“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини IT инфраструктура

»зпреварващата поддръжка Ц един от най-големите дарове на индустриални€ IoT

 омбинаци€та между изкуствени€ интелект и събирането на данни дава възможност за по-задълбочено разбиране на начина, по който сложните системи работ€т и взаимодействат помежду си

от , 15 март 2018 0 10570 прочитани€,

IIoT (»ндустриален »нтернет на нещата) е една от много бързо развиващите се технологични сфери, ко€то посто€нно добав€ нови функционалности към различните системи, включително дистанционно управление и оперативни анализи. ≈дна от най-важните от т€х е възможността за изпреварваща поддръжка (predictive maintenance).

 омбинаци€та между машинното обучение и изкуствени€ интелект (AI) от една страна и събирането на данни, генерирани от множеството новосъздадени устройства от друга, дава възможност за по-задълбочено разбиране на начина, по който сложните системи функционират и взаимодействат помежду си.

ѕрочетете още:  ак »нтернет на нещата ще промени пазара на труда?

“ази колабораци€ има инструментите да насърчи изпреварващата поддръжка – процес, при който компонентите на индустриалното оборудване биват ремонтирани или замен€ни преди да откажат, с което се изб€гват скъпоструващи операции впоследствие.

‘ина настройка на моделите за изпреварваща поддръжка IIoT

—поред ”аел ≈лрифай, старши директор “ѕродажби и работа с данни” в Hitachi Vantara (IoT групата на Hitachi) еднo от проблемните направлени€ при изпреварващата поддръжка е свързано с нуждата от посто€нни промени в моделите за поведение на системите, базирани на изкуствен интелект. ≈лрифай илюстрира проблема с клиент на Hitachi Vantara, който оперира в сферата на железопътни€ транспорт, и е сключил договор за поддръжка от 27 години.

“ъй като елементите на влаковите композиции остар€ват, те започват да реагират на едно и също напрежение по различен начин. ѕоради това графиците за поддръжка тр€бва да се коригират с течение на времето, като се вземат предвид промен€щите се услови€. ““ези графици могат да бъдат генерирани с помощта на модели, които са резултат от машинно обучение”, казва той.

—поред ≈лрифай при повредите на оборудването съществува тенденци€, ко€то той нарича "крива на ваната". “€ се израз€ва в това, че в началото на експлоатационни€ си живот техниката претърп€ва по-чести повреди, но с времето процесите по поддръжката се оптимизират и те намал€ват значително. "¬ кра€ на експлоатационни€ си живот, разбира се, честите повреди отново стават факт", об€сн€ва ≈лрифай.

“ози тип модели, базирани на изкуствен интелект, могат да бъдат интегрирани в други индустрии, а Hitachi току-що стартира и платформа, наречена Lumeda, ко€то извлича данни от IioT устройствата, които учените могат да използват, за да калибрират по-точно моделите си за машинно обучение. "¬сичко е свързано с възможността да наблюдаваме точността на модела за машинно обучение, след като той е въведен в производството", коментира јрик ѕилки, старши директор “ѕродуктов маркетинг” на Hitachi Vantara.

ѕример за дейността на платформата е химически€ производствен процес. Lumada създава централизиран информационен пул, в който анализаторите на данни могат да експериментират като тестват различни модели така, че компани€та да получи по-точна представа за това какво ще се случи с химикалите докато минават през производствената лини€.

≈лфирай и ѕилки са категорични, че управлението на моделите за машинно обучение ще има най-гол€мо въздействие в сфери като тежката индустри€ и транспорта.

IioT-профилактичната поддръжка при автомобилите

√ол€ма част от автомобилите, произведени през последните 15 години, имат бордови компютър, наречен OBD-II, който се използва за диагностика. јко ви се е случвало механик да влиза в електронните системи на автомобила ви през специализирани€ порт около волана ви, то той най-веро€тно е провер€вал именно ваши€ OBD-II.

—тартъп компани€та TheCarForce си е поставила за цел да използва данните от този компютър, за да помогне на шофьорите и дори на производителите. ’ардуерът на TheCarForce представл€ва донгъл, който се включва в порта към OBD-II и си стои там, изпращайки диагностични данни към централен хъб чрез SIM карта.

 ќснователката на TheCarForce ƒжесика Ћора е категорична, че модерните автомобили генерират повече данни за самодиагностика, отколкото космическите совалки, но към момента, след като се съберат, данните не се съхран€ват и не се използват за анализи. "“е се събират в бордови€ компютър на колата, след което просто се изтриват", об€сн€ва т€.

 TheCarForce се фокусират основно върху продажбата на сво€ продукт в гаражи и сервизи, но Ћора е категорична, че потенциалните бенефициенти на тази технологи€ са многобройни. ¬ случа€ със сервизите например механикът може да получава данни от превозните средства, които обслужва, в реално време. “ова дава възможност както за изпращане на предупреждени€ към клиентите за предсто€щи проблеми, така и за създаването на масиви от данни за всеки клиент, на базата на които да се предсказват бъдещи повреди.

 “ова дава добавена стойност на услугата по поддръжка на автомобилите, тъй като сервизът върви една крачка пред механичните проблеми и планира изпреварващо ремонтите.

»зпреварваща поддръжка при оборудването за селското стопанство

“равис —ентър от компани€та Senter Farms обработва около 20 000 акра земеделски култури в североизточната част на јрканзас, на около 40 мили северно от ћемфис, в делтата на река ћисисипи - памук, ориз, со€, царевица и пшеница.  омпани€та разчита на 23 трактора, три комбайни, две машини за памук и четири пръскачки, като всички те са свързани към системата JDLink на John Deere.

"Ќуждаем се от тази технологи€, за да можем да проследим и да видим как се представ€т машините. јко се случи нещо, тр€бва да сме сигурни, че можем да го поправим бързо, защото не можем да си позволим никакъв застой в работата. ¬секи ден сме притиснати до стената от фактори като време, климат и т.н.”, об€сн€ва —ентър.

јктивни€т сезон обхваща периода от средата на март до кра€ на октомври, а машините тр€бва да бъдат в пълна изправност през ц€лото това време. «атова от Deere анализират дори най-незначителните сигнали и ги използват, за да изготв€т различни модели и да си направ€т изводите за надеждността на машините.

IioT-екипът на компани€та извършва многостранен анализ на данните, получени от свързаните устройства, и съществено подпомага операциите на Senter Farms. "Ќ€кои машини например имат вентилатор в предната част на двигател€, който леко вибрираше. —истемата, разбира се, подава сигнал за грешка, но като погледне човек ще остане с впечатление, че всичко е наред. ≈, от Deere също обърнаха внимание на това и б€ха категорични, че вибриращите вентилатори тр€бва да бъдат премахнати", разказва —ентър.

» наистина, въпросната вибраци€ се оказва сигнал за предсто€ща повреда на 10 от 13-те трактора, на които е регистрирана. "“е усп€ха да оправ€т ситуаци€та срещу само $ 200 - $ 300 фиксирана такса, вместо да се налага да изсипваме $ 6,000 за ремонт и да изгубим много време", допълва доволен —ентър.

 

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов