Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Управление на проекти

Тайните на успешните екипи за анализиране на данни

За да бъдат екипите за анализиране на данни ефективни, те трябва ясно да дефинират бизнес приоритети си и да не пренебрегват значението на експериментирането и непрекъснатото обучение.

от , 26 октомври 2017 0 1231 прочитания,

Тайните на успешните екипи за анализиране на данни

Ефективните екипи за анализиране на данни могат да допринесат за увеличаване конкурентоспособността на компаниите, тъй като позволяват на бизнес мениджърите да увеличат своите познания за тенденциите и потребителското поведение, което в противен случай не би било възможно.

За да се възползват в максимална степен от своите информационни източници, компаниите трябва да имат силни екипи за анализиране на данни. В настоящата основана на данни среда как организациите изграждат и ръководят своите екипи от анализатори може да има голямо значение за бизнеса през следващите години.

Прочетете още: Проектът “Lincoln” – различен поглед към визуализацията на данни

Специалистите предупреждават, че в много фирми анализирането на данни е свързано с по-традиционния подход за “докладване и анализиране”, но това може да се превърне в безкраен цикъл, при който истинският потенциал на анализите на данни няма да бъде реализиран.

Успехът при работата с данни зависи от състава на екипите

При създаването на екипите компаниите не трябва да се ограничават само до наемането на професионални анализатори. Разнообразието е от изключително голямо значение, подчертават експертите. Важно е в екипите да бъдат включени не само служители с аналитични умения, но също така такива с бизнес и комуникационни способности, които на първо място да помогнат за формулирането на проблема и след това да съобщят резултатите в края на анализа по един ефективен начин.

Разбира се, доброто познаване на науката за данните е ценно при всеки анализаторски екип и в него трябва да присъстват статистици, математици, експерти по машинно обучение, които да разбират алгоритмите и как те могат да бъдат приложение към данните.

Промяна на управлението и важността на ИТ отделите

В екипите за анализ на данни също така винаги има нужда от служител, който да управлява процеса на промяната. Особено в случаите, когато съответният проект включва изготвянето на препоръчителен или оперативен анализ (например, ако резултатите ще бъдат необходими за осъществяването на определен бизнес процес).

Имайки предвид, че даденият екип ще разчита в голяма степен на технологичната инфраструктура: като инструменти за големи данни, представянето на ИТ отдела в някакво качество в екипа за анализи също е важно. Това се отнася и за ситуациите, при които анализаторите не трябва да се отчитат пред ИТ отдела.

Опит с данни и инструменти

Всеки член на екипите за анализи трябва да притежава богат опит. Според специалистите анализирането на данни е както изкуство, така и наука и следователно по-опитните служители по-добре могат да използват инструментите по един креативен и ефективен начин. Обикновено „новаците“ в областта разчитат в голяма степен на инструментите за по-сложните процеси, тъй като може да не са напълно уверени в себе си. От друга страна, има добри анализатори на данни, които вършат всичко на ръка. Компаниите трябва да търсят баланса, намирайки индивиди, които могат да работят без инструменти, но да разбират и приемат ценността на модерните методи.

Външна експертиза

Много организации се обръщат към външни експерти, които да им помогнат с проектите за анализ на данни. Това е добре, но трябва да се гарантира, че проектите в действителност отговарят на нуждите на дадената компания. Ако има външни служители, то задължително трябва да се назначи поне един вътрешен служител при всеки проект, който да следи дали резултатите от анализите се прилагат. Освен това, когато е възможно, екипът за анализи трябва да бъде или официална част от компанията, която прави анализа, или поне да бъде включен в нея по време на проекта.

Данните са основата на успеха

Безмилостно“ поставяне на приоритети

След като екипът бъде формиран, компанията трябва да определи оперативния модел, в който всеки може да работи. Освен това екипът има по-голям шанс за успех, ако може да демонстрира бизнес стойността на това, което извършва.

Ангажиментът ясно да се дефинират бизнес приоритетите също ще позволи на екипите за анализ на данни да постигнат напредък. Когато екипите могат да покажат, че са оказали влияние в целевите области, то има по-голям шанс те да останат мотивирани и да вдъхновят бизнес партньорите да участват.

Експериментиране и иновации

Експериментирането е в основата на проектите, свързани с анализи. Те обикновено започват с проблем и няколко хипотези, които трябва да бъдат проверени. Според специалистите „новаците“ в сферата трябва да свикнат максимално бързо с тази несигурност и да се възползват от наличните възможности. Същевременно трябва да се остави място за иновации, тъй като в областта има огромно количество нововъзникващи технологии.

Данните са основата на успеха

Има по-голяма вероятност екипите за анализиране на данни да постигнат успех, ако организациите създадат “основни данни”. Техническите експерти в сферата на данните искат да видят, че организациите се отнасят сериозно към „основните данни“. В тази връзка е важно компаниите да подобряват качеството на данните и достъпа до тях. Специалистите уточняват, че това подобрява продуктивността на служителите, намалява технологичните разходи и разширява общността на служителите с познания в дигиталната сфера.

Гарантирането на високото качество на данните трябва да бъде ключово при така наречените „основни данни“. Познаването и управлението на данните е съществено за успеха, тъй като даден анализ ще бъде точен само ако и данните са такива. Ако процесът за обработка на данни е ненадежден или самите данни са непълни, то резултатите ще имат пропуски, а предприетите действия въз основа на тях ще бъдат неправилни.

Постоянно обучение

За да не се изостава от бързото развитие в сферата на анализите, постоянното обучение е важно за поддържането на един успешен екип. Анализирането на данни е сред най-бързо разрастващите се области и макар не всички нови техники да са приложими във всяка ситуация, способността да се следят актуалните тенденции трябва да се развива.

Експертите подчертават, че непрекъснатото обучение е също толкова важно, колкото и умението да се обяснят резултатите. Затова те съветват анализаторите при работа над даден проблем, винаги да си задават въпроса: как бизнес потребителите ще променят своето поведение на база на тази информация. Дори и най-добрият анализ на света ще бъде безсмислен, ако не бъде напълно разбран и приложен.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов