“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера
бр. 12, 2017

ѕазарно прегр€ване: свръхпредлагане и малко подготвени »“ специалисти

ќт къде идват CIO-тата? » още - »“ специалистите не напускат страната, заплатите им нараснаха. ѕроблемът пред т€х е как потенциалът им да не бъде "изстискан"

от , 21 декември 2017 0 1542 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

—ветлозар ѕетров


ѕриходите и ръстът на бранша през 2018-а продължават да се увеличават, а основни€т проблем за развитието отново се очаква да бъде недостигът на квалифицирани специалисти. ¬ кра€ на ноември беше представен традиционни€т отчет на Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ) относно промените в индустри€та. ќт асоциаци€та съобщиха, че ръстът на бранша е достигнал 13.7%, а приходите в него за пръв път са надминали два милиарда лева. —ъщевременно прогнозата за следващата година е приходите да са почти 2,3 млрд. лв. (с около 12% повече спр€мо 2016 г.), а увеличаването на бро€ на новите работните места да бъде около 8%, или 1722 отворени позиции.
ќсновните предизвикателства и тенденции
Ќесъмнено основното предизвикателство е недостигът на специалисти. „ѕо определен тип позиции в »“ сектора се търс€т все повече хора. »ма свръхпредлагане на позиции и има много малко хора, които да ги заемат... “ова е големи€т проблем на пазара“, коментира ѕавел ’аджиев, мениджър подбор на персонала в JobTiger. “ой уточн€ва, че най-гол€м е дефицитът на старши специалисти.
ќсвен това според него през 2018 г. ще се наблюдават две големи тенденции на пазара на »“ кадри. Ќа първо м€сто все повече компаниите ще предлагат възможност за работа от къщи. „» другата отчетлива тенденци€ - през последната година (а това ще продължи и през 2018 г.) се увеличава бро€т на почивните дни за »“ кадрите“, категоричен е ’аджиев.

ѕавел ’аджиев

“енденции при работните позиции
— девет на сто са се увеличили работните места в бранша през 2016 г., което означава 1897 нови позиции – почти три пъти повече спр€мо 2012-а, показва проучването Ѕј— ќћ. ѕрез последни€ петгодишен период на развитие на софтуерни€ бизнес в Ѕългари€ (2011 - 2016 г.) бро€т на работните места е нараснал с 67% – от 13 627 позиции през 2011-а до 22 703 позиции през 2016 г. ѕо непотвърдени данни общи€т брой на работещите в индустри€та за 2016 г. достига близо 25 000 заети.
—ледващата година н€ма да ни изненада с нови »“ позиции, коментират от JobTiger. Ќе се очаква навлизането на нови технологии, а по-скоро може да се говори за нови версии на старите решени€ и запазване на позиции като програмист, софтуерен инженер и тестер. „ акто вс€ка година, ще се иска програмистите успешно да мигрират към нови версии на съответните езици“, уточн€ва ’аджиев.
—ъщо така ще се запази тенденци€та отворените позиции за »“ специалистите да се заемат от софтуерни разработчици и софтуерни архитекти. ѕериодът за намиране на нуждите кадри да остане над 8 седмици.
“енденции при привличането на специалисти
„ омпаниите отдавна са набел€зали кои хора са качествени, те са краен брой. » борбата е да привлекат талантливите »“ кадри... “ова е гол€мата игра на »“ пазара в Ѕългар舓, об€сн€ва ’аджиев.
ѕоради тази причина от години единствени€т начин да се намер€т специалисти е чрез така нареченото крадене, което се осъществ€ва по два начина. ќт една страна, бизнесът ползва вътрешни референции чрез мрежа от познати и при€тели на желаните специалисти. ѕодобен подход обаче може да се прилага само около 36 месеца, до изчерпване на личните контакти. „» после започва да се разчита на хора като нас, които години наред градим бази данни, реноме, услуга, надеждност. ќбръщат се към нас и ни мол€т да се свържем с дълбоко познатите кадърни хора в държавата и да ги преместим“, изтъква г-н ’аджиев.
¬ тази връзка винаги възниква въпросът какво привлича специалистите към една или друга позици€ и компани€. —поред управител€ на JobTiger —ветлозар ѕетров сред основните фактори, които мотивират служителите в бранша, са признанието и възможността за развитие. „ѕризнанието е буквално, като се справ€ш добре, да има кой да ти каже едно „браво“... ѕосле – възможност за развитие – интересни проекти и технологии, които са вълнуващи за т€х и чрез които ще научават нови неща", допълва ѕетров.
„ѕривлича ги първо дейността, това, с което ще се занимават. »ма значение дали ще разработваш банков софтуер, или ще правиш супериновативно приложение за пътуване... —лед това по важност се нареждат хората, които ще ги управл€ват в дадената компани€та, т.е. какъв е нейни€т директор, ръководител€т на проекта, лидерът на екипа“, посочва ’аджиев. “ой подчертава, че другите „две отчетливи тенденции, които се нареждат на трето и четвърто м€сто, са възможността за работа от вкъщи и повече почивка“. ≈два на следващо м€сто са всички останали придобивки като заплати, допълнително здравно осигур€ване, услуги, застраховки, спортни карти, бонуси за рождени и именни дни, тиймбилдинг събити€.
—ъщевременно текучеството на кадрите през 2017 г. е около 15-17%, като зависи от конкретни€ бранш, об€сн€ва ѕетров. «дравословното за компаниите обаче е този процент да бъде около десет на сто.
“енденции при обучението
—поред експертите от JobTiger различните образователни институции предостав€т добра подготовка за младите специалисти и н€ма тенденци€ едни да бъдат предпочитани пред други. ’аджиев обаче признава: „“рудно бихме могли да сравн€ваме ‘ћ» (‘акултет по математика и информатика към —офийски€ университет), “ехнически€ университет и частна академи€. Ќеслучайно в едини€ образователен пакет има пет години, а в други€ една-две. Ќа компаниите им е €сно, че тези неща не е хубаво да се сравн€ват. ќсвен това в момента н€мат причина да го прав€т.“
—ъщевременно обаче јкадеми€та на „“елерик“ и —офтуерни€т университет (—офт”ни) не могат да бъдат пренебрегнати. „“ова са вече „институции“, които с времето се доказаха пр€ко. ‘ирмите, които са назначили C Sharp и .Net разработчици от „“елерик“ и служителите работ€т за т€х от 3-4 години, са на€сно, че могат да разчитат на такъв тип кадри. —офтуерни€т университет също е феномен и все по-отчетливо става фактор на пазара“, подчертава г-н ’аджиев.
¬исшите учебни заведени€ обаче имат своето предимство. ѕо-разширената и задълбочена програма дава на младите специалисти солидна основа за т€хното бъдещо развитие. „¬исшето образование дава много повече подготовка по математика... ако е учил само в н€ко€ академи€ за програмисти, без да е завършил всичките курсове по висша математика, говор€ условно, той може да е станал добър програмист, но вече в по-горните нива, като се развива, това ще му липсва“, коментира г-н ѕетров. »менно поради тази причина —офтуерни€т университет подписа договори с н€колко учебни заведени€ и така неговите възпитаници ще могат да взимат допълнителни курсове, за да задълбочават знани€та си.
“енденции при кариерното израстване
Ќад 90% от работните места са заети от младежи под 35-годишна възраст, разкрива изследването на Ѕј— ќћ. “ова, от една страна, дава много възможности за развитие на младите специалисти. ¬ същото време компаниите тр€бва да се ангажират с т€хното допълнително обучение, което да им позволи да заемат по-високи позиции с течение на времето.
„»“ секторът си има една друга много €сна отчетлива тенденци€ през годините – »“ специалистите, докато са млади, са много силни, те са в стихи€та си. ¬ един момент обаче те тр€бва да освобод€т поле на из€ва на тези отдолу, които идват, и обикновено функциите в компани€та на лидерите, мениджърите, оперативните директори, CIO-та и т.н. се заемат от онези, които навремето са били най-добрите програмисти“, уточн€ва ’аджиев.
“енденции при заплатите
—поред проучването на Ѕј— ќћ средното месечно нетно възнаграждение за 2016 г. на зает в софтуерната индустри€ достига 2885 лв. «а последните 4 години увеличението на заплащането в бранша е над 30%, като възнаграждени€та в сектора остават едни от най-високите в страната както в абсолютна стойност, така и като ръст. ѕрогнозите за 2017 г. сочат, че средното брутно възнаграждение на зает в софтуерната индустри€ ще нарасне с 9%.
—обственикът на JobTiger също потвърждава тези стойности, като според него увеличението ще е около 10% на фона на 6-8% в другите сектори на икономиката.
 акво е м€стото на български€ »“ сектор на картата на ≈вропа?
„Ќие сме на прекрасно м€сто. —поред мен сме между топ 10 и топ 15 в ≈вропа. ¬с€ка година получаваме сигурно стотици запитвани€ от различни компании. ≈дна гол€ма част от т€х са чисто нови (стартъпи)“, а другите са утвърдени успешни международни компании, които биха искали да развиват бизнеса си в Ѕългари€, уточн€ва ’аджиев.
—поред Ѕј— ќћ все повече хора се завръщат у нас, след като преди време са избрали н€ко€ западна държава за кариерното си развитие. ќттам в асоциаци€та изчисл€ват, че доходът на един разработчик у нас може да му предостави по-висок стандарт на живот спр€мо средни€ такъв на негов колега във ¬еликобритани€, особено ако той живее гол€м град, например като Ћондон.
—ъвети към »“ сектора
ќт една страна, в »“ сектора са специалистите, на които им предстои да направ€т сво€та първа крачка в бранша, и онези, които обмисл€т да смен€т компани€та поради н€каква причина. ’аджиев отбел€зва, че за организациите н€ма значение на какво ниво са техническите умени€ на кандидатите: „“е могат да бъдат наистина на много високо консултантско ниво, да имат зад гърба си 15 г. успешна кариера; или 3 години академи€ и да н€мат трудов стаж. » в двата случа€ е много важно да имат предвид, че компаниите първо... искат да има съвпадение между духа, средата, хората, които вече са наели като личности в компани€та. » чак тогава да има обещаващ потенциал в технически аспект. Ќе тр€бва да се забрав€ първата част – че първо ги тестват като личности, а после като техничари.“
ѕовечето кандидати за работа обаче не са на€сно с този факт и си мисл€т точно обратното. „јко н€маш шанс да се сработиш с хората, които са постъпили на работа, то н€маш никакъв шанс да заемеш позици€та съответно“, убеден е мениджърът по подбор на персонала в JobTiger .
ќт другата страна, в »“ сектора са по-малките компании, които тр€бва да се научат да бъдат по-гъвкави. „ огато има толкова неистово търсене на кадри, тр€бва да се прав€т колкото може повече компромиси, без обаче да се нарушават н€какви етични принципи и т.н. “р€бва да се прав€т отстъпки“, посочва г-н ’аджиев. —поред него често пъти идеални€т кандидат всъщност „идва след н€колко месеца, след като бъде назначен човекът“ и премине през правилните обучени€.
«а новата 2018 г. очаквани€та са да е също толкова динамична за »“ сектора, както беше и насто€щата година. „аст от тайната на успеха обаче е в доброто дългосрочно планиране. ¬ъпреки благопри€тната среда именно способността за подреждане на приоритетите ще определ€ бъдещото развитие на компаниите. ¬ допълнение тр€бва отново да се отбележи, че ще се запаз€т основните тенденции – работата на »“ специалистите ще става все по-гъвкава, а организациите ще са готови на все повече отстъпки и преференции, за да привлекат талантливите служители в бранша. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов