“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 1, 2018

Ѕъдещето на персонализираната медицина: »“ мениджъри, лекари и пациенти да се подготв€т за промени

»ндивидуализираната медицина вече не е поредни€т нашум€л термин. «атова здравеопазването тр€бва да се подготви за преструктуриране на процесите си и пром€на в съхранението на пациентските данни

от , 07 февруари 2018 0 1056 прочитани€,

 »“ мениджъри, лекари и пациенти да се подготв€т за промени


ћайк ћилиард, HealthcareITNews 

Ћечение по м€рка? ћиси€та вече в възможна и се нарича персонализирана медицина или специфична лечебна стратеги€ за всеки пациент. ќсновава се на изследването на генетичната карта на отделни€ човек и анализа на получените резултати. “€ се използва широко при лечението на забол€вани€, но може да се използва и за профилактика.

Ќапоследък най-важното приложение на персонализираната медицина е в онкологи€та. “емата навлезе в зрителното поле на общественото внимание преди 3 години благодарение на јнджелина ƒжоли, ко€то разкри, че е носител на една от най-честите генни мутации – BCRA-1,2. ѕоложителни€т резултат € накара да вземе крайно решение – да й отстран€т изц€ло гърдите, матката и €йчниците.

Ќо беше ли наистина необходимо да се стига дотам? “естът на јнджелина ƒжоли показва определен риск, но не доказва на 100 процента, че при не€ ще се отключи раково забол€ване. Ќ€кои пациенти са носители на подобни мутации, но никога не развиват онкологично забол€ване. ќсвен медийната сензаци€ и подкрепата за трудното решение на актрисата като че ли не беше поставен най-важни€т въпрос в подобна ситуаци€ – за интерпретаци€та на подобни резултати. Ќе беше акцентирано и дали профилактиката, т.е. периодичните прегледи, не са алтернатива на радикалната хирурги€.

Ќо при вече поставена онкологична диагноза – рак на гърдата, левкеми€, на дебелото черво, на бели€ дроб – генетичното изследване е наложително, за да се определи правилната терапи€. Ѕлагодарение на тези изследвани€ лечението е по-ефикасно и процентът на оздравелите пациенти е много по-гол€м през изминалите н€колко години.

Ќо колко близо сме до превръщането на персонализираната медицина в достъпна и широко разпространена форма на лечение и дори може би стандарт в здравеопазването? Ќ€кои страни по света като —јў са на крачка от това, а ние тр€бва да ги догоним. “ук не става въпрос за научни€ капацитет на българската медицина, а за качествена пром€на в алгоритъма, по който работи здравеопазването. Ќапредъкът в проучването на генома в —ъединените щати става стандартна част от лечението на пациенти. ” нас са достъпни същите знани€ и се прав€т н€кои от най-редките изследвани€ на човешките гени, но основни€т проблем е кой поема финансирането им. ≈дно от основните генетични изследвани€, известно като oncotype DX, у нас не се поема от здравната каса, което го прави непосилно за гол€ма част от пациените. “естът може да определи успеваемостта на химиотерапи€та и риска от рецидив. ќт друга страна, химиотерапи€та, чи€то цена никак не е малка, се финансира по Ќ«ќ .

¬се пак безразборното прилагане на подобни изследвани€, не е препоръчително. Ќазначаването им тр€бва да бъде аргументирано, тъй като са скъпи, а и изготв€нето им отнема дълго време. Ќе на последно м€сто остава въпросът с разчитането на генетичните резултати. ќтсъства и методологи€ за скрининг, т.е. набор от критерии, на които, ако отговар€ пациентът, може да му се предложи съответни€т генетичен тест.

¬ъпреки неверо€тни€ научен напредък след приключването на ѕроекта за човешки€ геном през 2003 здравеопазването тепърва тр€бва да обнови начина си на работа и да се въоръжи с технологии. ќт оперативната съвместимост до поддръжката на лекарски решени€ – здравеопазването в световен мащаб още н€ма технологичната инфраструктура, необходима за прецизната медицина. ќтсега е €сно обаче, че бъдещо сътрудничество между медицината и иновативните »“ може да бъде от гол€ма полза на пациентите.

≈лектронните здравни карти – не само носител на информаци€

≈дна от посоките на взаимодействие са електронните здравни карти – у нас в перспектива, но факт в доста страни по света. ¬ —јў те са основни€т начин за съхран€ване на пациентската информаци€, макар че не е решен проблемът как т€ да бъде систематизрана. »ма стандарт при въвеждането на данните в системата (най-често Smart on FHIR), но н€ма принцип за подреждането им. ’аотичното въвеждане на информаци€та създава трудности в работата на лекарите, особено при преглед на стари епикризи. ≈дин от често срещаните проблеми са излишните данни.

ћного експерти в областта на технологиите в здравеопазването са на мнение, че електронните здравни карти не са достатъчно гъвкави за огромното количество данни и анализ, които прецизната медицина изисква. —поред д-р ƒжон ’аламка, »“ директор в медицински€ център Beth Israel Deaconess, иновациите ще са насочени към създаването на екосистема около електронните карти.

ѕо думите му вече се оформ€ архитектура за развитието на прецизната медицина - HealthKit на Apple за смартфон, който използва FHIR интерфейс за връзка с електронни€ здравен картон. ƒруг пример е BIDMC@Home на Beth Israel. “ой описва приложението като подобен на "‘ейсбук" портал от ново поколение, който включва медицински€ план на пациента заедно с информаци€ за храненето, приеманите лекарства и физическите упражнени€.

ѕриложението взема данни от електронни€ картон и сигнализира за отклонени€, например „вашето тегло се е покачило с 3 кг, вие имате сърдечна недостатъчност, задържате течности и може да се озовете скоро в спешното“, казва ’аламка.

ƒанни навс€къде

ќсновните проблеми около данните на пациентите са: колко данни има, къде са, кой има достъп до т€х, как те се прехвърл€т от едно болнично заведение към друго?

Ќа един пациент се назначават различни изследвани€, но р€дко има политики как се записва информаци€та, къде отива“, коментира ’аламка. „»ма множество лаборатории и различни формати за съхранение на изследвани€та PDF, Word doc файлове и т.н. “е сто€т в отделни папки на електронната здравна карта поради липсата на методологи€ за подреждане.“

≈дна от перспективите е, че в електронната здравна карта могат да се съхран€ват не само епикризи и изследвани€, но и данни от вашата Fitbit гривна, информаци€ от iPhone-а ви или други мобилни приложени€, както и геномни резултати.

Ћекарите тр€бва да са готови да помогнат на пациентите да интерпретират резултатите от тези тестове, които стават все по-достъпни. ƒа не забрав€ме, че хората могат да се стресират от гол€мото количество информаци€, което получават за себе си.

ѕревод и адаптаци€ ёли€ ”ршева

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов