“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬иртуално пространство

»ма ли право Google да чете фирмените документи?

Ќ€кои доставчици на облачни услуги си запазват правото да сканират документите на потребителите за различни нарушени€. ћалко компании обаче зна€т, че те самите са се съгласили на подобни услови€ или услуги.

от , 03 ноември 2017 0 2448 прочитани€,

Google има правото да чете фимените документи

ѕрочетете още: Google и Cisco ще предлагат заедно хибриден облак

Ќ€кои доставчици на облачни услуги си запазват правото да сканират документите на потребителите за различни нарушени€. ћалко компании обаче зна€т, че те самите са се съгласили на подобни услови€ или услуги.

“ази седмица Google съобщи на потребителите на Google G Suite, че е била допусната грешка в кода и малък процент Google Docs неправилно са били маркирани като имащи насилствено съдържание, което е довело до автоматичното им блокиране. ѕроблемът вече е поправен и достъпът на всички потребители до документите в възстановен.

¬ъпреки това тази грешка напомн€, че доставчиците на облачни услуги имат достъп до всички данни на организациите, които са им клиенти. ¬същност в услови€та за услугата на Google G Suite всеки потребител се съглас€ва Google да сканира документите му в реално време, за да установи дали информаци€та в т€х не е неподход€ща или по н€какъв начин оскърбителна .

“ези услови€ включват правила за лично поведение и защита на авторските права, както и придържане към „политиките на програмата“. “акава е ситуаци€та не само при Google, но и при други доставчици. ћного често служителите подписват подобни услови€ в споразумени€, които обикновено се приемат, без да се четат.

√олеми€т проблем тази седмица за компаниите не беше толкова временното блокиране на техните документи, а фактът, че Google сканира техните файлове. ћакар че това е посочено в услови€та, то повдига отново въпросите доколко конфиденциална остава корпоративната информаци€ в облачното пространство и доколко е гарантирана нейната сигурност там.

¬ тази връзка възниква и въпросът дали в задължени€та на доставчиците на SaaS, IaaS и PaaS влиза и преглеждането на корпоративните данни? ƒобрата новина е, че повечето не го прав€т. ¬ такъв случай кой освен Google има право да сканира и предприема действи€ относно фирмените документи? ѕовечето организации внимателно изучават от правна гледна точка подобни споразумени€. Ќо облачните услуги всъщност се използват предимно от компании, които не подготв€т такива IT или правни прегледи на договорите.

 ато ц€ло организациите тр€бва да бъдат проактивни по отношението на запознаването с услови€та на ползването на облачните услуги, включително по отношение на онези, които се създават директно от н€кой служител или отдел.

ќбикновено тези услови€ не могат да се предоговар€т, така че компаниите тр€бва да са готови да блокират облачните доставчици, чиито услови€ за неприемливи и да потърс€т алтернатива. Ќо ако организаци€та е достатъчно гол€ма, н€кои доставчици може и да се съглас€т част от услови€та им да бъдат пренаписани.

ћоже би най-обезпокоителното в случа€ е фактът, че обикновено н€ма начин да се извърши проверка на публични€ облак, за да се установи дали фирмените данни се след€т или не, независимо от това дали услови€та за услугата им дават такова право.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов