“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ & ќбразование

ѕовишаването на квалификаци€та ще реши въпроса с недостига на »“ кадри

Ќедостигът на дигитални умени€ е реалност, като търсенето на специалисти продължава значително да надвишава предлагането. —поред проучване при 51% от фирмите липсват служители с твърди дигитални умени€.

от , 16 ноември 2017 0 1814 прочитани€,


Ќедостигът на дигитални умени€ е реалност, a търсенето на специалисти продължава значително да надвишава предлагането. —поред проучване при 51% от фирмите липсват служители с твърди дигитални умени€.

ѕрочетете още: јтанас Ўарков: “ехнологиите на бъдещето са ориентирани към човека, не към капитала

«а компаниите става все по-трудно да намират необходимите им нови таланти, а важността на повишаването квалификаци€та на насто€щите служители не тр€бва да се пренебрегва – нещо, което обаче често се случва.

»зследване показва, че само 46% от бизнес обучението и развитието се фокусира върху новите пазарни технологии като изкуствен интелект и анализ на данни. Ќо след като се очаква тези технологии фундаментално да промен€т всички индустрии, защо този процент не е по-висок?  омпаниите тр€бва да инвестират в своите служители, давайки им инструментите, с които да допринесат за едно по-дигитално бъдеще.

¬ажно е да се отбележи, че едва през последните години стана €сно какви умени€ ще са нужни занапред и това може да отнеме на компаниите време да се мобилизират около нови инициативи за повишаване квалификаци€та на служителите си. √олемите данни, »нтернет на нещата, изкуствени€т интелект, машинното обучение и роботиката промен€т бизнеса по-бързо, отколкото компаниите могат да намер€т подход€щи служители, които да управл€ват тези технологии.

”мени€та в областта на киберсигурността също се оказват от ключово значение. ќт една страна, причината за това е големи€т брой нарушени€ на сигурността на данните през последните години. ќт друга страна, това е свързано с предсто€щото прилагане на регламента на ≈— за защита на личните данни (GDPR). —ъщо така вече въпросът не е дали компани€та ще стане жертва на хакерска атака, а кога точно ще се случи т€. ¬ тази връзка организациите тр€бва да гарантират, че имат служителите с правилните умени€, за да намал€т риска за сигурността.

ћного компании в миналото не усп€ваха да приоритизират обучението, но това изглежда ще се промени, след като с липсата на нови служители повишаването квалификаци€та на старите може би е решението на проблема с недостига на дигитални умени€.

—амите служителите искат да се усъвършенстват, като 60% от т€х в момента прав€т това през свободното си време.  омпаниите тр€бва да се възползват от този ентусиазъм, съветват специалистите. ќсвен това те см€тат, че фирмите, които се опитват да разрешат проблема вътрешно за организаци€та, имат най-гол€м шанс да постигнат успех в днешната несигурна бизнес среда.

ѕолзите от обучението не се изчерпват с това. “о също така подобр€ва работната среда и кара служителите да се чувстват по-ценени и мотивирани, което на свой ред увеличава т€хната продуктивност. Ќе на последно м€сто предостав€нето на такава възможност ще допринесе за ло€лността на служителите към съответната фирма, тъй като липсата на кариерно развитие е една от основните причини хората да напускат организациите.

 акъв вид обучение ще даде най-добри резултати?

¬ зависимост от сво€ размер, сектор, бюджет и персонал пред организациите има много възможности. ќбучени€та тип „класна ста€” или онлайн курсовете са попул€рни, като смесените подходи винаги се см€тат за най-успешни. “ова предостав€ много опции от уъркшопи до платформи за социално и дигитално обучение. —пециалистите подчертават, че н€ма твърди правила при обучението, но компаниите тр€бва да се погрижат служителите лесно да възприемат и разбират съдържанието, без да се създава времево напрежение.

ќсвен това ресурсите винаги тр€бва да са с лесен достъп, а съдържанието тр€бва да може да се достига на вс€ко устройство, навс€къде и по вс€ко време. —лужителите също така често искат и да прилагат наученото на практика, колкото се може по-скоро.

«а специализирани дигитални умени€ много компании се обръщат към организации, фокусирани върху осигур€ването на техническо обучение и сертифициране. Ќапример, ISACA предлага световно признати сертификати в области като одит на информационни системи, управление на информационна сигурност и фирмено »“ управление. ƒруга възможност е »нститутът за професионалисти информационна сигурност (IISP), който провежда семинари и акредитирани курсове по кибер и »“ сигурност.

≈“» ≈“»:
»“умени€CIO

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов