“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

CIO Club: ћалко »“ кадри напускат страната, но пак има дефицит на 40 хил. специалисти

Ќови€т европейски регламент за опазване на личните данни GDPR, ще доведе до сериозни разходи за малки€ и среден бизнес и ще създаде главоболи€ на »“ мениджърите, см€тат членовете на CIO Club.

от , 27 октомври 2017 0 2146 прочитани€,
—траница 1 от 2

” нас от н€колко години не достигат около 40 хил. »“ специалисти. ¬ същото време изисквани€та към т€х стават все по-високи. ƒействащи€т европейски стандарт за електронна компетентност (eCF), изисква » “ специалистите да владе€т поне 40 основни умени€, коментита »вайло …осифов, член на ”— на CIO Club при откриването на редовната сбирка.—поред ѕавел ’аджиев от Jobs Tiger, гост на дискуси€та, на пазарът на »“ кадри у нас зависи от промените в корпоративни€ сектор: все повече български компании биват поглъщани от фондове или международни дружества, а това увеличава търсенето на специалисти. ѕо думите на —ветозар ѕетров, изпълнителен директор на трудови€ посредник - н€ма гол€м трансфер на »“ кадри и между отделните компании, защото ръстът на заплатите в сектора вече е значителен и хората обикновено предпочитат да работ€т по големи проекти и да развиват умени€та си, отколкото да смен€т работното си м€сто за негол€ма разлика в заплащането. ’ората напускат най-често работното си м€сто, по вина на преки€ си ръководител, около това мнение се обединиха гол€ма част от участниците в дискуси€та. „есто неразбирането на целите на компани€та и неправилното им предаване към служителите е причина за демотиваци€. ¬ъпреки високите заплати в частни€ сектор, оценката на труда на »“ кадрите в държавната администраци€ чувствително изостава, което засилва текучеството и € превръща в временна кариерна спирка. 

ƒруга тенденци€ при »“ кадрите е увеличаване бро€ на дистанционно работещите за чужди работодатели. “ова от една страна задържа специалистите в Ѕългари€, но от друга - засилва недостига им за компаниите на наши€ пазар.

—поред Ќиколай Ўекеров »“ мениджър на ƒ«», не само родените след 2000-ната търс€т дистанционна работа, но и много утвърдени специалисти, които предпочитат сами да организират времето си. јнгажираността на »“ отдела в застрахователното дружество била повишена, след като на служителите било разрешено един ден в седмицата да работ€т от къщи. Ќа практика, повечето ползвали възможността не повече от един път месечно, но свободата, ко€то им била дадена, ги направила по-свързани с целите на компани€та. 

ѕрактиката в GfK пък е по посока на намал€ване на позволената работа от къщи до 1 ден месечно, коментира ≈мил ƒжиновски, регионален »“ мениджър на компани€та. ƒистанционната работа е предизвикателство от гледна точка на кодекса на труда, уточни —ветлозар ѕетров. ќсновните пречки когато домът е работно м€сто идват от изисквани€та на трудовата медицина и безопасността. “ова, разбира се, се отнас€ по-скоро за хората, които работ€т само от къщи или през по-гол€мата част от времето. 

Ќа пазара на труда се отраз€ват и старъпите в сферата на »“, които все повече увеличават служителите си и пробиват в —еверна јмерика. √лавното действащо лице в »“ сферата е специалистът, а компани€та е на колене пред кадрите", категоричен е ’аджиев. ѕо думите му, човешките ресурси стават все по-зависими от маркетинга и публични€ образ на компани€та. "”спешни€т подбор на кадри е свързан с позиционирането на компани€та", счита още той. 

 ак ще се отрази GDPR на »“ отделите?

Ќови€т европейски регламент за опазване на личните данни GDPR, ще доведе до сериозни разходи за малки€ и среден бизнес и ще създаде главоболи€ на »“ мениджърите. ќсновни€т проблем, според »вайло …осифов е в това, че регламентът не е писан от хора, свързани с информационните технологии. ѕри поискване от страна на физическо лице "да бъде забравено", заличаването предполага изтриване на данните от масивите с оперативна информаци€, но и от бекъпа и архивите.  омпаниите, които работ€т с данни с различна давност (заплати, кредитни досиета, обучени€ и т.н.) ще тр€бва да вод€т отделни регистри.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов