Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ мениджмънт

Трудностите в процеса на анализиране на данни

Едва ли много ИТ лидери публично ще признаят, но за тях анализирането на данни остава мистерия.

от , 19 октомври 2017 0 1762 прочитания,

Трудностите в процеса на анализиране на данни

Едва ли  много ИТ лидери публично ще признаят, но за тях анализирането на данни остава мистерия. Въпреки това анализирането на данни многократно се е доказало като наука, като инструмент, който води до значително подобряване на продуктивността, на ефективността, на продажбите, на печалбите и на другите ключови бизнес показатели и цели.

Прочетете още: 15 инструмента за успешно управление на проекти

Приемане на неизвестното

Фирмените ИТ мениджъри трябва да приемат, че анализирането на данни ще представлява предизвикателство за техните стабилни и добре структурирани отдели. В големите организации е необходимо да се промени наборът от уменията на служителите, за да могат успешно да се прилагат решенията, базирани на данни и анализи. Много от традиционните ИТ умения не работят с новите системи за анализи и структури за управление на данните, което води до необходимостта от нови таланти в тази сфера.

Освен това специалистите съветват анализирането на данни да се възприема като бизнес функция, подобна на финансите и счетоводството, и да се инвестира повече време в изучаване процесите и особеностите на тази наука. Това би помогнало в голяма степен за по-доброто разпределение на ролите и отговорностите в организацията.

За разлика от ИТ сферата, където решенията често са очевидни и широко прилагани от компаниите по света, аналитичните процеси обикновено са уникални и индивидуални за всяка фирма. Избирането на най-добър метод за анализ понякога може да бъде много лесно, а друг път да бъде истинско предизвикателство. Например, за да се открие причинно-следствената връзка при данните, обикновено се изисква някакъв вид регресия и търсене на подобни характеристики в голям обем клиентски данни. В много случаи се оказва по-важно използваният метод да бъде приложен правилно, отколкото дали това е най-добрият възможен подход.

Определяне на насоки

Мненията на експертите са разделени по въпроса дали инициативите на предприятията във връзка с анализите трябва да бъдат централизирани, да са разпределяни към ИТ отделите или да бъдат обособени в нов отдел. Според много специалисти анализирането на данните трябва да се осъществява в ИТ отделите, тъй като те по най-добрия начин биха могли да окажат технологична поддръжка. Според други анализирането на данни включва набор от умения, чието развиване трябва да бъде насърчавано в цялата компания, във всички отдели.

Науката за данните е област, която се развива изключително бързо. В тази връзка фирмите ще спечелят, ако няколко екипа си сътрудничат и се учат от опита си. Различните екипи ще изберат различни подходи, което ще доведе до по-бързо изследване на цялото поле, за да се открият методологиите, подходящи за конкретната бизнес среда.

При традиционните ИТ отдели обикновено има централизиран модел за консолидиране и управление на оперативните данни. С малки изключения този подход обаче не се съчетава добре с уникалните и специализирани нужди при анализа на данни в различните организации. Експертите отбелязват, че има два случая, при които централизираният подход е успешен: когато синергията на данните или уменията се разпростира в различни бизнес функции или когато по-слабо развитите бизнес функции могат да се възползват от експертизата на главния екип. В такъв случай основният екип може да специализира предимно в области като машинното обучение или изкуствения интелект.

анализиране на данни

Утвърждаване на лидерството

Независимо от това в кой отдел се разработват аналитичните проекти те изискват силно и умело ръководство, като специалистите препоръчват лидерът да бъде с доказан опит, защото това е най-важното качество на добрия анализатор. Кой точно ще ръководи проекта зависи от нивото на развитие на анализирането на данни в конкретната организация, нейната индустрия и наследство, силните й лидерски страни и специфичните бизнес области, които са в центъра на нейната стратегия и растеж.

Конкуренцията при позициите за анализатори е голяма. Повечето компании вече се отказват от идеята да наемат специалисти с по три докторски степени, а вместо това избират да създадат екип от по-млади, но компетентни служители. Експертите подчертават, че тази стратегия може да бъде успешна почти навсякъде, но някои принципи трябва да се спазват: екипите трябва да получат необходимите данни, облачен изчислителен модел и всякакви други необходими инструменти. Освен това мениджърите не трябва да оказват силен натиск върху анализаторите, защото това би навредило на нивата на продуктивност и работоспособност.

Не на последно място мениджърите трябва да участват в планирането на аналитичните проекти от самото началото – от идентифицирането на кои показатели ще се проследяват до изследването на контролните табла с визуализираните данни. От друга страна, обучението на другите служители и мениджърите да интерпретират данните не трябва да бъде основна цел на фирмите. Ако анализаторите се представят добре, то останалите служители ще могат да разбират резултатите напълно интуитивно.

Разгадаване на мистерията

Експертите съветват ИТ лидерите да се фокусират не върху скептицизма си към анализите, а върху основната цел: да се предостави практична информация на хората, взимащи решенията. Ролята на ИТ отделите е да помагат по всякакъв възможен начин за създаването на ясни и достъпни данни, които да допринесат за намирането на правилния избор.

Твърде често обаче се наблюдават случаи, при които липсата на успех се дължи на бюрократични ограничения, наложени върху анализаторите. Например, организациите могат силно да ограничат достъпа до нужните данни и инструменти. А това от своя страна може лесно да намали продуктивността. Поради тази причина ИТ лидерите вместо да отхвърлят науката за данните като мистерия, трябва да гарантират достъпа на анлизаторите до необходимите данни и инструменти.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов