“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

»зкуствени€т интелект помага или пречи на »“ сигурността

от , 06 февруари 2018 0 2047 прочитани€,

»зкуствени€т интелект помага или пречи на »“ сигурността

ѕрочетете още: ћоже ли AI да предвиди кога ще напусне новопостъпил служител?

2017 €сно показа на компаниите, че ако искат да гарантират сво€та киберсигурност, то те задължително тр€бва да разработ€т сво€ стратеги€. ¬сички организации днес са изправени пред сериозен проблем – как да се справ€т с новите заплахи, докато продължават да се притесн€ват за вчерашните опасности. “ова създава много предизвикателства пред »“ отделите при защитата средата на съответната компани€.

»зкуствени€т интелект бързо започва да навлиза в сферата на киберсигурността. ѕричината за това е €сна – когато технологиите бъдат обучени правилно, те могат добре да обработват големи количества данни и да откриват моделите в т€х. «а съжаление, технологиите н€мат интуици€, ко€то да използват за идентифицирането на модели на атаки или за разпознаването на тактика за изб€гване. »менно затова стратегиите за защита са най-ефективни, когато съчетават усили€та на хората и машините.

«а опитните специалисти в киберсигурността е добре известен фактът, че хакерите имат предимство. ѕричината за това дон€къде е способността им да напредват по-бързо от специалистите, отговорни за защитаването на системите на съответната организаци€.

 огато се предлага даден продукт на потребителите, той тр€бва да е преминал през вътрешни€ цикъл за гарантиране на качеството. —лед това продуктът се пуска през подобен цикъл за гарантиране на качеството в компани€та клиент и едва след това започва цикълът за разпространение. ¬сичко това може да отнеме седмици, а веро€тно и месеци. ƒокато хакерите още в ден€ след създаването на съответни€ софтуер могат да го използват срещу компаниите. ѕолучава се така, че времето е на страната на киберпрестъпниците.

»зкуствени€т интелект помага или пречи на »“ сигурността

“ози сценарий не се промен€, когато изкуствени€т интелект бъде включен в проекта. ¬същност, той носи със себе си уникален набор от различни предизвикателства. Ќ€кои специалисти се притесн€ват, че компаниите твърде много се довер€т на резултатите, получени от изкуствени€ интелект. ћашинното обучение може да покаже модел, който изглежда много добре, но всъщност е безполезен.

ѕроблемът при киберсигурността се свежда до това, че много организации в€рват в ефективността на сво€ модел за машинно обучение. Ќо често се изпускат н€кои особености – как е трениран изкуствени€т интелект; дали е тестван чрез неща, които са много близки до това, на което е бил обучаван?

ѕовечето от тези модели не разбират същността на една атака. »зкуствени€т интелект ще € класифицира спр€мо това, на което е бил обучен. “ова още повече засилва убеждението на специалистите, че човекът и машините тр€бва да работ€т заедно, за да се справ€т с по€в€ващите се заплахи за сигурността. «а съжаление, все повече не достигат умени€ в сферата на киберсигурността, а това сериозно ще повли€е върху начина, по който компаниите се справ€т със заплахите.  ак обаче компаниите могат да разработват и разпростран€ват технологиите, така че те не само да се успешни от гледна точка на киберсигурността, но също да могат да подобр€т ефективността на служителите и да облекчат ситуаци€та с липсата на кадри?

—поред специалистите в бъдеще предвиждат повече пробиви в сигурността на облачното пространство, които може би ще имат катастрофално вли€ние върху хората или организации. » макар н€кои фирми вече да вод€т битката срещу подобни нови заплахи, то войната далеч не е спечелена.

ќчаква се сложността на атаките да се увеличи, а всички добри технологии, които се използват днес за защита, да бъдат прилагани от хакерите по-ефективно. ¬ крайна сметка експертите съветват компаниите да започнат да се подготв€т за това отсега.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов