“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕлатежни системи

Ѕќ–» ј предлага въвеждане на национален платежен стандарт във връзка с PSD 2

от , 04 декември 2017 0 2934 прочитани€,
—траница 1 от 2

¬иргини€ —таматова

Ќационални инициативи за прилагане на новата директива за платежните услуги на ≈— - PSD2, предлага Ѕќ–» ј. “ова по€сни »ван ¬елков, директор, „ѕлатежни системи и информационно обслужване” на Ѕќ–» ј на редовната сбирка на клуба на »“ мениджърите в Ѕългари€.

 ƒирективата се въвежда у нас с промени в «акона за платежните услуги и платежните системи, които цел€т разшир€ване обхвата и ефикасността на операциите и въвеждане на нови услуги за иницииране на плащане и за предостав€не на информаци€ за сметка, извършвани изц€ло през интернет. 

»нициативите на Ѕќ–» ј предлагат създаване на единен национален стандарт, включващ особеностите в Ѕългари€, като плащани€ към бюджета, по€сни още г-н ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј. ќператорът може да предложи на бюджетните предпри€ти€ да работ€т с бизнеса и гражданите през един интерфейс. “ака банките ще бъдат улеснени в обслужването на бюджетните плащани€.

 

 

 PSD 2 допуска създаването на национални стандарти и такива вече са факт в страни като ‘ранци€ и √ермани€, допълни още г-н ¬ичев. —ред техническите въпроси, които не са решени в директивата и които вс€ка страна членка тр€бва да уреди самосто€телно, например чрез стандарт, са важните за потребителите въпроси каква информаци€, касаеща сметката на клиента може да стане известна на доставчика и как се подсигур€ва връзката между него и финансовата институци€. Ќе е уреден и въпросът как ще се идентифицира платецът. 

ƒруга инициатива на Ѕќ–» ј е създаването на хъб, който да служи като метаагрегатор между банката на платеца, доставчика на платежна услуга (Payment Initiation Service Provider-PISP) и компани€та, ко€то осигур€ва информаци€ за сметката на клиента (Account Information Service Provider, AISP).

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов