“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции

 акво е бъдещето на »“ специалистите

ќт Gartner предвиждат, че с развитието на облака »“ кадрите ще имат по-малко технически задачи. “ова обаче въобще не е истина.

от , 21 февруари 2018 0 4832 прочитани€,

 акто е бъдещето на »“ специалистите

—поред анализаторите от Gartner до 2021 40% от »“ служителите ще тр€бва да бъдат гъвкави и адаптивни, изпълн€вайки н€колко различни роли. ќсвен това повечето от техните задачи ще бъдат бизнес ориентирани и н€ма да бъдат до такава степен свързани с технологиите.

¬ допълнение до 2019 се очаква бро€т на наетите »“ специалистите да се понижи с повече от 5%. ќт Gartner предвиждат също така, че 50% от компаниите ще създадат гъвкави »“ профили и длъжности характеристики; а 20% от »“ организациите ще наемат адаптивни служители, за да скалират сво€ дигитален бизнес. ¬следствие на това бро€т на »“ техническите специалисти ще се понижи до 75% спр€мо нивата от 2017.

ѕрочетете още:  ои умени€ стават все по-търсени с развитието на »нтернет на нещата?

Ќесъмнено се очаква да има подобна пром€на в сектора, а облачни€т изчислителен модел е основната причина за това. —илата му наистина ще промени начина на наемане на »“ кадри, като от т€х ще се изисква да могат да изпълн€ват повече от една рол€.

¬ъпреки това твърдението, че от »“ служителите ще се изискват по-малко технически познани€, е по-скоро неправилно. ¬ действителност на т€х ще им се налага да имат повече технологични умени€.

—ъществуват две основни тенденции, които се наблюдават при компаниите, използващи облака за значителна част от сво€та инфраструктура:

–аботата с облака води до двойственост на умени€та

»“ служителите, които преди б€ха фокусирани основно върху системите в центровете за данни, сега се насочват и към системите в публични€ облак. “ова означава, че те зна€т не само как да работ€т с LAMP платформите във фирмените центрове за данни, но и в публични€ облак.

¬ резултат на това те от една рол€ започват да бъдат отговорни за две или повече. ѕредполага се, че в крайна сметка традиционните системи ще изчезнат напълно и ще бъдат заменени от системи, базирани в облака. ¬ това отношение от Gartner веро€тно ще позна€т.

 акто е бъдещето на »“ специалистите

ќбръщането към облака постав€ по-гол€м акцент върху технологични умени€

¬се по-гол€мото навлизане на облачните технологии по-скоро означава, че ще са необходими повече кадри с технологични умени€, а не по-малко. ќсвен това едва ли приемането на нови бизнес роли ще бъде породено от необходимостта да се замен€т традиционните умени€ за работа с центрове за данни.

Ќапример, новите технологии, които навлизат с публични€ облак, като машинно обучение, интернет на нещата (IoT), големи данни и другите – ще изискват специалисти, които ще ги разбират и това една ли ще се промени след 2021.

ƒосега н€ма системи за машинно обучение, които могат да създават свой собствен обучителен модел или IoT системи, които могат сами да извършват интегриране на данни. ¬ тази връзка висококвалифицираните кадри с технологични умени€ ще продължат да имат важно значение.

–азбира се, н€ма нищо лошо »“ специалистите да поемат и бизнес роли – всъщност често това е препоръчително. Ќо едва ли причината за подобно преориентиране ще бъде фактът, че техните технологични умени€ вече не са необходими. ѕо-веро€тно е в бъдеще да има по-гол€мо търсене на подобни познани€ , макар че те ще бъдат различни от онези, с които сме свикнали днес.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов