“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2017

 лубът на »“ мениджърите и ICT MEDIA раздадоха на 10-ите награди за »“ мениджър на годината

Ќиколай Ўаламанов, «орница „угреева и Ќиколай Ўекеров са носители на приза за 2017 г.

от , 21 декември 2017 0 1931 прочитани€,

«а десета поредна година ICT Media в лицето на сп. CIO и  лубът на »“ мениджърите в Ѕългари€ наградиха най-добрите »“ директори на годината. ÷елта на конкурса е да отличава мениджърите, допринесли за развитието на бизнеса чрез ефективно използване на информационни технологии, и да открои важната им рол€ в ръководството на компаниите.

» тази година конкурсът отличи постижени€ в 3 направлени€: “ћениджмънт”, “»новации” и “≈фективност”, а най-успешните »“ ръководители б€ха избрани в съответствие с установени€ регламент. ѕрез септември и октомври на сайта на списание CIO се събираха предложени€ за номинации в трите категории. «а участие в конкурса б€ха предложени 20 »“ ръководители.

»зборът на преминаващите на финални€ етап от конкурса беше направен от членовете на  луба на »“ мениджърите. «а предложени€та гласуваха 25-има членове на клуба, като всеки имаше възможност да подкрепи най-много трима кандидати във вс€ка категори€. ѕолучилите най-много гласове б€ха номинирани като финалисти в конкурса.

Ќаградите за „»“ мениджър на годината“ са в три категории – „ћениджмънт“, „»новации“, „≈фективност“. “ази година те б€ха връчени от Ћъчезар Ѕорисов, заместник-министър на икономиката, Ћюбомир √анчев, съветник на министъра на икономиката, ’ристо ’ристов, заместник-ръководител на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€, и –осен ∆ел€зков, председател на ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“.


10-ите награди за »“ мениджър на годината


Ќоминираните

¬ категори€ “ћениджмънт” най-висока оценка за сво€та работа през изминалата година получиха:

 • Ќиколай Ўаламанов -ръководител на управление “ќперативна поддръжка на »“ системи”, Ѕанка ƒ— 

 • »вайло Ћамбрев - бивш »“ директор на "ѕощенска банка"

 • “одор √ригоров, ISIT мениджър, "Ќестле Ѕългари€"

¬ категори€ “≈фективност" б€ха отличени:

 • «орница „угреева, изпълнителен директор на Bgmenu

 •  расимир ¬еселинов, ръководител на отдел »“, "—офтгруп" јƒ

 • —ергей јндреев, зам. изпълнителен директор "»нформационни технологии", "ќвергаз"

¬ категори€ “»новации” на финални€ етап от конкурса преминаха:

 • Ќиколай Ўекеров, директор »“, ƒ«»

 • √еорги ѕетров, »“ мениджър, "Ѕултекс 99"

 • —ергей јндреев, зам. изпълнителен директор "»нформационни технологии", "ќвергаз"

Ќа втори€ етап работна група определи победителите в трите категории.  омиси€та включваше представители на организаторите и »“ професионалисти от компаниите "Ѕќ–» ј Ѕанксервиз", "”никредит Ѕулбанк" и "ћобилтел", които през тази година са партньори в провеждането на конкурса, а именно:

ѕредседател на работната група: ƒимитър Ќесторов, член на ”— на  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и ръководител на отдел » “ в  ÷ћ јƒ

» членове:

 • ƒобрин ћаринов, член на ”— на клуба и »“ мениджър на "ќрбико Ѕългари€" ≈ќќƒ

 • јтанас ћарин, член на ”— на клуба и ръководител управление "»“ и контрол", ≈—ќ ≈јƒ

  ѕепа  олева, един от учредителите и член на клуба, директор на управление "»нформационни технологии", "”никредит Ѕулбанк"

 • јлександър ¬асилев, мениджър екип "јй —и “и бизнес", отдел големи корпоративни клиенти, "ћобилтел 

 • »ван ¬елков, директор, „ѕлатежни системи и информационно обслужване”, Ѕќ–» ј јƒ

 • ¬иргини€ —таматова, главен редактор на списание CIO


ѕобедителите

¬секи от участниците в комиси€та имаше ангажимента да се запознае с достижени€та на финалистите и възможността да подкрепи по една кандидатура във вс€ка от категориите на конкурса. —лед гласуване б€ха определени носителите на гол€мата награда във вс€ка от категориите:

— приз в категори€ „ћениджмънт“ е отличен Ќиколай Ўаламанов, ръководител на управление „ќперативна поддръжка на »“ системи“, "Ѕанка ƒ— ". Ќегови подгласници са »вайло Ћамбрев, »“ специалист, и “одор √ригоров, ISIT мениджър, „Ќестле Ѕългари€".

„ќперативната поддръжка е дело на гол€м екип от хора, а не само на един човек“, сподели Ўаламанов, приемайки наградата. “ой използва възможността да благодари на колегите си, работещи заедно за постигане на резултатите.

¬ категори€ “»новации” победител е «орница „угреева, изпълнителен директор на BGmenu. Ќейни подгласници са  расимир ¬еселинов, ръководител на отдел »“ в "—офтгруп" јƒ, и —ергей јндреев, заместник изпълнителен директор, „»нформационно-управленски системи“, "ќвергаз".

„“р€бва да в€рваме в технологиите, защото те спест€ват време в чисто механични, ежедневни и уморителни действи€ и дават възможност на хората да мисл€т, да експериментират и да прав€т по-добри неща“, сподели „угреева.

ѕобедител в категори€ „≈фективност“ е Ќиколай Ўекеров, директор »“, ƒ«». Ќегови подгласници са √еорги ѕетров, »“ мениджър, „Ѕултекс 99“, и —ергей јндреев, заместник изпълнителен директор, „»нформационно-управленски системи“, "ќвергаз".

„¬ажно е да се събираме и да сподел€ме добрите идеи, които усп€ваме да реализираме, каза Ўекеров след получаването на наградата. Ѕлагодар€ за номинаци€та на  луба на »“ мениджърите, за мен това е най-високата оценка от прекрасни професионалисти, които много уважавам. √орд съм, че печел€ именно в категори€ „≈фективност“. ≈фективността е баланс между поне 3 страни – »“ екипът в ƒ«», колегите извън »“, които усп€ха да работ€т с нас, както и доставчиците, които се нагодиха към нашата компани€ и начин на работа.“


явор ƒимитров


— традиционната специална награда, учредена в памет на явор ƒимитров, един от основателите на  луба на »“ мениджърите и член на ”— на клуба, бе отличен ¬елимир ћиленкински, главен експерт „»нформационни технологии“ в —толичната община. Ќаградата бе връчена от ёрий √енов, председател на ”— на  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и изпълнителен директор на "Ѕанка ƒ— ".


специални награди


ѕри честването на десетото юбилейно издание на конкурса ”— на  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ връчи и специални награди. “е б€ха за принос в развитието на клуба през изминалите десет години. ќтличи€та б€ха присъдени на ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј јƒ, Ќад€  ръстева, старши бизнес анализатор »“, дирекци€ „»нформационни системи“, ЅЌЅ, и Ќели …оловска, мениджър „ орпоративни продажби“, Ѕќ–» ј јƒ.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов