“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

»зключителен интерес към блокчейн специалистите на пазара на труда

ѕрез 2017 г. бро€т на работните места в тази сфера се е увеличил повече от два пъти

от , 03 ноември 2017 0 2837 прочитани€,

–азработката на блокчейн технологии се нарежда на второ м€сто сред 20-те най-бързо развиващи се професионални умени€, като през 2017 г. бро€т на работните места в тази сфера се е увеличил повече от два пъти. ќтстъпвайки само на специалистите по роботика, разработчиците на блокчейн предостав€т своите услуги на цени от по 115 долара на час, твърди “Upwork”, сайт за подбор на персонал, специализиран в сферата на гиг икономиката.

Ќа трето м€сто в списъка се нарежда друго умение, свързано с блокчейн технологиите – разработката на биткойн P2P платформи.


1


20-те най-бързо развиващи се умени€ за специалисти на свободна практика през третото тримесечие на 2017 г. отбел€зват над 100% ръст в рамките на една година, като първите 10 се радват на повече от 200% в сравнение със същи€ период през 2016 г., твърди “UpSkill”.

Ќово проучване на “Burning Glass Technologies”, компани€ за анализ на данни за работните места, също установ€ва, че между 2016 и 2017 г. се наблюдава увеличение от 115% на об€вените позиции за хора, които притежават умени€ за работа с блокчейн технологии. —поред изследването понасто€щем има близо 4000 работни места в тази сфера.

Ќе е трудно да си представим блокчейн като "разрушително умение", което едновременно бързо се разраства и трудно се намира, коментират от “Burning Glass Technologies”. ƒокато моделите за наемане в този бранш са в начален стадий, може би е добра иде€ работодателите да започнат да мисл€т къде биха могли да намер€т подобни специалисти, дори ако все още обмисл€т как тази технологи€ ще промени техни€ бизнес, съветват от компани€та.


2


"«аради връзката на технологи€та с криптовалутите блокчейн често е асоциирана със сферата на финансите, а големи банки, като Liberty Mutual, Capital One и Bank of America, вече развиват интереса си в тази посока", казват от “Burning Glass Technologies” в блога си и добав€т, че има и компании, посветени изц€ло на създаването на блокчейн приложени€, като Consensys Corporation. ¬ниманието към тази технологи€ расте, включително от страна на големи консултантски фирми от ранга на Accenture и Deloitte и технологични компании, като IBM и SAP, които гледат на не€ все по-сериозно.

CME Group Inc., например, об€ви тази седмица, че планира да пусне биткойн фючърси.

 апитализаци€та на пазара на криптовалути се е увеличила през последните години до 172 млрд. долара, като биткойн представл€ва половината от общата сума - 94 млрд. долара, изчисл€ват от CME Group.

 омпаниите обмисл€т използването на споделените счетоводни книги с цел по-гол€ма ефективност, премахвайки необходимостта от централна администраци€, ко€то е задължителна при релационна база данниЅлокчейн също така би била полезна и при одит, защото е разглеждана като надежден начин за прослед€ване на случващото се в дадена организаци€, твърди «улфикар –амзан, главен технически директор на RSA Security, част от Dell EMC Infrastructure Solutions Group.

"¬ момента това е много гореща тема", коментира –амзан в интервю за Computerworld. "Ќие определено получаваме много вход€щи запитвани€ около блокчейн и нейните последици в рамките на корпоративните среди. ћисл€, че това се дължи до гол€ма степен на факта, че когато има нова технологи€, всеки иска да е на€сно с не€", добав€ той.

Ѕанките пък се движат към блокчейн технологиите, за да могат да създадат отворена трансгранична система за клиринг и сетълмент на финансови транзакции. IBM, например, изгради нова финансова услуга, базирана на блокчейн, ко€то се използва за трансграничен валутен обмен от н€колко финансови институции.

ѕо-рано този месец IBM влезе в партньорство с доставчик на полинезийската платежна система и с финтех платежна мрежа с отворен код, за да внедри нов канал за международен обмен, базиран на споделени счетоводни книги. —истемата ще обслужва 12 различни валути на територи€та на тихоокеанските острови, јвстрали€, Ќова «еланди€ и ќбединеното кралство.

Mastercard от сво€ страна пуска собствена мрежа, базирана на блокчейн, за да даде възможност на банките-партньори и търговците да извършват трансгранични плащани€ по-бързо и по-сигурно. Ѕлокчейн услугата на Mastercard може да се използва за изчистване на транзакциите с кредитни карти и за елиминирането на административните задачи, като се използват умни правила на договорите, което ускор€ва уреждането на транзакциите.

JP Morgan този месец разработи пилотна програма за глобални плащани€. ќт компани€та см€тат, че базираната на блокчейн информационна мрежа "ще подобри клиентски€ опит, намал€вайки нужното за транзакции време и разходите, свързани с т€х".


3


Ѕлокчейн е електронна книга, подобна на релационна база данни, ко€то може да бъде споделена открито между различни потребители, за да се създаде непроменим запис на техните транзакции, всеки от които е маркиран и свързан с предишни€. ¬секи цифров запис или транзакци€ се нарича блок (оттам и името) и позвол€ва на отворен или контролиран потребителски състав да участва в споделената електронна книга, като всеки блок е свързан с конкретен участник. –азличните блокове на веригата подлежат на актуализаци€ само чрез консенсус между участниците в системата, а след като бъдат въведени нови данни, те никога не могат да бъдат изтрити. Ѕлоковете съдържат истински и подлежащ на проверка запис на вс€ка транзакци€, извършена н€кога в системата.

‘инансови€т сектор беше първата индустри€, ко€то прегърна блокчейн технологи€та. ќтрасли като здравеопазването и недвижимите имоти също бързо изучиха нейното приложение за интелигентни договори, които автоматично се изпълн€ват, когато са изпълнени определени услови€, след което се обмен€т електронни записи за валидиране на сделките. Ќапример IBM Watson Health и јдминистраци€та по храните и лекарствата в —јў изследват използването на блокчейн за сигурен обмен на данни за пациентите, включително чувствителни електронни медицински досиета и т.н.

 арим Ћахани, професор по бизнес администраци€ в ’арвардското бизнес училище, сравн€ва блокчейн технологи€та с интернет, “защото и двете създават отворена мрежа, ко€то позвол€ва на всеки да сподел€ данни по сигурен начин”.

"—етълментът на стоковите сделки отнема време, защото се прехвърл€те от една система към друга, а това може да отнеме дни и да струва много, ако тр€бва да прехвърл€те пари по цели€ св€т през множество системи”, коментира Ћахани и добав€: "јко имаме отворена споделена счетоводна книга, в ко€то можем да проверим извършените транзакции, намал€ването на транзакционните разходи и увеличаването на бро€ нови приложени€ ще дадат много повече предимства на тази технологи€ в сравнение със системите за релационни бази данни. "

"“ова е съвсем нова парадигма за начина, по който информаци€та се съхран€ва, сподел€ и използва", категоричен е Ћахани.

≈“» ≈“»:
блокчейнбиткойн

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов