“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2017

SAP HANA опрост€ва »“ средата в "Ќестле"

от , 21 декември 2017 0 916 прочитани€,

“одор √ригоров, ISIT мениджър,


Ќоминаци€ в категори€ "ћениджмънт"

“одор √ригоров, ISIT мениджър, "Ќестле Ѕългари€"

“одор √ригоров заема позици€та Globe & ISIT Manager в "Ќестле Ѕългари€" от септември 2008 г., а преди това преминава през различни позиции, свързани с »“, като работи за компани€та от 1996 г.

«а да се управл€ва една толкова гол€ма компани€ като "Ќестле  Ѕългари€", нейни€т ISIT мениджър предостав€ на ръководството съвременни технологии, осигур€ващи висока ефективност на операциите. —поред него задачата на »“ е да преобразува сложността на компани€та от недостатък в предимство. — активната си работа √ригоров подпомага превъзмогването на негативните страни от увеличаването на операциите в компани€та чрез различни технологични решени€.

‘ирмата използва за основна информационна системи SAP с почти всичките ѝ модули, както и свързани към не€ допълнителни приложени€, а с активната си дейност √ригоров обезпечава т€хната работа като една интегрирана система.

— по€вата на новата технологи€ SAP HANA "Ќестле" взема решение за преминаване към не€, при което всички SAP модули могат да се разположат на една обща платформа и да се елиминира ц€лата split архитектура и ц€лата комплексност. —амата платформа SAP HANA води до по-бързо изпълнение на транзакциите, а от друга страна, опрост€ва и самите центрове за данни. “е се нужда€т от по-малко пространство и захранване, което намал€ва и цената за поддръжката на системите.

 ‘инансово отражение

¬ажен аспект при внедр€ването на нова информационна система е балансът между функционалните изисквани€ и цената за внедр€ване и поддръжка. «атова решението за преминаване към SAP HANA помага за развитието на бизнеса.

 ќтражение върху ефективността

ѕолзите от въвеждането на SAP HANA в "Ќестле Ѕългари€" са опрост€ване на »“ средата, което води до намал€ване на разходите, лесен достъп до различни справки, подпомагащи бизнес решени€та, по-високо ниво на автоматизаци€ на бизнес процесите, ускор€ване обработката на данните и използване на повече споделени услуги. "Ќестле" има центрове за споделени услуги и тази платформа, осигур€вайки по-гол€ма скорост на изпълнение на транзакциите, позвол€ва по-добра работа на споделените услуги. ¬ допълнение, отдел »“ вече може да отговори с доста по-висока скорост и качество на изисквани€та на бизнеса за промени в дадена функционалност на SAP.

 ƒруги проекти

— участието на √ригоров е внедрено мобилно приложение за автоматизаци€ на дейностите на служителите от отдел „ѕродажби“, което може да се използва на мобилни устройства. “ака се постига покриване на изисквани€та на сътрудниците от отдел “ѕродажби“ за мобилност. Ќа практика се осигур€ва прослед€ване на цели€ процес на продажбите на м€сто за служителите, опериращи в страната. » всичко това се отраз€ва в приложението, за да може накра€ мениджърът продажби да получи точна справка за дейностите по продажбите почти в реално време.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов