“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини IT инфраструктура

»змерване гъвкавостта на облачното пространство

≈фективността на облачното пространство отдавна се свързва със спест€ването на оперативни разходи, но не там е истинската стойност на облака.

от , 08 ноември 2017 0 1439 прочитани€,

»змерване гъвкавостта на облачното пространство

–азбирането за ползите от облачни€ изчислителен модел посто€нно се развива и промен€. ѕреди н€колко години ползите б€ха свързвани с отношението между капиталовите и оперативните разходи. “.е. облакът предостав€ възможност да се премине към модел на потребление при поискване и възниквала необходимост, като по този начин се изб€гват капиталовите разходи за хардуер и софтуер.

ѕон€кога това работи, а друг път не. Ќапример, могат да се вземат под внимание данъчните предимства, средствата, погълнати от съществуващи€ хардуер и софтуер, както и цените на облачните услуги. » в крайна сметка може да се окаже, че н€ма ползи вследствие на преминаването от капиталови разходи към оперативни такива. ¬сичко зависи от това какъв тип бизнес се управл€ва, какви са били предишните »“ стратегии и модели за разходи.

ѕрочетете още: Ќов продукт на IBM ще улесни компаниите при преминаването към облачен изчислителен модел

–еалната полза от облачни€ изчислителен момент е гъвкавостта. ¬ече не се налага да се чака месеци, за да се получат хардуер и софтуер, разположени в н€какъв отдалечен център за данни. ƒнес се отива до Amazon Web Services или Microsoft Azure IaaS console, за да се създадат или премахнат виртуалните машини в зависимост от това дали потребител€т се нуждае от т€х или не. “ова наистина промен€ правилата на играта.

ќсъзнаването на тази полза отне на компаниите, използващи облачното пространство, около пет години. ¬същност те се насочват към облака, за да спест€т от оперативни разходи, но остават заради гъвкавостта. ѕроблемът е, че гъвкавостта е почти невъзможна за измерване или дори об€сн€ване.

¬ крайна сметка всичко се свежда до системата от показатели, които се използват, за да се измери стойността на гъвкавостта, а те завис€т от типа бизнес и индустри€та на съответното предпри€тие. ≈то н€кои насоки при избирането на показатели за дадена компани€:

  •  омпаниите тр€бва да се фокусират върху това какво се подобр€ва с модела за облачно изчисление. — други думи, тр€бва да определ€т какво е насто€щото състо€ние и какво е планирането състо€ние на облака по отношение на гъвкавостта. Ќапример, преди б€ха нужни три месеца за създаването на едно приложение. —ега, използвайки IaaS доставчик, целта се осъществ€ва за период от три часа до три дни.  акво означава това за една компани€ по отношение на стойността?

  • ќсвен това организациите тр€бва да вземат под вниманието сложните отношени€ между облачните системи и тези извън облака. Ќе е лесно да се използват показателите за гъвкавост, като се има предвид, че традиционните и базираните в облака системи обикновено са свързани. ћакар че сега отнема само дни, а не месеци, за да се пренесе една инвентаризационната система система в облака, т€ все още зависи от системата за правене на поръчки, при кото са нужни месеци да се разшири или промени платформата. “ези ограничени€ тр€бва да се отбележат и не бива да се игнорират.

ћоже би звучи сложно и страшно? Ќо всъщност, не е. »ма добра предимства, които идват с преместването в облачното пространство и ускор€ват създаването на стойност. ѕоказателите ще станат все по-малко важни, докато резултатите стават все по-очевидни и по-очевидни.

≈“» ≈“»:
облакразходи

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов