“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2017

»“ решени€ в ƒ«» - намал€ват риска от измами

от , 21 декември 2017 0 1205 прочитани€,

Ќиколай Ўекеров, директор


Ќоминаци€ в категори€ “≈фективност”

Ќиколай Ўекеров, директор »“ на ƒ«»

Ќиколай Ўекеров заема позици€та директор "»нформационни технологии" в ƒ«» от април 2012 г. “ой отговар€ за ц€лата информационно-комуникационна инфраструктура на дружеството и участва във вътрешни работни групи, свързани с продуктите и различни проекти на компани€та.

ќсновните му постижени€ са свързани с преместването на основни€ хардуер на компани€та във външен център за данни, внедр€ване на мобилно приложение в автомобилното застраховане, решаване на важни въпроси, сред които адаптирането на животозастрахователната система на дружеството към европейските регулации.

ѕод ръководството и с активното участие на Ќиколай Ўекеров в ƒ«» са реализирани н€колко проекта, с които значително се подобр€ва дейността на компани€та. ¬ резултат усили€та на »“ директора ƒ«» е сред първите компании, които предлагат решение за автомобилни огледи през мобилни устройства. “€ е една от малкото застрахователни дружества в Ѕългари€ с решение за установ€ване на измами и с комплексно решени€ за контрол на качеството на данните в Ѕългари€.

ѕърво в Ѕългари€ мобилно приложение за огледи на автомобили

ƒ«» е първата компани€, ко€то предлага решение за автомобилни огледи през мобилни устройства. “ова позвол€ва огледите да се извършват от служителите и посредниците на ƒ«» в момента на сключване на застраховката. —пест€ва се на клиента нуждата да ходи до специално определените за оглед места. ѕроцесът е изц€ло безхартиен и данните се съхран€ват в облачна инфраструктура.

ѕриложението има верси€ за браузър, Android, iOS и Windows Phone. »нтегрирано е в реално време с основната система на ƒ«» и води служител€/посредника в процеса на огледа. ¬ кра€ на процеса служител€т/посредникът и клиентът се подписват на екрана на мобилното устройство и протоколът се изпраща по имейл. »ма и добре развит последващ контрол, като например отчет за сключени полици с неогледани автомобили (в такива случаи покритието не е валидно и клиента на практика е ощетен) и др.

–ешение за установ€ване на измами

ƒ«» е една от първите компании в Ѕългари€ с такова решение. “о анализира риска от измама при обработката на щети и не само насочва вниманието към съмнителни събити€, но и позвол€ва на ƒ«» да направи т. нар. „Ѕърза писта“ за експресна обработка на нискорискови случаи.

—истемата е внедрена с помощта на "јдастра" и (според доставчика) ƒ«» е първата компани€ с такова комплексно решение. —офтуерът има н€колко компонента, които анализират данни от склада за данни (data warehouse) на ƒ«» и установ€ват зависимости чрез различни алгоритми. ≈дин от резултатите е оценка на риска за вс€ка заведена щета, в зависимост от ко€то екипът по ликвидаци€ предприема различни действи€ (обслужва по съкратена процедура при нисък риск или прави по-задълбочен анализ при висок риск).

–ешение за управление на качеството на данните

≈дно от първите комплексни решени€ за контрол на качеството на данните в Ѕългари€ е внедрено в ƒ«». “ова позвол€ва по-точен анализ на информаци€та, което е една от основните задачи на всеки застраховател.

–ешението е внедрено с помощта на "јдастра" и има н€колко компонента, които анализират данните на ƒ«» и състав€т нови записи, които са най-пълното множество от данни за дадени обекти. “ова помага за по-точна отчетност, но и дава насоки за изчистване на данните, преди те да се прехвърл€т в хранилището (data warehouse).

ќнлайн услуги за крайни клиенти

ƒ«» предостави възможност на клиентите си да плащат вноски по полици през сайта e.dzi.bg. “ам също е възможно да се подаде известие за настъпило застрахователно събитие, като подадената информаци€ веднага става налична в системите на дружеството и ускор€ва многократно завеждането на щета. ¬ e.dzi.bgе възможно и да се провери какъв етап е достигнала обработката на заведена щета.

Ќа e.dzi.bg са пуснати публични услуги, интегрирани в реално време с основните системи на ƒ«». “е включват виртуален PoS, с който може да се плати премийна вноска. ѕроверка на статус на щета и др. Ќай-интересна е услугата, ко€то позвол€ва на клиента да въведе предварително гол€ма част от информаци€та, необходима за регистраци€ на щета и по този начин значително да съкрати времето за обслужване. ¬ ликвидационните центрове с предимство се обслужват такива клиенти.ћодернизиране на системите на ƒ«»

ѕрез 2017 »“ екипът усп€ да спре н€колко основни компонента от информационната система и да пренесе огромно количество информаци€ върху облачна инфраструктура. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов