Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ мениджмънт

15 инструмента за успешно управление на проекти

Доброто управление на проекти е важно за постигането на организационен успех.

от , 18 октомври 2017 0 2336 прочитания,

15 инструмента за успешно управление на проекти

Доброто управление на проекти е важно за постигането на организационен успех. Правилният набор от инструменти за анализи, изисквания, промяна и развитие на проектите помага за по-доброто представяне на мениджърите и компаниите.

Инструментите и моделите за управление на проекти не само увеличават продуктивността и ефективността на екипа, но също така подготвят фимрите за промените, които носят значимите проекти. Ето кои са основните инструменти, които ще помогнат за успешното планиране, изпълнение, мониторинг и приключване на проектите:

Прочетете още: Защо ИТ директорите трябва да възприемат Облака

Бизнес интелигентност и аналитични инструменти:

Ключовите показатели за ефективност (KPI) са важни за измерването и мониторинга на представянето, прогреса и влиянието на проекта, както и за информиране на компаниите и другите заинтересовани страни за стойността на техните инвестиции във всеки един проект. Освен това KPI позволява на проектните ръководители и екипите да разберат къде проектите са успешни и какви промени са необходими занапред. Тук бизнес интелигентността и аналитичните инструменти помагат да се подберат и трансформират суровите данни в полезна информация, която би помогнала в процеса на взимане на решения.

Cyfe

Cyfe е уеб базирано цялостно бизнес контролно табло за малки, средни и големи компании. То позволява на ръководителите на проектите, на бизнес лидерите и на другите заинтересовани страни да следят, анализират и споделят всичко от данните за проекта до маркетинга, продажбите и инфраструктурата. Cyfe разполага с вградени приложения, които по един сигурен начин извличат данни от популярни услуги като Basecamp, Google Calendar, Salesforce, намалява количеството работа и улеснява екипите.

SAP Lumira

SAP Lumira е инструмент за бизнес интелигентност и анализи, предназначен както за малките, така и за големите компании. Този инструмент позволява да се извлекат големи количества данни от много източници и информацията да се представи чрез визуализиране на данни. Неговата функционалност позволява на потребителите да си първопричината за случващото се, визуализирането на данни помага да всички да разберат моделите за данните, правейки по-лесна комуникацията.

Zoho Reports

Zoho Reports е уеб базиран инструмент за бизнес интелигентност, подходящ за малки, средни и големи фирми, който помага на ръководителите на проектите, лидерите и другите заинтересовани страни да анализират визуално бизнес данни и да взимат информирани решения. Чрез този инструмент проектните мениджъри могат да свързват и комбинират данни от различни източници, визуално да анализират данни, да създават доклади и контролни табла.

Инструменти за управление на промяната:

Инструментите за управление на промяната помагат на проектните мениджъри и на професионалистите по управление на промяната да гарантират, че компаниите и служителите са адекватно подготвени за процесите на трансформация. Тези инструменти помагат да идентифицират промените в работния процес и влиянието им върху различни области. Ако служителите бъдат обучени как да реагират при промените, то това ще осигури един гладък преход за компанията.

TD/OMS

TD/OMS на Remain Software помага на компаниите да се адаптират по-бързо към промяната. Този инструмент поддържа платформи на IBM, Windows и Unix/Linux. TD/OMS помага да се подобри разработването на софтуер, да се намалят софтуерните дефекти и в крайна сметка в по-голяма степен да се удовлетворят нуждите на клиентите. С този инструмент проектните мениджъри могат да следят софтуерните промени и разпространяването на документи, да подобряват сътрудничеството на екипите, да контролират качеството на софтуера и да получават анализи за ИТ средата.

Whatafix

Whatafix е уеб базиран инструмент за управление на промяната, подходящ за малки, средни и големи предприятия. Той помага да се създадат индивидуални програми за приобщаване и обучение, необходими за успешното управление на промяната и на софтуерната миграция. Интерактивните наръчници на Whatafix предлагат ефективно обучение и приобщаване в случаите на намалена производителност, а също така могат да направляват потребителите през целия процес на софтуерната миграция.

Инструменти за успешно управление на проекти

Инструменти за управление на проекти:

Инструментите за управление на проекти са важни, за да се гарантира комуникацията и сътрудничеството в екипите по време на работата по даден проект. Много от тези инструменти позволяват на проектния мениджър да споделя идеи; да дава, разпределя и проследява изпълнението на задачите; да определя и контролира бюджетите; да следи за качеството; и да идентифицира рисковете и проблемите.

Asana

Asana е уеб базирано решение за управление на проекти, което позволява на лидерите да разработят проект от „хаоса до яснотата“. Проектите могат да се създават и споделят с екипи, неограничен брой клиенти, доставчици, изпълнители, трети страни и други. Asana позволява на проектните мениджъри да планират, да визуализират целите и етапите за работа, да разпределят задачи и крайни срокове, да обсъждат приоритетите и офертите.

Citizen

Citizen е уеб базиран софтуер за управление на проекти, който помага на проектните мениджъри да „свързват и ангажират всички служители в предприятието“. Той дава възможност на лидерите да планират, разпределят и следят всички дейности. Citizen е решение, което предлага планиране на проектите, управление на документацията, модели, социално сътрудничество, управление на задачи, управление на разходите и бюджета и финансово управление.

Mavenlink

Mavenlink е уеб базирано решение за управление на проекти, което свързва служителите, проектите и печалбите като обединява важни функции, така че организациите да могат да планират, да управляват финансирането на проектите и ресурсите, да сътрудничат с екипите и клиентите. Mavenlink е предназначен за малките, средните и големите организации за професионални услуги и дава възможност за разпределяне и планиране на ресурсите, за следене разходите по проектите, а също така за използване на 40 вградени доклада.

Wrike

Wrike е уеб базиран софтуер за управление на проекти, който позволява на екипите да работят по-бързо и по-съобразително в организацията. Този инструмент за сътрудничество помага на фирми с всякакви размери да подобрят комуникацията, прозрачността и отчетността за по-бързи резултати. Wrike предлага визуални контролни табла и ресурси, както и инструменти за управление на работата, които улесняват спазването на определения график и бюджет на проектите.

Инструменти за управление на изискванията:

Инструментите за управление на изискванията помагат на проектните мениджъри и компаниите да идентифицират, документират, анализират, приоритизират, проследяват, извършават мониторинг на изискванията и да контролират промяната.

Aha

Aha е уеб базирано решение за управление на изискванията, което помага на компаниите и проектните мениджъри да определят „защо, кога и какво“, преди да се впуснат в даден проект. Този инструмент е базиран в облачното пространство и свързва бизнес визията и целите с инициативите като анализа силните и слабите места, възможностите и заплахите, а също така помага да се създаде пътна карта, за да се осъществят стратегическите цели.

iRise

iRise е уеб базиран софтуер за управление на изискванията, който комбинира създаването на прототип с управлението на изискванията. Характеристиките на iRise включват сътрудничество, следене на историята, поставяне на приоритети, докладване на статус, обобщителни доклади, списък със задачи и други.

Jama

Jama е уеб базиран софтуер за управление на изискванията и разработване на продукти при компании с всякакъв размер. Той позволява на фирмите ефективно да определят и изпълняват проекти, така че да отговорят на изискванията на клиентите. Jama дава възможност за сътрудничество в реално време, за определяне правилата на отношения, за валидиране и проверка, а също така за управление на работния процес.

Модели, списъци и формуляри:

В допълнение към вече споменатите инструменти има много други модели, списъци и формуляри, които проектните мениджъри могат да използват, за да управляват работата по-ефективно и да станат по-продуктивни. Много от тях са достъпни за сваляне от различни уебсайтове за управление на проекти.

Projectmanager.com

Projectmanager.com е уебсайт за всеки, който се интересува от управление на проекти или който вече работи в тази сфера. Уебсайтът предлага инструменти, насоки, модели, видео клипове, наръчници и книги от експерта Джейсън Уестланд. Освен това Projectmanager.com създава общност, чиито членове могат да обсъждат важни теми и въпроси. Също така той предлага софтуер, чрез който професионалистите могат да планират, следят и изпълняват задачите по проектите, графиците, бюджетите и други.

Projectmanagement.com

Projectmanagement.com се поддържа от Института за управление на проекти. Той предлага уебинари, модели, инструменти, дискусии на различни теми, информация за събития и за случващото се в общностите за управление на проекти. Постовете и съдържанието се създава от много сертифицирани проектни мениджъри към Института. Моделите са групирани в списъци, презентации и проектни планове, докато инструментите са разпредели в раздели за ресурси, образование и справки.

ЕТИКЕТИ:
софтуер

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов