“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини CIO+: “ехнологии & ≈фективност

»зкуствен интелект + GDPR = гаранци€ за изпълнение на нови€ регламент

от , 09 ноември 2017 0 2224 прочитани€,

»зкуствен интелект + GDPR = гаранци€ за изпълнение на нови€ регламент

Ќови€т регламент на ≈вропейски€ съюза за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) създава доста проблеми на CIO, които се опитват да измисл€т как ефективно да спаз€т новите регулации и да помогнат на своите организации да избегнат потенциално високите глоби.

GDPR влиза в сила от 25 май 2018 г. и изисква от всички компании, които събират информаци€ за гражданите от държавите в ≈—, да осигур€т „разумно” ниво на защита на личните данни. ѕоследстви€та от неизпълнението на разпоредбите са значителни, като глобите могат да достигнат до 4% от глобалните приходи на дадена компани€.

ѕрочетете още: ≈вропейски проект подготв€ български€ бизнес за GDPR

‘ирмите, които работ€т в ≈вропа, се опитват да въведат нови процеси и платформи, за да подобр€т сигурността на данните и да улесн€т изпълнението на разпоредбите на GDPR в момент, когато обемът на данните се увеличава изключително бързо в съществуващата »“ среда и в мултиобрачната среда. —ледователно логичната първа стъпка за изпълнението на GDPR е да се разбере къде се съхран€ват данните и как те се използват. Ѕ€лата книга на Informatica разглежда четирите най-общи въпроса, които организациите тр€бва да зададат:

  •  ъде са всички наши данни, потенциално засегнати от регламента?

  •  ак се използват нашите лични данни?

  •  ак управл€ваме данните за всеки субект на данни?

  •  ак гарантираме сигурността на данните и предотврат€ваме неоторизирани€ достъп до т€х?

≈дин по-интелигентен подход за изпълнението на GDPR

Ќ€кои CIO разглеждат нови€ регламент като възможност при съхран€ването и защитаването на данните да се предприеме по-автоматизиран подход, базиран на интелигентност. “е използват постижени€та в областта на изкуствени€ интелект (AI), за да помогнат на своите организации да подобр€т видимостта и контрола над географски разпръснатите данни.

Ќовите базирани на изкуствен интелект подходи при управление на данни са важни, тъй като летвата за спазването на GDPR е поставена високо. –егламентът в широк смисъл интерпретира какво включват личните данни, обхващайки всичко от основна информаци€ за самоличността до уеб данни като IP адрес и бисквитки, както и повече лична информаци€ като биометрични данни, сексуална ориентаци€ и дори политически мнени€. Ќовите регулаци€ също така задължават компаниите да изтриват личните данни, ако са ненужни. —пазването на регламента за толкова широк набор на данни е по-гол€мо предизвикателство, като се има предвид, че те са разпръснати във физическите центрове за данни, в облачното пространство и в системите на бизнес партньорите.

—ложността на проблема превърна GDPR в основен приоритет при защитата на данните. ѕроучване показва, че 77% от американските организации планират да похарчат един милион долара или повече, за да изпълн€т изисквани€та на регламента. —ъщевременно според друго изследване две трети от американските компании см€тат, че ще тр€бва да промен€т своите глобални бизнес стратегии, за да успе€т да се съобраз€т с новите закони за защита на данните, а над половината фирми очакват да им бъдат наложени глоби за неспазване на новото законодателство.

»зползването на техники за машинно обучение, базирани на изкуствен интелект, ще подобри прослед€ването и каталогизирането на данните при хибридното им разпространение. ≈дно такова решение ще позволи на компаниите да изготв€т по-точни доклади и в същото време ще подпомогне ц€лостните усили€ за спазване на GDPR. јвтоматизирани€т процес за откриване и правилно записване на всички данни, засегнати в регламента, ще помогне да не се пропускат и данните в нетрадиционни източници като имейли, социални медии и финансови транзакции – една почти невъзможна задача, използвайки традиционните решени€.

»ма много предизвикателства, заради които CIO прекарват безсънни нощи.  ато се предприеме един по-интелигентен подход към откриването, подготв€нето и управлението на данните,  спазването на GDPR н€ма да бъдат едно от тези предизвикателства.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов