“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

 ак »нтернет на нещата ще промени пазара на труда?

от , 14 март 2018 0 12531 прочитани€,

 ак »нтернет на нещата ще промени пазара на труда?

ѕрочетете още:  ак роботите печел€т доверието на компаниите?

»нтернет на нещата (Internet of Things – IoT) ще определи развитието на света през следващите н€колко години. —пециалистите са единодушни, че в близко бъдеще хората ще бъдат обградени основно от свързани към интернет предмети. ќт интелигентни чайници до асистенти с изкуствен интелект – тази технологи€ ще ни направи по-умни и по-продуктивни – както у дома, така и на работното м€сто.

—поред Gartner до 2020 ще има 20,4 млрд. свързани продукта, а през 2017 вложените средства в тази печеливша индустри€ достигнаха два трилиона долара. ќсвен това от компани€та очакват —еверна јмерика, «ападна ≈вропа и јзи€ да бъдат регионите, в които технологи€та ще достигне най-големи нива на развитие.

Ќе може да се отрече фактът, че »нтернет на нещата дава на потребителите и бизнеса уникална и вълнуваща възможност. Ќо в същото време съществуват притеснени€, особено от гледна точка на заетостта.  олкото повече компаниите инвестират в IoT и в стратегии за автоматизаци€, толкова повече хората се страхуват, че ще загуб€т работата си.

»ма обаче и много експерти, които са убедени, че »нтернет на нещата всъщност ще доведе до създаването на нови позиции. Ќужни са служители, както за развиването на технологи€та, така и за нейното поддържане. Ќаблюдава се и увеличено търсене на професионалисти, които да гарантират, че свързаните системи н€ма да изл€зат от контрол и да се превърнат в рискове за сигурността. ≈то как IoT ще доведе до бурно създаване на работни позиции.

—пециалисти по IoT сигурност

ћакар че свързаните технологии осигур€ват много възможности, те също така могат да бъдат и опасни. ¬същност към момента н€ма какво да спре хакерите от това да получат достъп до автономните превозни средства и да причин€т сериозен инцидент, в който да пострадат хора. ¬ резултат на това сега има гол€мо търсене на специалисти по IoT сигурност.  олкото повече свързани устройства се интегрират по света, толкова повече у€звими места ще се по€в€ват. —ледователно ще се увеличи и търсенето на разработчици.

≈кспертите обаче изтъкват, че ще има сериозна криза по отношение на нужните умени€, ако академичните институции и компаниите не успе€т да създадат точните професии. «а да се задоволи търсенето, повече разработчици ще тр€бва да придоби€т нови умени€ и да се насочат към хардуерно кодиране с — и — ++, например. ќсвен това, докато »нтернет на нещата не се превърне в сигурна и скалабилна технологи€, ще се наблюдава и нарастване бро€ на компаниите, предлагащи консултантски услуги – включително на анализатори по сигурност и консултанти по сигурност.

 ак »нтернет на нещата ще промени пазара на труда?

—пециалисти по данните

— масовото навлизане на технологи€та все повече фирми ще имат нужда от специалисти в областта на изкуствени€ интелект и науката за данните. Ќе бива да се забрав€, че с нарастването бро€ на свързаните устройства, бизнесът ще тр€бва да обработи едно огромно количество от информаци€. «а да не изостанат организациите, ще тр€бва да наемат и специалисти по големи данни, които ще игра€т важна рол€ в ц€лата индустри€.  

–азбира се, ще продължат да се търс€т кадри за позициите на хардуерни и софтуерни инженери.  ¬ъпреки това разработчиците все още не искат да развиват умени€, които са свързани само с IoT сферата. ѕричината за това е фактът, че към момента »нтернет на нещата е една непредсказуема индустри€.  

IoT инвеститор

ћакар че IoT сектора все още е в началните етапи на своето развитие, инвестициите и придобиването на фирми вече са нещо обичайно.  омпани€та за анализи IDC твърди, че инвестициите в сферата на свързаните технологии ще достигне 1,4 трлн. долара до 2021. ¬ тази връзка се очаква рол€та на така наречени€ IoT инвеститор да нарасне значително в близко бъдеще. “ези специалисти ще тр€бва да намират иновативни стартъп фирми, работещи в областта на »нтернет на нещата, и да ги превръщат в печеливши.

–ол€та на IoT инвеститора ще се увеличава и ще става все по-важна през следващите години. ќт една страна причината за това ще е нарастващото търсене и внедр€ване на тази технологи€. ќт друга страна за това ще допринесе все по-гол€мото насочване към »нтернет на нещата на различните индустрии и сектори, опитващи се да намер€т нови бизнес модели и да увеличат производителността.

IoT е рисков сектор, а специалистите в него тр€бва да притежават не само технологични умени€, но и да могат да изпълн€ват бизнес задачи. √ол€мо предизвикателство е да се комбинират познани€та в сферата на данните, анализите, изкуствени€ интелект, машинното обучение, както и разработването на устройствата. ¬същност успехът зависи от способността да се комерсиализира технологи€та. ¬ крайна сметка, когато IoT компаниите започнат да печел€т, те ще се създадат редица нови позиции – както на технологично ниво, така и при продажбите.

ѕрез следващото десетилетие н€ма да бъде възможно бизнесът и потребителите да избегнат »нтернет на нещата. ј секторът несъмнено ще има гол€мо вли€ние, определ€йки начина, по който работим и живеем.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов