“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јрхитектурно и строително проектиране

Ѕългарска фирма представи практическите ползи от —»ћ с проекта си за сграда в ƒортмунд

ѕо проекта ДKampstrasse 47У е изготвен пълен 3D —»ћ модел на сградата на бивша централа на ƒрезднер банк

от , 03 ноември 2017 0 2302 прочитани€,

–еализирането на проект по изготв€не на строителен информационен модел (—»ћ, BIM) на сградата на бившата централа на ƒрезднер банк в ƒортмунд беше представено от √абор “акач, управител на фирма »–ћ ≈ќќƒ и екипът му. «аданието изисква пълно 3D моделиране на сградата, ко€то е проектирана от арх. ’аралд ƒaйлман през 70-те години на минали€ век, а днес представл€ва защитен архитектурен обект. ÷ели€т проект е изработен на програмата Allplan 2017, но самото представ€не стана с налични€ едва от около три седмици Allplan 2018.

–аботата по проекта представл€ва изключително предизвикателство за екипа инженери и архитекти на фирмата, защото сградата е комбинаци€ от готови бетонни елементи, гол€м вътрешен атриум и метални елементи по фасадата. «а да реализира проекта екипът на »–ћ се налага да прегледат и сортират огромен обем сканирани чертежи на сградата – над 2000.

"«а нас този проект беше едно сериозно предизвикателство, но и източник на ценен опит“, посочва “акач.

 

Ѕългарска фирма представи практическите ползи от —»ћ

 

¬ъзложител на проекта е Jaber investment group (JIG).  омпани€та купува сградата и за да € реконструира за бъдещото ѝ предназначение се нуждае от неин —»ћ модел в 3D. ∆еланието му е да има виртуално копие на сградата, с което може да симулира извършването на различни дейности по не€. “ова е и целта на —»ћ моделите, инвеститорът да има на едно м€сто ц€лата информаци€ за сградата и да може да използва информаци€та в него според своите бизнес потребности. “ака инвеститорът разполага с нужното му за управлението на сградата през цели€ ѝ жизнен цикъл (Lifecycle management). ќсвен собственика (инвеститора), наличието на —»ћ модел е сериозно улеснение и в работата на всеки архитект или мениджър на сграда.

ѕроектът е реализиран за кратки€ срок от само шест месеца.

 

Ѕългарска фирма представи практическите ползи от —»ћ

 

ѕърви€т въпрос при реализирането на един такъв проект е доколко точно отговар€ сградата на наличните планове за не€. «а целта сградата е заснета на м€сто и така е извършена проверка дали постройката отговар€ на изготвените за не€ чертежи. “ова е отнело три дни на екипа. ѕри открити несъответстви€ би се наложило ц€лостно измерване и след това пълно сравн€ване на сградата и плановете, а това би отнело два-три месеца. ќказва се, че сградата отговар€ напълно на чертежите, изготвени през 70-те години.

ƒруг интересен момент е подготвените от екипа сравнени€ между направените снимки при първоначалното запознаване със сградата и вече готови€ —»ћ модел, показващи почти идеално съответствие.

 ато пример за приложимостта на 3D проекта “акач посочва подаденото от възложител€ запитване, още преди завършването на модела, да му се предостав€т данни да площта на бетонната част от фасадата на сградата. ÷елта е данните да се използват за изготв€не на оферта от трета фирма за почистването на фасадата. “ова, отбел€зва “акач, беше първото доказателство за ползата от работата на екипа по създаването на 3D —»ћ модела.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов