“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за управление на персонала

 ои умени€ стават все по-търсени с развитието на »нтернет на нещата?

от , 09 февруари 2018 0 6338 прочитани€,

— нарастване значението сред технологиите на »нтернет на нещата (IoT), се наблюдава и увеличено търсене на специалисти със свързаните с IoT умени€. ¬ действителност »нтернет на нещата вече предизвиква пром€на в начина по който организациите инвестират в технологии. ѕо данни на IDC, над един трилион долара ще бъдат инвестирани на пазара на IoT между 2015 и 2020 година.

ћного организации вече са положили значителни усили€ за преодол€ване недостига на IoT специалисти, което беше установено в процеса на развитие на сектора. ¬ъпреки това 68% от компаниите все още имат трудности с наемането на IoT експерти, според доклад на Canonical.

 ои са основните умение, търсени с развитието на »нтернет на нещата?

»нтернет на нещата е обширен сектор, с много подразделени€. Ѕританското издание на списание CIO определи кои са най-търсените умени€ за »нтернет на нещата.

Node.js

Node.js е платформа с отворен код в JavaScript среда, използвана за управление на свързани устройства, като Raspberry Pi. “е може да поддържа ц€лостна IoT система, ко€то работи както на интелигентно устройство, така и на сървър. Node.js е попул€рна платформа за разработчици, използващи своите познани€ за създаване на приложени€ за IoT. ѕрез последните години се използва от Netflix, Uber и PayPal.

ћашинно обучение

ћашинното обучение е бързо развиваща се сфера и все повече компании започват да извличат ползи от данните, създавани от IoT устройствата. “ова също изисква опитни експерти. “е тр€бва да уме€т да използват алгоритми при разработването на решени€, улесн€ващи създаването на интелигентни приложени€, устройства и други продукти. ¬ търсенето на хора с опит в машинното обучение има ръст от 220% само за периода 2016-2017 г., а причината е прогреса на IoT в бизнеса.

—игурност

— оглед на посто€нно раст€щи€ обем информаци€, свързаните със сигурността на данните умени€ станаха от първостепенно значение за бизнеса. —вързаните с интернет устройства са изложени на рискове и с разработването на нови IoT устройства заплахата от кибератаки само ще расте. ѕоради това компаниите търс€т опитни хора за »“ сигурност, особено в инфраструктура и инженеринг.

AutoCAD

AutoCAD е добре познат софтуер. — бързото развитие на IoT устройствата, все повече компании се нужда€т от по-надежден софтуер и гъвкави технологии, а това може да се постигне с AutoCAD. »зползвайки го, инженерите на свързани устройства могат да направ€т нужните промени в дизайна на всеки един етап от процеса на разработване. –аботата с AutoCAD се е превърнало в базово умение, което все повече компании изискват, осъзнавайки възвращаемостта на инвестициите от подобр€ване разработването на IoT устройства.

Big Data

ћакар да не е нов термин в индустри€та, √олемите данни определено промен€т бизнеса и неговата »“ структура. ¬ъзможностите на √олемите данни помагат за създаване на широк избор от работни места в сфери, които бизнесът досега не е разпознавал като важни за бизнес структурата.

–азвитието на IoT значително увеличи обема на наличните данни, генерирайки гол€м обем данни за организаци€та. ќт компаниите се изисква да събират генерирани от дейността им данните и тр€бва да могат да подсигур€т тези данни. “ова означава, че компаниите тр€бва да въведат ефективен механизъм, включващ изкуствен интелект, софтуер и протоколи.

ѕрограмни езици

«а да се разработ€т IoT устройства, програмистите тр€бва да познават основните езици за програмиране. ≈дни от най-често срещаните езици са C и C++. ѕознаването им е умение, което работодателите търс€т с цел използването му в различни проекти, а също така представл€ва и основа за други търсени умени€ за програмиране.

Java е друг език от значение за »нтернет на нещата. “ой е обектно-ориентиран език, използван в разнородно проекти.

ѕознаването на Python е умение използвано предимно за уеб разработки. “ози програмен език е подход€щ за IoT и е полезен, когато става дума за четливост.

ќблачни изчислени€

ќблачните изчислени€ са сфера, ко€то очевидно е важна за »нтернет на нещата, тъй като единствени€т начин той да функционира е чрез облачна технологи€. –азвитието на IoT позвол€ва на облака да се развива, а специалистите по облачни изчислени€ ще счетат това за предимство в работата си с »нтернет на нещата.

¬ много индустрии, например здравеопазването, компаниите искат да разработ€т продукти и услуги, позвол€ващи на лекарите да след€т пациенти чрез IoT технологии. ѕодобна стратеги€ се наблюдава и в автомобилната индустри€.  

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов