Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Платежни системи
бр. 4, 2006

Проектът IBAN – реализация в ОББ

от , 12 април 2006 2 10887 прочитания,
Страница 1 от 2

Промените са свързани не само с номерата на банковите сметки. Важен момент при технологичното въвеждане на международния стандарт е създаването на организация в процеса на уведомяване клиентите Надежда Владимирова, директор “Бизнес процеси и организация” - ОББ Международният номер на банкова сметка (IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO13616. В България е приет от Българския комитет по стандартизация на Българския институт по стандартизация. Използването на IBAN е част от общоевропейския план за улесняване на преводите между страните в ЕС и интегрирането на платежните им системи с цел изграждане на Единна еврозона за плащания (Single Euro Payment Area, SEPA). Крайната цел на SEPA е паричните преводи между Банки в страните от ЕС да станат толкова лесни, евтини, бързи и сигурни, колкото са в рамките на отделните страни. Унифицираната структура на международния номер на банкова сметка дава възможност номерата на сметките да бъдат лесно разпознаваеми, като в тях се съдържа информация за страната и за Банката, където се води банковата сметка. Присъствието в IBAN на контролно число, изчислено на базата на всички останали символи в номера на сметката, води до намаляване на грешките при паричните преводи. Въвеждането на IBAN в България е част от национален проект за интегрирането на страната в SEPA. IBAN се въвежда от БНБ с наредба номер 13 за прилагане на международен номер на банкова сметка и за банкови кодове. Считано от 05.06.2006г. всички платежни документи следва да съдържат IBAN съгласно разпоредбите на наредбата. Проектът по въвеждане на IBAN в Обединена Българска Банка (ОББ) бе структуриран в средата на миналата година. В него са въвлечени служители от почти всички дирекции на Банката, което е обусловено от големия му обхват. Проект IBAN обхваща не само промяна на номера на банковата сметка, но и промяна в платежната ситема и бюджетните сметки (премахване на БИН). В конкретната информационна среда Една от основните цели на ОББ при проектиране номерата на IBAN, съгласно наредбата бе запазване на досега използваните 10 разрядни сметки, като част от новия номер на сметката. Този подход осигурява приемственост и ще улесни клиентите в началния период на възприемане на радикално новия вид на сметките. Счетоводната система, която използва ОББ е Глобус на фирмата Теменос. Тя предлага стандартна функционалност за алтернативна номерация на сметките, която беше използвана при IBAN номера на банковата сметка. При направения анализ се установи, че използването на алтернативни номера не е достатъчно, защото се осигурава съответствие между сегашния номер и IBAN номера на сметката, но се наблюдава забавяне при въвеждане. При IBAN номера имаме не само по голям брой символи, но и букви на латиница, което например при един кредитен превод означава поне три пъти промяна на езика. ОББ с помоща на допълнителни разработки направи възможно да се въвеждат само цифри за сметките в ОББ и на тази база да се конструира IBAN без да се налага служителя да въвежда константните за ОББ букви (BG и UBBS). Технологични и организационни аспекти Важен момент при технологичното въвеждане на IBAN в ОББ беше създаването на организация в процеса на уведомяване клиентите на Банката. Четири са посоките, в които Банката насочи своите усилия : - Служебно уведомяване на следните институции за новите IBAN сметки на клиентите си : Министерство на финансите, НАП, НОИ и Агенция за социално подпомагане; - Връзка с големи фирми, производители на софтуер за фирмено счетоводство, които се явяват междинно звено между клиентите на Банката, ползващи автоматизирани банкови услуги, като “Масови плащания за заплати” и самата Банка с цел своевременно и безпроблемно за клиента актуализиране на съществуващите сметки с IBAN номера.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов