“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

ќт какво ще зависи успехът в »“ индустри€та на бъдещето?

ќтчасти това, на което компаниите дължат успеха си на фона на бурни€ технически напредък в »“ индустри€та, е способността за адаптиране и пром€на.

от , 08 февруари 2018 0 3991 прочитани€,

ќт какво ще зависи успехът в »“ индустри€та на бъдещето?

ќт известно време в »“ индустри€та се говори за автоматизаци€, прогностични анализи и изкуствен интелект като бъдещ етап в развитието на сферата. Ќо истина е, че тези неща вече са тук. “ака че какво прав€т компаниите, за да бъдат в крак с тези нововъведени€? ƒали приемат пром€ната с отворени об€ти€ или се опитват да € избегнат?

 огато се погледне назад, се вижда, че за последните 10 години иновациите в »“ индустри€та промениха живота изключително много. ≈два ли ще бъде грешка да се твърди, че следващото десетилетие ще бъде още по-непредвидимо, когато става дума за мащабите на развитие на дигиталната трансформаци€.

ќтчасти компаниите дължат сво€ успех в индустри€та на способността на хората да се адаптират и промен€т. —лужителите вече не могат да разчитат на умени€та, които досега са им били от полза. “е ще тр€бва да продължат да се обучват, а »“ ролите тр€бва да бъдат реструктурирани и предефинирани, за да могат организациите да се приспособ€т към вече промен€щите се бизнес цели.

ќчаква се през следващите н€колко години над 50 милиарда неща да бъдат дигитално свързани. ѕри такива мащаби на свързаните устройства към мрежата, които ще генерират големи количества от данни, фирмите ще тр€бва да потърс€т умени€ и ресурси вътрешно в организациите, за да управл€ват огромните количества нова информаци€ и автоматизираните процеси.

Ќовите умени€ ще бъдат различни от онези, които са попул€рни и необходими днес. »“ отделите н€ма да разполагат с времето, парите или ресурсите ръчно да конфигурират и управл€ват подобни мащаби, така че опрост€ването и автоматизаци€та ще бъдат от изключително значение.

»з основи тр€бва да се промени начина, по който хората в »“ сферата работ€т, за да се възпитат нови умени€ и да се създадат гъвкави екипи, които се управл€ват от данните. —корошно изследване на Cisco показва, че според 84% от анкетираните мениджъри липсват кадри с критично мислене и способност да разрешаване на проблеми; докато 66% са усетили липса на технически умени€.

ќт какво ще зависи успехът в »“ индустри€та на бъдещето?

ƒигиталните принципи и трансформирането на »“

—пециалистите съветват компаниите да работ€т според пет дигитални принципа: опрост€ване, автоматизаци€, сигурност, анализи и продължаващи иновации. “ези дигитални принципи не са само свързани с технологиите. ”спехът при дигиталната трансформаци€ изисква фокусът да бъде както върху технологиите, така и върху културата – служителите и проектите.

Ќа първо м€сто тр€бва да се промени работата в »“ отделите – опрост€вайки модела за извършване на операции, служителите започват да постигат ефективност с използването на данните и да извличат анализи по един напълно нов начин. “ова обикновено води до възможност за спест€ване на средства, които могат да се реинвестират в сътрудничество, сигурност или изкуствен интелект.

 олкото повече компаниите се фокусират върху своите собствени »“ структури и култара, върху проектите и служителите, толкова повече ползи ще получават. –аздел€нето на усили€та между »“ културата и технологиите позвол€ва да се работи по нови интересни и вълнуващи дигитални проекти, които позвол€ват фирмите да поддържат сво€ бизнес ръст и да не изостават от последните тенденции.

—ега се създава бъдещата »“ индустри€

ћакар че много »“ лидери все още се фокусират предимно върху технологиите, за да управл€ват иновациите, дигитализаци€та означава много повече от това. “€ е свързана с пром€ната в начина на мислене.

¬ бъдеще успехът в »“ сферата ще зависи от способността за съвместна работа в бързи, гъвкави и динамични екипи, като непрекъснато се подобр€ват процесите, за да се осигури стойност и безпрецедентни резултати. –ол€та на »“ лидерите никога досега не е била толкова важна и вълнуваща.

ѕри създаването на бъдещите »“ стратегии, тр€бва да се мисли извън технологиите и платформите, които тр€бва да бъдат приложени. »“ мениджърите тр€бва да се фокусират върху »“ културата, служителите и умени€та. ќсвен това тр€бва да се увер€т, че привличат и запазват правилните кадри и подготв€т добре своите служители за бъдещето на »“ индустри€та.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов