“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

ƒо 2030 »“ индустри€та ще бъде практически неразпознаваема

от , 18 €нуари 2018 0 3032 прочитани€,

ƒо 2030 »“ индустри€та ще бъде практически неразпознаваема

¬с€ка година се прав€т опити да се предвиди какво ще бъде бъдещето на »“ индустри€та – или поне какви са тенденциите в краткосрочен план. –езултатът често е триумф на инкрементализма. »стината е, че технологиите не са толкова революционни, както се очаква в повечето случаи. ѕромените настъпват поетапно и през следващата година най-веро€тно вече познатите технологии ще се разви€т в по-гол€ма степен. ¬ъпреки това според прогнозите до 2030 »“ индустри€та вече ще бъде практически неразпознаваема.

ѕрочетете още: AI на работното м€сто - крачка напред към съвместната работа човек-машина

Ѕъдещето е в безкодови€ софтуер

ƒо 2030 „декодификаци€та на кода” - което означава използване на безкодови и нискокодови платформи (no-code and low-code platforms) – ще станe реалност. —ъбирането на блокове код в нови приложение ще бъде възможно, без да се налага да се манипулира сами€т код. » най-накра€ може би ще сбъдне мечтата за създаване на самопишещ се софтуер.

ƒемократизаци€ на иновациите

ѕроцесът на взимане на решени€та ще се измести от върха на »“ бюрокраци€та към основата. ћонолитните, централизирани приложени€ ще освобод€т път€ за разработването на споделени и гъвкави решени€. ќчаква се иновациите, базирани на технологиите, да започнат да се по€в€ват отвс€къде и от всеки – а не само от технологичните организации.

≈косистемите на бъдещето ще бъдат хибриди

Ѕъдещите технологии ще бъдат екосистема на хората и машините. “ези хоризонтални хибридни екосистеми ще служат както на съществуващите сектори, така и на по€в€ващите се бизнес модели.

“ези три фактора ще бъдат част от бъдещето, в което технологиите ще бъдат основен инструмент за постигане на бизнес целите и ще окажат натиск върху традиционните фирмени структури.

ƒо 2030 »“ индустри€та ще бъде практически неразпознаваема

јко това са тенденциите в дългосрочен план, то какво ще се случи през следващата година? ≈то н€колко от основните области, в които ще настъпи пром€на:

√ъвкавост

ƒанните и анализите ще промен€т гъвкавостта на компаниите. «аключени€та, направени на база на данните, ще бъдат интегрирани във все по-подробни€ и забързан процес за създаване на нова стойност. “ова ще се ръководи от сложни системи, свързани с бизнес и финансови показатели в реално време.  ато ц€ло доброто състо€ние на софтуера и инвестиции ще се измерва и ще може да се предвижда по начини, които не са били възможни преди това.

јвтоматизаци€та

јвтоматизаци€та се случва днес, но за да се капитализира наистина, тр€бва да има стандартизиране и интегриране на работата. јнализите ще помогнат да се намер€т слабите места в автоматизирани€ поток на софтуера.

Ѕъдещето на автоматизаци€та е интелигентно – т€ се учи, адаптира и оптимизира ц€лата система. ¬се повече ще навлиза софтуер, който прави разработки, а в н€кои случаи дори замества хората.

»зкуствен интелект и машинно обучение

2018 е годината, в ко€то ще се постигне значителен напредък в развитието на изкуствени€ интелект. Ќе става дума само за съзнателни роботи – поне не засега – а за набор от алгоритми, изразени като код, който работи с данни.

»зкуствени€т интелект и машинното обучение прокарват един фундаментално различен подход при разработването на софтуера. ћашинни€ интелект в крайна сметка ще достави обещаните големи данни, а базираните на учене системи ще помогнат за изграждането и достав€нето на по-добър софтуер по-бързо.

ќсновните дейности при управлението и гарантирането сигурността на технологиите н€ма да изчезнат, но те ще станат по-ефективни, автоматизирани и интелигентни. ѕо този начин компаниите ще могат да концентрират своите усили€ върху по-важни въпроси: като създаване на нова стойност, за да развиват бизнеса си.

—игурност

—офтуерът все повече се превръща в основен начин, по който потребителите комуникират с дадена марка, а сигурността става синоним на „доверие”. “ова означава, че сега сигурността зас€га ц€лата верига на стойността на фирмите, включително марката, а не единствено данните.

—ъщите неща, които днес са изложени на риск в компаниите, ще бъдат застрашени и утре – данните и непрекъснатостта на дейността. »зкуствени€т интелект носи със себе си нови заплахи, с които предпри€ти€та ще тр€бва да се справ€т.

ћакар че краткосрочните технологични прогнози могат да помогнат за планирането на ресурсите, дългосрочните прогнози ще позвол€т на компаниите да използват технологиите като стратегически актив. јко организациите все още не са започнали да изследват възможностите на прогностичните анализи и машинното обучени, то сега е времето да го направ€т.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов