“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

»зкуствени€т интелект ще промени технологиите за видеонаблюдение

Ѕързото развитие на изкуствени€ интелект ще промени технологиите за видеонаблюдение.

от , 20 октомври 2017 0 3854 прочитани€,

»зкуствени€т интелект ще промени технологиите при видеонаблюдението

ќт десетилети€ видеонаблюдението е използвано за откриване и установ€ване на престъпното поведение на обществените места. Ќо ако се погледне един запис от преди н€колко години, е изненадващо колко не€сна е картината. ƒнес не само качеството на видео клиповете е по-добро, но също така и софтуерът, който стои зад т€х.

≈волюци€ на технологиите за видеонаблюдение

ѕрочетете още: Intel пуска AI-решение за борба с финансовите измами

»ндустри€та за видеонаблюдение се развива с бързи темпове благодарение на новите и напреднали технологии. јко преди беше нужно да се извика екип от специалисти, който на м€сто да инсталира системата за сигурност, то сега е възможно всеки самосто€телно да си постави смарт-камери без необходимост от допълнителни ресурси.

ќсвен това докато в миналото компаниите тр€бваше да наемат служители, които посто€нно да след€т охранителните камери, сега е възможно гол€ма част от мониторинга да се автоматизира и служителите, отговар€щи за сигурността, да бъдат уведом€вани, когато се забележи н€какво подозрително поведение. Ќесъмнено напредъкът в технологиите за видеонаблюдение през последните н€колко години е огромен, но все още предсто€т много промени.

AI и видеонаблюдение

–ол€та на изкуствени€ интелект при видеонаблюдението

 америте за видеонаблюдение осигур€ват на гражданите, бизнеса и правоприлагащите органи възможност да след€т ситуациите в реално време или да прегледат вече направени записи. »нтегрирането на технологиите за изкуствен интелект (AI) с новите охранителни камери ще позволи на потребителите веднага да идентифицират потенциални проблемни ситуации. “ехнологи€та за видео анализиране помага на софтуера за сигурност „да научава“ какво е нормално, така че да може да идентифицира необичайното поведение, което човек може и да не забележи.

»менно това е една от причините за стремежа да се съчетае изкуствени€т интелект с видеонаблюдението. »де€та е, че сложни€т софтуер може да подпомогне човешката преценка, гарантирайки по-гол€ма точност и прецизност. ÷елта не е да се замени човека при мониторинга, а сами€т процес да стане по-подробен и персонализиран.

ƒосега тази интеграци€ не беше възможна поради технически причини. Ќовите постижени€ при AI и машинното обучение позвол€ват тези технологии да се включат в реални продукти и да се вград€т в самите камерите. “ова предостав€ нови възможности като наблюдаване на големи групи от хора, лицево разпознаване, стереоскопско зрение, откриване на нелегално паркирани превозни средства и анализ на поведение.

ѕредсто€т промени

»нтеграци€та на технологиите за изкуствен интелект с модерните системи за видеонаблюдение е нещо неизбежно. ћакар че винаги има потенциални рискове се очаква ползите да са повече от недостатъците. ¬еро€тно обаче ще минат още н€колко години, преди това ново приложение на изкуствени€ интелект да навлезе масово.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов