“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 1, 2018

Ќад 10 млн. лв. отпусна ћќЌ за » “ в училищата

ћинистерството е закупило централизирано техника и финансира » “ проекти на училища и детски градини

от , 07 февруари 2018 0 2470 прочитани€,

» “ в училищата


¬асил √ьошев

Ѕългарската образователна система не се възползва все още от модерните технологии толкова, колкото на всички ни се иска. ј само така днешните ученици ще са подготвени за високо свързаната, дигитална и мобилна среда, в ко€то живеем. — модерните технологии училищата еволюират от статичните хартиени учебници към мултимедийна учебна среда.

«а да бъде постигната, вс€ко образователно решение тр€бва да отговар€ на нуждите на преподаватели, ученици, но и на политикатa за информационни и комуникационни технологии (» “) в образованието.

¬ кра€ на 2017 приключи националната програма „»нформационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на ћинистерството на образованието и науката. “€ е част от стратеги€та за развитието на инфраструктура за ползване на персонални устройства като лаптопи или таблети в учебни€ процес.

«авършилата програма е насочена към училищата, които през последните 4 години не са получавали оборудване, отбел€зва —тела  олева от дирекци€ „ѕолитики за стратегическо развитие и информационно осигур€ване“ на просветното ведомство. ј ръководствата на отделните училища прецен€ват как новите технологии могат да навл€зат в образователни€ процес. —лед това те кандидатстват за финансиране на съвременно електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи, включително закупуване или абонамент на подход€що образователно съдържание.

«а миналата година по програмата са предвидени и усвоени 10 230 000 лв., а част от проектите още се изпълн€ват. ¬ отделни случаи, например за въвеждане на електронен дневник, това ще стане през втори€ учебен срок. ¬сички български училища тр€бва да разполагат с електронен дневник в рамките на тази година.

„аст от тези средства са били предвидени и използвани за централизирано закупуване на техника за образователни институции. —тава дума за комплект лаптоп и проектор, предназначен за училищата, и интерактивна дъска с проектор за детските градини. “ехниката е закупена и се уточн€ва кои училища ще ги получат и по колко, уточниха от ћќЌ. 

»де€та да се използват проектори за преподаване, а не таблети, е, че така ще се обхванат повече учители и деца, по€сниха от образователното министерство и добавиха, че проекторите са предпочетени пред таблетите, защото отговар€т на изисквани€ на ћинистерството на здравеопазването. 

—ъщност на програмата

ѕрограмата е разделена на четири компонента, а общи€т брой на одобрените проекти на училища и детски градини от ц€лата страна е над 2300.

“ри от частите са насочени както към училища, така и към детски градини. Ќа първо м€сто, в образователните и детските заведени€ се осигур€ва оптична свързаност и интернет, за да се насърчи ползването на персонални мобилни устройства за учебни цели. ¬тори€т компонент е насочен към закупуване на електронно съдържание за обучение или софтуерен за административната дейност, например електронен дневник. “ретата част на програмата е за подобр€ване инфраструктурата в детските градини, като вс€ка от т€х можеше да избере да закупи лаптопи, таблети, интерактивни дъски или мултимедийни проектори. «а детски градини с над 250 деца се отпускат до 5000 лв., а за по-малките детски заведени€ парите са по-малко.

ѕо четвърти€ компонент фокусът е върху подобр€ване на хардуерната инфраструктура (включително таблети) и въвеждане на иновативни технологии в процеса на обучение. Ќапример изграждане на чуждоезикови кабинети и кабинети по природни науки. “акъв проект е реализиран в столичното 22 —” „√. —. –аковски“, където е  изграден чуждоезиков център, състо€щ се от четири кабинета, оборудвани с модерни интерактивни технологии.

ўе има ли таблети в учебните стаи

јко училището прецени, че има нужда от таблети, а не компютри, то кандидатства по четвърти компонент на програмата и ћќЌ ги финансира“, отбел€зва  олева.

»де€та на предостав€ното от ћќЌ оборудване е учител€т да преподава електронни уроци на децата, разработени от издателствата на база учебни€ материал. ¬се още е рано да се говори за формиран пазар на информирани решени€, познани€ на всички технологии и модели на преподаване. ¬ това отношение фирмите имат отговорността да засил€т конкуренци€та с цел по-ефективното внедр€ване на »“ решени€та.

 акво следва

¬сички об€в€вани до момента програми са свързани с основната стратеги€ за » “ в образованието. Ќо спр€мо заложените срокове, изпълнението изостава, коментират от »“ бранша. ќт друга страна, програмата дава добри възможности на учебните заведени€ да про€в€т инициатива.

ƒиректни резултати не могат да се очакват веднага от изпълнените проекти, например изградена интерактивна среда. “е ще дойдат с  натрупване на учебен ресурс, и специализаци€ на преподавателите и по вс€ка веро€тност ще могат да бъдат отчетени едва след 6-12 месеца. ≈два тогава ще може да се прецени до каква степен технологи€та е била използвана за по-разчупени учебни методи и до какви резултати е довело това. ≈динствени€т индикатор, който може да бъде отчетен веднага, е повишаване интереса сред децата. 

 ато ц€ло общото мнение е, че програмата е била адекватна на текущата реалност. ƒали ще има положителен ефект или не предстои да видим. ¬ремето ще покаже кои от предприетите стъпки ще се окажат ефективни и полезни. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов