“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за транспорта и логистиката
бр. 2, 2018

јѕ» и —ќ с най-големи ITS проекти за 2018-а

–умен ћихайлов, председател на Ѕј»“—: √оворим за smart mobility, т.е. умна мобилност, но също така тр€бва да се говори и за разумно изразходване на средства

от , 28 февруари 2018 0 8810 прочитани€,
—траница 1 от 3

¬иргини€ —таматова


“емата за чистотата на въздуха в свръхзастроената столица —офи€ не слиза от новинарските заглави€. –умен ћихайлов, председател на "Ѕългарската асоциаци€ интелигентни транспортни системи" (Ѕј»“—), вижда възможно решение на проблема чрез въвеждане на "модерна, интелигентна система за градски транспорт, чрез ко€то гражданите да бъдат насърчавани да ползват повече обществен транспорт на оптимална цена". “ова можа да стане чрез въвеждане на т.нар. тикет система, ко€то да позволи отделно таксуване на маршрутите с различна дължина. "«елени€т билет за 1 лв. е много добра инициатива на —толичната община, категоричен е инж. ћихайлов, но т€ би могла да се включи в бъдещата тикет система на —офи€, а защо не и на другите големи градове. »нтелигентната транспортна система на столицата може да бъде организирана така, че при наличие на смог или опасност от свръхзамърс€ване автоматично да се увеличава цената за паркиране и да дава преференциална цена за градски транспорт."

 акво предстои в общините

ћихайлов подчертава, че съвременните ITS имат много възможности, а общините, разбирайки проблема със замърсени€ въздух, тр€бва да погледнат т€х и да ги включат в решаването му. "ѕодобна система ще улесни ползването на градски транспорт и например през л€тото при лоши метеорологични услови€ може да се създават услови€ за ползване на повече автомобили", коментира още председател€т на Ѕј»“—. “ой допълва, че "всичко е въпрос на планиране, мислене и създаване на организаци€, ко€то да стъпи обаче върху качествен и добър транспорт на оптимална цена, ко€то да е по-евтина, отколкото движейки се с автомобила."

ѕрез тази година се очаква да започне изграждането на централизирана интелигентна система за градска мобилност в столицата. «а момента търгът е спр€н, тъй като се обжалва, но очаквани€та са в скоро време е работата по проекта да започне.


ѕрез тази година започват проекти по ќѕ


Ќа общинско ниво по думите на ћихайлов през тази година започват проекти по ќѕ "“ранспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020" на стойност н€колко десетки милиона лева, предвидени и за по-малките населени места, извън първите шест града. —редствата ще се инвестират главно в закупуване на автобуси за градски€ транспорт. "«асега н€ма проекти, които да излизат извън това, но е разбираемо, защото бенефициенти са общините и те първо гледат да си решат проблема с транспорта", допълва още той.

“ол-системата

¬ ход е и най-големи€т ITS проект, който се отлагаше с години - т.нар. тол-система, след въвеждането на ко€то тежкотоварните транспортни средства ще плащат в зависимост от изминатото разсто€ние. —поред ћихайлов проектът е много важен, защото ще генерира приходи. "ќпитваме се да убедим институциите, включително јѕ», които са наши членове, че тази система, ако е разработена добре и заработи успешно, би тр€бвало да е крайъгълен камък как впоследствие да се надграждат други интелигентни транспортни системи, които дори частично биха могли да се финансират от тол-таксите, като останат достатъчно пари за поддръжка", коментира още председател€т на Ѕј»“—. ѕо думите му поддръжката на интелигентните транспортни системи е един основен проблем у нас: "¬ажно е да се предвид€т пари за поддръжка по време на жизнени€ цикъл на системите. «а разлика от това тук инвестираме в подобни системи и след като изтече гаранционни€т им срок, се оказва, че н€ма кой да ги поддържа. ¬ наши€ бранш говорим за smart mobility, т.е.

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов