазарни стратегии.

Изпълнителните директори и техните бордове, които са наблюдавали как дигиталните новости променят цели пазари, са се превърнали във въртящи се в кръг ИТ. Често ИТ ръководителите са тези, които управляват дигиталните промени, докато търсят нови източници на приходи. Най-добрите в дигиталната сфера, фокусирани върху иновациите и предлагането на нови услуги, отчитат 4.6% увеличение на бюджета, което е повече от два пъти средното увеличение с 2.2% в ИТ бюджета на компаниите. Роусъл-Джоунс казва, че това повишение го е сварило неподготвен, защото е очаквал по-голямата част от ИТ директорите да бъдат съсредоточени върху намаляването на ИТ разходите. "Ние бяхме приятно изненадани, че ИТ разходите не са доминирани от дневния ред на изследването“, коментира той.

ИТ директорите заявяват, че очакват да инвестират повече пари в аналитични услуги, облачни услуги, управление на дигитални пазари и сигурност. Бизнес анализите (BI, BA) продължават да бъдат водещ инвестиционен приоритет във всички видове организации, като средно 38% от анкетираните ги цитират сред първите си три приоритета.

 Възход на дигиталните екосистеми

Съзряването на дигитализацията винаги предизвиква ефект на ореола, който Gartner определя като групиране на предприятия, конкуренти, клиенти, регулатори и други заинтересовани страни, които обменят информация и взаимодействат по електронен път. Тези екосистеми, като App Store на Apple, Kindle Store на Amazon и Facebook, улесняват връзките между партньори и клиенти. 79% от най-добре представящите се организации са част от цифрови екосистеми, докато този показател при организациите на средно и изоставащо ниво на представяне е съответно 49% и 24%.

Дигиталните трансформации не са лишени от трудности

Главната трудност продължава да бъде недостиг на ИТ умения. Средно 34% от анкетираните съобщават, че уменията, свързани с информацията, представляват най-голямото препятствие, особено уменията, нужни за работа с усъвършенствани системи за анализ. "Уменията, използвани досега за предигитални диагностични анализи, не са достатъчни за новите сценарии за данни в реално време, представени от интернет на нещата, персонални анализи, оперативни технологични и информационни екосистеми. В резултат на това най-новите умения се оказват дефицитни и скъпи“, отбелязва Роусъл-Джоунс.

 Внедряването на облачни технологии продължава да се развива

Компаниите продължават да мигрират от приложения и изчислителна инфраструктура към облака със стабилно темпо. Те вече са преместили 45% от своите приложения и компютърна инфраструктура в облака и очакват много над половината от ИТ средата им да бъде базирана в облак до 2018 г. според скорошно проучване на IDG Enterprise сред 925 души, вземащи решения в областта на ИТ. Като цяло вземащите ИТ решения (ITDM) планират да разпределят повече от една четвърт от целия ИТ бюджет за облачни разходи, но организации с по-малко от 1000 служители правят значително по-различен избор от по-големите предприятия за начина на изразходване на тези средства.

 Седем на всеки десет (70%) вече са преместили поне едно приложение или част от неговата инфраструктура в облака. Други 16% планират да направи това през следващите 12 месеца, докато останалите 14% планират да преместят приложения или инфраструктура в облака през следващите три години.

В момента средностатистическата компания е разположила 45% от своята ИТ среда в облак, като 23% са в частен облак, 15% в публичен облак и 7% в хибриден облак. До края на 2017 г. обаче средностатистическата компания очаква да е преместила 59% от своята ИТ среда в облака: 28% в частен облак, 22% в обществен облак и 10% в хибриден облак. Това не означава, че няма притеснения за преместването в облак, вземащите ИТ решения посочват следните три основни тревоги при всеки от големите облачни модели:


Ключови предизвикателства пред усвояването на облака


Разбиране на ключовите предизвикателства пред усвояването на облака

Изискванията на цифровата трансформация носят огромен набор от предизвикателства, които се отнасят до всяка организация директно. Някои организации изпитват трудности да осигурят нови служители с незабавен достъп до мрежовите ресурси, други имат затруднения да предоставят поддръжка на клиента в реално време, а някои се „давят“ в океан от данни. Каквато и да е целта, базираните на облак решения често могат да предоставят възможности да се преодолеят тези предизвикателства.

 Въпреки това бариерите пред преминаването в облака могат да бъдат непосилни. Традиционните начини за миграция често изискват сериозни капиталови инвестиции и изискват трудно откриваеми познания у служителите. И тогава се появява и въпросът за формулирането на ефективна стратегия за облака. Може да се окаже трудно да се определи какъв тип облачни услуги са най-подходящи за специфичните нужди на организацията и наличните комбинации от различни приложения и натоварвания. Както беше отбелязано по-рано, всяка стратегия за облака и всеки тип конфигурация, включително публичен, частен или хибриден, идва със собствен набор от предизвикателства. Преминаването към изчислителни облаци може да хвърли тежко бреме върху и без това подложените на изпитания ИТ екипи. Системна администрация, операции, планиране на жизнения цикъл, оптимизирането и управлението на инфраструктурата - всички са жизненоважни за създаването и управлението на успешна облачна платформа. Други дейности като добавяне и ребалансиране на инфраструктурата между центровете за данни, гарантиране защитата на данните, избор на правилен мидълуер и интегриране на разединени комплекти от хардуер и софтуер допринасят за сложността на облачните операции и дори потребяват повече ресурси. Тези скрити отговорности могат да представляват проблем, защото ИТ ресурсите са отклонени от извършването на самата трансформация, която внедряването на облака е имало за цел да насърчи. Друг съществен риск е, че предприятията могат да инвестират значително време и ресурси в изграждането на облачна платформа, която не отговаря на стратегическите бизнес цели. Твърде често технически спецификации и други притеснения са движеща сила за развитието и прилагането на облака, оставяйки фундаменталните предимства на разгръщането в облак - като например ефикасност на работното натоварване и гъвкаво потребление – на заден план в процесите.

 За да се избегнат тези сценарии, компаниите изискват решения с предвидимо ценообразуване и ясна ROI.

Инвестициите в облачните решения трябва да се изплащат бързо, като същевременно осигуряват гъвкавостта, необходима за реализиране на бизнес целите днес, и гъвкавост за адаптиране в бъдеще. Ключът е да се минимизира огорчението при прехода. Идентифицирането на доставчиците на облачни услуги и инфраструктура, които доставят готови опции за бързо внедряване, гладка интеграция и лесна експанзия, са от съществено значение за това предприятията да останат конкурентоспособни и уместни в една динамична бизнес среда.

 Отговорете на нуждите на модерните компании

По-ниски оперативни разходи с по-малко капитални разходи са очакваните резултати от приемането на облака. Въпреки това, докато организациите търсят иновативни начини за подпомагане на цифровата трансформация, се появява нов модел на самообслужване в облака с няколко допълнителни ползи.

 Използване на подхода "стил меню" за разгръщане в облак - самообслужващият модел осигурява готови облачни услуги, които са избрани на базата на отделните приоритети на компанията. Чрез самоселектиране и приспособяване на своите възможности компанията може да даде приоритет на своите нужди, за да се постигнат други ползи като подобрено управление, повишена достъпност, по-голяма простота и предвидимо ценообразуване, като в същото време се запазва сигурността в предприятието. Самообслужващият модел е изграден около предварително комбинирани услуги, които се задействат бързо, осигурявайки ресурсно обезпечаване за минути. В резултат организациите могат значително да намалят времето за разгръщане и да реагират по-бързо на променящите се бизнес нужди и изискванията на клиентите. Възможностите за самообслужване също позволяват консолидация от публични и частни облачни ресурси върху платформа за управление на облак (CMP). Управлението на всички облачни ресурси осигурява по-голям контрол за съчетаване на ресурсите с изискванията и по-голямо разбиране на разходите за облачни ресурси в реално време. Тази видимост спомага да се гарантира, че нивата на услугата съответстват на протоколите на приложенията и помага да се избегнат проблеми, свързани с обезпечаването, като присвояване ниво на услугата, превишаващо стандартите на компанията.

Подходът на самообслужване дава много повече от обикновено увеличаване на контрола и премахне на догадките. Той също дава и възможност да се отговори на необходимостта от гъвкава ИТ инфраструктура, докато се наслаждавате на бизнес предимствата от преместените в облака работни процеси.

Когато ИТ ресурсите се преместват от офиса в облачна платформа за използване на предварително проектирани решения, предприятието ускорява пътя си към цифровата трансформация. Възможностите, базирани на облак, позволяват ИТ да насочват оперативни задачи и да приравняват оползотворяването на облака и разходите към приложимостта. Информационните технологии сега могат да поемат ключова роля за увеличаване на рентабилността и осигуряването на нови възможности за приходи, преминавайки от позиция на център за разходи към позицията на ключов играч в еволюцията на компанията.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов