Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Перспективи

Gartner: Hadoop ще остарее преди да достигне “платото на продуктивността”

от , 17 октомври 2017 0 1298 прочитания,

Нов доклад, озаглавен “Цикъл на зрелостта на технологиите за управление на данни – 2017” публикува Gartner. Анализаторите посочват две технологии, които според тях добре илюстрират влиянието на облачните изчисления върху управлението на данни. В частност, според аналитиците, дистрибуциите на Hadoop ще остареят морално още преди достигане на т.нар. “плато на продуктивността” заради високата сложност на имплементациите и съмнителните преимущества. По данни на Gartner много компании просто се отказват от тях в полза на облачни алтернативи.

Следствие на същата тенденция е и появата на SQL интерфейси за обектно ориентираните хранилища на данни, позволяващи взаимодействия с данните в облака с помощта на обичаен SQL синтаксис. Засега са в началото на своето развитие, но според анализаторите те ще станат основна функция на облачните бази данни и ще достигнат споменатото “плато на продуктивността” през следващите между две и пет години. От Gartner добавят още, че обектно ориентираните хранилища са подходящи за големи обеми от информация със смесена структура.

Сред останалите 35 технологии в обновения цикъл на зрелостта от компанията посочват четири като трансформиращи. Тук попадат т.нар. обработка на на потоци от събития (event stream processing, ESP) и изпълняваните в паметта транзакционни бази данни (operational in-memory database management system, IMDBMS), които ще достигнат платото след 2-5 години. Блокчейн, и разпределените регистри като цяло, пък се очаква да достигне тази фаза след пет до десет години.

Прочетете още: Gartner изведе движещите сили на цифровия бизнес за следващите години

Източник: Gartner

Обработка на поток от събития

В ESP от Gartner виждат един от ключовите двигатели на цифровия алгоритмичен бизнес – поточните анализи подобряват взиманите решения, предоставяйки информация, която в противен случай може да бъде пропусната. Анализаторите отбелязват, че разпределените платформи за поточни изчисления (distributed stream computing platform, DSCP) и обработка на събития вече се приближават до етапа на зрелост. 

Обработвани в паметта транзакционни бази данни

Тези системи се развиват активно и използването им и нараства, но необходимата инфраструктура продължава да е сравнително скъпа. Една от пречките е възможността за загуба на данни, което затруднява осигуряването на високи нива на достъпност. Въпреки това IMDBMS обещават огромни ползи за бизнеса чрез ускоряване на транзакциите между сто и хиляда пъти. 

Блокчейн

Публичните разпределени регистри, включително блокчейн, продължават да са много дискутирана тема, но компаниите се отнасят с недоверие към тях заради неяснотите около скалируемостта, рисковете и управлението. Повечето бизнес сценарии все още не са доказани, като към това се прибавя и крайно неустойчивият курс на биткойна. При положение, че техническите и бизнес проблеми бъдат изчистени, в краткосрочна перспектива, организациите вероятно биха започнали да използват такива технологии за повишаване на оперативната си ефективност, считат анализаторите. В дългосрочен план пък те предвиждат пълно реформиране на цели отрасли, паралелно с развитието на програмируемата икономика. 

Разпределени регистри

Проблемите с липсата на стандарти и възможността за мащабиране постепенно се решават, но засега разпределените регистри все още не са готови за критични задачи и масово внедряване. Също така техните преимущества, в сравнение със съществуващите технологии, не са съвсем очевидни. Проектите за частни разпределени регистри бележат развитие, обещавайки преобразуване на индустриални оперативни модели и справяне с някои от проблемите при мащабирането, управлението на рискове и управлението, характерни за публичните подобни решения. Както и при блокчейн обаче много от бизнес сценариите все още са по-скоро теоретични. 

В началото на обновения цикъл на зрелостта на технологиите за управление на данни на Gartner, освен споменатите SQL интерфейси, е намерила място още т.нар. вътрешнопроцесна хибридна транзакционно-аналитична обработка (In-process HTAP). На върха на кривата, наречен “пик на завишените очаквания”, пък се намират изпълняваните в базите данни анализи (In-DBMS Anaytics), данните като услуга, файловите анализи, споменатите разпределени регистри, блокчейн и др. 

В стадия “избавяне от илюзиите” са графовите бази данни, приложенията за контрол на качеството на данните в предприята, Apache Spark, споменатите обработвани в паметта транзакционни бази данни и др.

Почти на “платото на продуктивността” пък се намират платформите за бази данни като услуга, виртуализацията на данни и средствата за осигуряване качеството на информацията.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов