“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

‘ирмени€т IoT заплашва »“ и облачната сигурност

Ќай-накра€ компаниите усп€ха да се справ€т с облачната сигурност и сега € постав€т в опасност чрез постав€нето на нови термостати и копирни машини, които обезсмисл€т вече положените усили€ за защитите.

от , 09 €нуари 2018 0 2171 прочитани€,

‘ирмени€ IoT заплашва »“ и облачната сигурност

»нтернет на нещата (Internet of Things – IoT) навлиза масово в наши€ живот. Ќо тази технологи€ тепърва започва да си проправ€ път в компаниите. ѕовечето от т€х обаче не са на€сно с рисковете, които въвеждането на IoT представл€ва за »“ и облачната сигурност.

 ак се случва това? Ќапример, когато има проблем с термостатите и сензорите в системите за отопление, вентилаци€ и климатизаци€ (ќ¬ ) на сградите, те често се замен€т с умни устройства, които могат да обработват информаци€. “ези нови IoT сензорни устройства често сами по себе си са компютри; много от т€х имат свои собствени операционни системи и поддържат вътрешен дата сторидж. »“ отделните често не са на€сно, че тези устройства съществуват в компани€та и те често се постав€т в мрежата на организаци€та без знанието на »“ специалистите.

ѕрочетете още: ‘ункционалността като услуга

ќсвен това съществуват устройства, които са известни на »“ отделите, но това не ги прави по-малко рискови. Џпгрейдването на принтерите, копирните машини, Wi-Fi хъбовете, заводските роботи и други – всички идват със системи, които са светлинни години по-сложни като интелигентност и възможности спр€мо предишните видове устройства. Ќо те също така имат потенциала да бъдат насочени срещу конкретната организаци€ – включително базираните в облака системи, в които фирмените данни се разположени, могат да бъдат атакувани.

ѕо-лошото е, че много от тези IoT устройства лесно могат да бъдат хакнати. ’акерите лесно ще се възползват от т€х, за да получат достъп до мрежовите данни, паролите и дори до базираните в облака системи. 

‘ирмени€ IoT заплашва »“ и облачната сигурност

—ъществува още една особеност, ко€то фирмите не тр€бва да игнорират. ќрганизациите не тр€бва да съд€т за нивата на сигурност по цената. „есто се оказва, че колкото по-специализирани и скъпи са тези устройства, толкова по-гол€ма е веро€тността техните защити да са неефективни.

“ози въпрос се очаква да бъде значителен проблем през 2018 г. и 2019 г., а много компании ще тр€бва да първо да пострадат, преди да предприемат правилните действи€.

ј тези действи€ са очевидни: јко IoT устройството – без значение какво е – не може да осигури същото ниво на сигурност като доставчика на облачни услуги на компани€та или н€ма активирани системи за сигурност, на които организациите да могат да се довер€т, то те не тр€бва да го използват.

ѕовечето IoT компании подобр€ват сво€та сигурност, а дори подкреп€т мениджмънта по сигурността чрез н€кои публични облаци. Ќо такива сигурни IoT много бавно се по€в€ват, така че повечето фирми внедр€ват това, което е налично на пазара: IoT устройства без нужните системи за сигурност в т€х.

«а съжаление, веро€тно IoT сигурността ще бъде застрашена през следващите н€колко години, а проблеми ще възникват редовно в корпоративната мрежа. ова, разбира се, не е добра новина за компаниите, тъй като най-накра€ те усп€ха да се справ€т с облачната сигурност, а сега новите термостати и копирни машините обезсмисл€т вече положените усили€.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов