“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2017

ѕозици€та на »“ мениджъра е най-застъпена в търгови€та

от , 21 декември 2017 0 1454 прочитани€,

ѕозици€та на »“ мениджъра е най-застъпена в търгови€та

¬иргини€ —таматова

ќбщи€т брой на »“ мениджърите у нас е около 500, като 400 от позициите са в реалната икономика, а останалите 100 - във финансови€ сектор. »нформационните отдели у нас се ръковод€т предимно от мъже - 93 процента, а жените на тази позици€ са чувствително по-малко - едва 7 на сто. (ћалко повече, около 10 процента, са жените на останалите мениджърски позиции.) “ова об€ви Ћюдмил —тойчев, от агенци€та за пазарни анализи CBN Pannoff, Stoytcheff & Co на кръглата маса под наслов "»“ мениджърите - с вли€ние върху бизнес процесите", организирана от CIO Club и ICT Media.

ѕо думите на анализатора в повечето европейски страни делът на дамите сред »“ мениджърите е три пъти по-висок. ¬ъпреки сравнително слабото си участие в управлението у нас в »“ отделите работ€т повече жени (24 процента), отколкото средно в страните от евросъюза (около 18 на сто).

—поред »ван »ванов, декан на ‘акултета по информационни технологии в ”Ќ»Ѕ»“, корените на тази тенденци€ може да се търс€т във висшето образование, където около 80 на сто от студентите са момчета, а едва 20 - момичета. ѕо думите му около 10 процента от студентите, избрали »“ специалност, не завършват висшето си образование, като това са предимно момчета. ѕричината обикновено е, че започват работа в софтуерна компани€. ѕоради недостига на кадри много фирми не държат на завършено висше образование, а са склонни да назначават служители в процес на обучение или със завършен курс и определена квалификаци€. «вучи примамливо, но така н€кои се лишават от възможност за кариерно израстване и бъдеща реализаци€, като CIO, например.

Ќай-много »“ мениджъри (75 на сто) има в —офи€, сочат още данните на CBN, на второ м€сто е ѕловдивска област със 7 процента, следва —офийска област, а едва на четвърто и пето м€сто се нареждат градове като ¬арна и –усе. ѕричината за гол€мата разлика според анализаторите се дължи на спецификата на компаниите, които се нужда€т от подобен род специалисти. —тава дума за големи, предимно чужди фирми или такива от горни€ сегмент на средни€ бизнес с национално представ€не. „ислеността на служителите в тези организации е около 730 души, а годишни€т оборот - около 224 млн. лв. Ћогично подобни компании а и сред големите потребители на бизнес софтуер - 24 процента от т€х ползват BI и CRM решени€.

CIO-то – от самосто€телност към вли€ние

”правителното т€ло в българските компании има различни очаквани€ към »“ мениджъра. “е варират от изпълнение на корпоративната стратеги€ до проактивност и даване на предложени€ за бизнеса.

Ќо едно е да се предложи ъпгрейд на н€ко€ от използваните технологии, а съвсем друго - см€на на системата за обслужване на крайни клиент. ¬ компаниите, собственост на български лица, където стратегическото планиране често е краткосрочно или търпи епизодични промени, пон€кога от CIO-то се очаква твърде много, например да предлага бизнес стратегии. ”частниците в дискуси€та се обединиха около мнението, че за да има тежест професи€та, »“ мениджърите е добре да дават идеи на висши€ мениджмънт, а за целта тр€бва да разбират и от бизнеса на компани€та. ќт сво€ страна и висши€т мениджмънт и ръководителите на оперативните направлени€ също тр€бва да държат във фокуса си технологиите.


ѕозици€та на »“ мениджъра е най-застъпена в търгови€та


ћеките умени€

¬ програмите на »“ специалностите у нас не е застъпено обучението по мениджмънт и много често управленските кадри тр€бва да бъдат квалифицирани допълнително. ¬ъпреки това не е честа практика компаниите, особено местните, да изпращат кадрите на специални курсове от типа на „”мени€та на лидера“ (Leadership Skills) и „ћеки умен舓 (Soft Skills). ќбикновено практиката е най-добри€т специалист да бъде назначен за мениджър, но той невинаги притежава подход€щите качества.

ѕроекти на две скорости

»зисквани€та към »“ мениджърите нарастват и по друга лини€ - от т€х се изисква много бързо да изпълн€ват проектите, а това налага да има различни режими на работа, по€сни ѕепа  олева »“ мениджър на "”никредит Ѕулбанк".

„¬исоката скорост“ се прилага за малки проекти и обикновено срокът е около 2 седмици, по€сни т€. √рупата, ко€то работи по задачата включва 3-4 души от »“ отдела и подобен брой от оперативното звено, потребител на решението. 

ѕример за изпълнение на гол€м проект за кратък срок даде «лати «латев, изпълнителен директор на "ѕроект “рейдинг", компани€ от групата на "ћиролио". “ой се похвали, че »“ отделът внедрил CRM система, разработена от софтуерна компани€ по поръчка за едва 6 месеца при стандартен срок от 2 години.

 ого обслужват »“ проектите в администраци€та?

—поред ѕавлина ’ристова, »“ директор в община √аброво, технологичните проекти в местната власт отговар€т основно на промените в нормативната уредба, но се търс€т и пресечни точки с потребностите на гражданите. —нежана  овачева от ÷ентъра за градска мобилност в столицата постави темата: доколко може да се очаква удовлетвореност от страна на гражданите при въвеждане на нови » “ услуги, когато тези услуги каса€т т€хното санкциониране? √ол€ма част от услугите, които разработва и предлага общинското дружество в областта на градски€ транспорт, улесн€ват гражданите, но има и такива, които са насочени към санкциониране на нарушителите на наредбите на местната власт за паркиране.

CIO под наем?

 ћного компании ползват изнесени услуги, включително и »“ поддръжка. —поред »“ мениджърите и представителите на бизнеса това е възможно, ако дейността на дружеството не е в пр€ка зависимост от »“ услугите. «лати «латев коментира, че »“-то не е доставчик на услуги, а пазител на тайните на компани€та, затова структури като „ћиролио“ предпочитат да има »“ специалист на щат. ѕротивоположното мнение беше, че аутсорсингът също е сигурен, но в този случай много важно е да се договори т.нар. „ниво на услугата“ (Service level agreement, SLA) с компани€та, ко€то предостав€ »“ обслужването.

«амъгленото огледало за обратно виждане

≈дна от трудностите в работата на »“ мениджърите е обратната връзка с клиентите – крайни или отдели в компани€та. ќсновни€т проблем е в това, че при пр€к контакт никой не иска да си признае, че среща затруднени€ при работата със системите. јнкетите също не вършат работа, защото хората р€дко ги попълват. «атова едно от решени€та е анонимната оценка, с неудобството, че т€ съдържа по-често оплаквани€ и р€дко предложени€. ѕо думите на ѕепа  олева по отношение на крайните потребители е възможно системите за обратна връзка в скоро време да стъпват върху анализ на емоциите и гримасата, с ко€то клиентът напуска банкови€ салон или магазина.

Ѕъдещето на бизнеса е електронно – около този извод се обединиха участниците в дискуси€та. «а развитието му е нужна инвестици€ в дигиталната квалификаци€ на служителите и т€сно сътрудничество между висши€ мениджмънт и »“ ръководител€

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов