“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2017

ћ»¬ »нженеринг ќќƒ подобр€ва ефективността си с решение за отчитане на работното време

от , 19 октомври 2017 0 1389 прочитани€,

ћ»¬ »нженеринг ќќƒ подобр€ва ефективността си с решение за отчитане на работното време


ѕроектантската компани€ ћ»¬ »нженеринг ќќƒ, наскоро внедри система за отчитане на работното време (Time Management System) и изразходваните материали на специализираната в уеб базирани решени€ cDots.

 ѕри избор на информационно решение търсим това, което ще удовлетвор€ва най-добре потребностите ни и ще бъде най-удобно за работа“, каза ¬ладимир Ќиколов, съдружник в ћ»¬ »нженеринг ќќƒ.

 ¬ съвременни€ бизнес автоматизаци€та на процесите е напълно обичайно €вление. ¬ече никой не си представ€ складова или счетоводна отчетност, без използване на специализиран софтуер. ћ»¬ »нженеринг ќќƒ още преди седем години внедр€ва автоматизирана складово-счетоводна програма, управл€ваща счетоводните процеси и складовите наличности. —ъвсем отскоро компани€та активно използва и решение за отчет на работното време и вложените материали по проекти, разработено специално за потребностите ѝ от екипа на cDots.


—пециализирано решение

 ћакар и внедрена отскоро, системата за отчет на работното време и вложените материали по проекти е изключително ефективно решение за контрола и прослед€ването на ресурсите - материални и човешки, в изпълнението на задачите, върху които компани€та работи.

ѕрез всеки един от етапите по разработването на софтуера, програмистите от cDots ни съдействаха максимално в избора на най-подход€щите опции на системата, така че да бъде удобна и функционална за работа“, подчерта Ќиколов.

Ѕизнес системите от този тип са печелившо решение, защото те позвол€ват да се постигне ц€лостно реорганизиране на процеси в компани€та, премахва се излишното губене на време и се подобр€ва управлението на материалните и човешките ресурси. “ова, в крайна сметка, води до значително увеличаване на нейната ефективност.


ќчаквани ползи

 ќчаквани€та на екипа на ћ»¬ »нженеринг ќќƒ от работата с новото решение са свързани с намал€ване на загубите и повишаване на прослед€емостта на вложените ресурси по реализаци€та на проекти.

Ќамал€ването на разходите е постижимо чрез спест€ване на време и подобр€ване на контрола. ƒруга положителна характеристика на този тип системи е

предотврат€ването на многократното въвеждане на данни в системата и поддържането им в актуален вид, като се осигур€ва надежден достъп до точна и пълна база данни.

–ешението ще осигури на мениджмънта пълна представа за заетостта на служители. √ъвкавостта на решението произтича от лесното му приспособ€ване при промени в организационната структура и бизнес процесите на предпри€тието.

Ќай-ценни€т актив на компани€та са служителите ѝ. ¬ъв вс€ко едно ниво на организаци€та се стремим да създадем систематизиране на работата, за да можем да изпълним задачите си без затруднени€ в максимално кратки срокове“, допълва Ќиколов. — това се цели да бъдат удовлетворени изисквани€та на клиента, които, в днешните услови€ на силна конкуренци€, стават все по-високи.


Ѕъдещи »“ проекти

ƒоброто сътрудничество със —и ƒотс ќќƒ и задоволството от предлаганите от софтуерната фирма решени€ е причина ћ»¬ »нженеринг ќќƒ да планира внедр€ване и на други специализирани решени€, които да допринесат за по-леко и бързо изпълнение на работни€ процес.

”правленските информационни системи вече са се утвърдили като осъзната необходимост за фирмите във всички области на индустри€та, които активно и целенасочено се стрем€т към подобр€ване на ефективността и контрола над разходите и активите с цел увеличаване на приходите.

»зползването на бизнес управленски системи е свързано с възможността за вземане на адекватни управленски решени€, оптимизиране и автоматизиране на основни бизнес процеси, по-добро пазарно позициониране, увеличаване ефективността на служителите, намал€ване на оперативните разходи, подобр€ване на отношени€та с клиентите и бизнес партньорите.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов