“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции

»нтернет на нещата ще стане още по-значим фактор през 2018

Ќ€колко конкретни тенденции при IoT, подготвени от IDG.

от , 15 декември 2017 0 2617 прочитани€,

ѕрез последните н€колко години значението на »нтернет на нещата (IoT) постепенно нарасна и поради това експертите на IDG решиха, че си заслужава да представ€т н€кои конкретни тенденции за IoT за 2018 година. «а подготв€нето им са проведени редица разговори със специалисти в сферата и изброените по-долу насочи на развитие се базират на т€хното мнение, както и върху наблюдени€та на IDG Connect през последните 12 месеца.

 

»нтернет на нещата ще стане още по-значим фактор през 2018

 

ѕовече свързани устройства

Ѕро€т на свързаните устройства ще продължи да расте и повечето компании за анализи вече предлагат конкретни прогнози. “ази свързаност постепенно проникна в нашите домове и офиси, и полека-лека обещава да стане още по-значим фактор за бизнеса. „— проникването на дебатите за IoT в заседателните зали на бизнеса, тези разговори все повече ще стават част от стратегиите“, казва јндрю “ил, вицепрезидент по технологиите и новите решение в Harman Connected.

 

— ударение върху сигурността

—вързаните с IoT проблеми на сигурността н€ма да изчезнат скоро. Ќа организирано наскоро събитие от Kaspersky това беше €сно подчертано в сферата на потреблението с едночасова демонстраци€ как да се защити домашна мрежа със създадено у дома Raspberry Pi решение. “ова е наложително, защото все още н€ма нищо налично за тази цел.

ѕри бизнеса нещата сто€т по-различно, но не много. „ѕроизводителите ще продължат да прав€т грешката да не включват сигурността още на етап разработване“, отбел€зва —инджай Ўривастава, CDO в Genpact.

 

–аст€щото значение на анализите

»нтернет на нещата се включва в н€колко различни сфери – от хардуер до свързаност – но най-важни€т му аспект за много компании е генерираните данни. ѕроблемът е че след като веднъж тези данни станат налични, те тр€бва да бъдат обработени и тук други важни тенденции – като машинно обучение – могат да бъдат използвани с цел подобр€ване на неговата стойност. „‘окусът за IoT ще се измести от свързаност и „социализиране“ повече към анализи и машинно обучение“, предполага ¬иджай –аджа, ръководител IoT решение в Cloudera. „«адълбочените анализи и машинното обучение ще започнат да имат важна рол€ в IoT, защото организациите ще се фокусират все повече върху включването на автоматизаци€ и интелиджънс в своите операции, базирано на генерираните от свързаните устройства данни“, допълва той.

 

ќбработване на данните „в перифери€та“

—тратегическото значение и раст€щи€т обем на данните направи възможността за т€хната обработка в близост до източника – вместо да бъдат пренас€ни в облака – много важна за бизнеса. „— разцвета на данните в резултат на развитието на IoT и очакваните възможности на 5G през 2018, изчислени€та „в перифери€та“ ( edge computing) ще станат още по-важни“, см€та Ќийл Ѕрамли, директор ¬2¬ решени€ в Toshiba за —еверна ≈вропа. „«а организациите, работещи с гол€м обем данни, да се дешифрира какво да се изпрати в облака може да доведе до намал€ване на забав€ни€та, позвол€вайки изпълн€ване на най-тежките задачи, докато технологи€та „в перифери€та“ позвол€ва увеличена мобилност и обработка в реално време чрез повишена ефективност в двата кра€ на »“ веригата на организаци€та“, допълва той.

 

Ѕлокчейн в помощ на IoT

¬ъзможно е блокчейн да помогне за защитата на »нтернет на нещата и да изпълни замисъла му. Ќаскоро IOTA, например, представи изготвен по поръчка блокчейн за »нтернет на нещата. „¬ света на IoT генерирате милиони малки трансакции, които се приемат от разпределена мрежа от сензори. Ќе е възможно тези системи да бъдат управл€вани чрез централизиран модел на трансакции – той е твърде бавен, скъп и недостъпен“, об€сн€ва ≈тиен –айнек, —“ќ на Dimension Data.

„«а да се извлече реалната стойност от IoT технологи€та, тр€бва да можете да € управл€вате в реално време. —лед получаването на сигнал от сензор в контролната система, тр€бва да реагирате, да го измерите и да сметнете разходите, на момента. ¬сичко това обезсмисл€ приложението на централизирано управление на трансакциите. ÷ената на трансакци€та тр€бва да е почти нулева или да н€ма такава, а разходните елементи на централизирани€ модел просто не подкреп€т потенциални€ бизнес модел в »нтернет на нещата“, казва още той.  

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов