“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини √»—

Ѕългарски компании се обедин€ват в алианс за развитие на √»— технологиите в страната

от , 31 октомври 2017 0 3709 прочитани€,

¬ навечерието на —ветовни€ √»— ден 2017 едни от водещите български технологични компании учредиха Ѕългарски √»— јлианс – неправителствена организаци€, ко€то ще работи за развитието и приложението на най-модерните географски информационни технологии в Ѕългари€. ”чредители на организаци€та са ƒавид ’олдинг, ƒатекс,  аниско,  олма, ћапекс и “ехноЋогика.

 

Ѕългарски компании се обедин€ват в алианс за развитие на √»— технологиите в страната

 

«а председател на управителни€ съвет на √»— јлианс бе избран г-н јлександър Ћазаров, изпълнителен директор на ћапекс. „“ехнологиите, които до скоро б€ха домейн на професионалистите се превръщат във важен фактор във всички сфери на обществени€ живот – хората ги използват чрез своите мобилни приложени€ и GPS, те са неразривна част от технологичните платформи на бизнес организациите, а обществените служби и администраци€та не биха могли да функционират без √»— системи, особено в области като сигурност, земеделие и кадастър. ¬ Ѕългари€ оперират както най-утвърдените международни компании, така и множество иновативни български компании. ¬сички ние имаме ресурс от познани€ и способности, от които може да се възползва страната ни“, каза той.

„леновете на новата организаци€ посочват като една от най-належащите задачи за решаване ускореното въвеждане на директива Inspire (директива 2007/2/Eќ на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информаци€ в ≈вропейската общност) в Ѕългари€, представл€ваща важна част от електронното правителство на страната.  омпаниите от √»— јлианс за€в€ват готовност да работ€т за подпомагане на българската администраци€ при въвеждане на директивата, ко€то изисква интегриране на геопространствените данни от всички европейски държави в една единна дигитална система за обмен на информаци€. ÷ели€т процес тр€бва да бъде завършен до 2021 година.

ќт √»— јлианс обещават до кра€ на годината за подготв€т и представ€т препоръки за улесн€ване на процеса по дигитализаци€ и обмен на българските кадастрални и геопространствени данни с членовете на ≈— и с тази цел на 15-и ноември, като част от отбел€зването на —ветовен √»— ƒен в Ѕългари€, асоциаци€та организира международна конференци€ по темата.

Ѕългарски √»— јлианс си постав€ като цели да работи за утвърждаване и попул€ризиране на географските информационни системи като достъпна среда, подпомагаща администраци€та и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнас€щи се до развитието и внедр€ването на √»—, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на т€хното изпълнение, и да посредничи в диалога между √»— компаниите и администраци€та като насърчава партньорството между публични€ и частни€ сектор.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов