“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

ѕредизвикателството У»нтернет на нещатаФ

≈динствени€т субект, който има способността да зададе нужните стандарти и да следи за спазването им, са правителствата, см€та ƒилип —аранган от Frost and Sullivan

от , 16 €нуари 2018 0 2298 прочитани€,

Ѕлагодарение на атаките на ботнет Mirai, малко експерти в технологичната сфера се нужда€т от напомн€не, че устройствата за »нтернет на нещата (IoT) остават сериозна заплаха за корпоративните мрежи. ¬ъпреки това, повече от година след като последиците от атаката на ботнета напълниха заглави€та на медиите по цели€ св€т, сигурността на IoT остава по-скоро добро пожелание, отколкото реалност.

«атова, според ƒилип —аранган, директор на изследвани€та на IoT в аналитичната компани€ Frost and Sullivan, е нужна и правителствена намеса. ѕо думите му това е така, защото в момента отговорността за сигурността на IoT се разпредел€ между производителите на устройства, мрежовите доставчици, разработчиците на софтуер и много други, което прави постигането на напредък в стандартите за сигурност изключително трудно начинание.

 

1

 

"≈динствени€т субект, който има способността всъщност да зададе нужните стандарти и да следи за спазването им, за съжаление, са правителствата", см€та той.

“рудността при създаването на всеобхватни стандарти в сферата е свързана главно с факта, че вс€ка интеграци€ на IoT има гол€м брой различни части, вс€ка от които може да бъде администриран от различни организации или дори от трети страни. Ќапример набор от медицински устройства, предоставени от компани€ ј, свързваща мрежа, осигурена от фирма B, ко€то изпълн€ва за€вление, първоначално написано от фирма — и пребиваващо в облака на фирмата D.

¬идимост на мрежата

—поред —араган всеки вид мрежа има и плюсове и минуси, когато става дума за имплемнентаци€ на IoT устройства.  летъчните мрежи например са много по-сигурни от Wi-Fi, ZigBee или други широкообхватни опции, но в такъв случай компаниите веро€тно ще имат много по-ограничена видимост върху това, което се случва при кореспонденци€та между мрежа и устройство. “ова само по себе си може да бъде проблем за сигурността и е наложително доставчиците и производителите да предостав€т по-стабилни функции за управление на устройствата в бъдеще.

" акъв тип е устройство, какъв вид информаци€ тр€бва да изпрати, къде тр€бва да изпрати данните, какво тр€бва да направите с т€х - докато не сте на€сно с всички тези аспекти, н€ма как сигурността ви да е гарантирана”, см€та —аранган. ѕо думите му подобрената видимост на мрежата е от ключово значение за предотврат€ване на най-лошите сценарии като злонамерени участници, които имат достъп до електрически мрежи и интернет инфраструктурата.

"’акерите не са най-гол€мата заплаха, въпреки че могат да нанесат много щети. »стински€т проблем е, че гол€ма част от критичната инфраструктура - интелигентната мрежа например - е в частни ръце”, см€та експертът.

ћоре от IoT устройства

Ћипсата на контрол върху качеството и наличието на множество стари устройства в мрежите на IoT са най-критичните заплахи за сигурността. —тари€т хардуер, който е възможно да не е проектиран за връзка с интернет, в комбинаци€ с модерните заплахи, създава наистина сериозен проблем.

"¬ече имаме над 10 милиарда устройства за IoT и много от т€х са създадени през 1992 г.", отбел€зва —аранган.

Ќещо повече, огромни€т брой компании, които прав€т хардуер, поддържащ интернет, създават сериозен потенциален проблем, свързан с контрола на качеството. √олеми компании като Amazon, Microsoft и Google пълн€т заглави€та с новини за своите интелигентни домове, но светът на IoT далеч надхвърл€ рамките на големите играчи.

 итай, по-специално, е основен източник на устройства от типа IoT от по-нисък клас - говорители, прослед€ващи устройства, хладилници и т.н., като Huawei и Xiaomi далеч не са единствените производители.

"»ма редица малки и неизвестни компании, които разработват хардуер, и ние не знаем доколко може да се разчита на него, когато става дума за сигурността на данните. ¬ъпреки това, тези устройства имат достъп до вс€ка една необезпечена Wi-Fi мрежа, което създава огромни предизвикателства”, категоричен е —аранган.

» наистина, в много от този тип устройства вече са открити предварително вградени “задни вратички” за нерегламентиран достъп. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов